Išči

  Semitski jeziki

  Semitski jeziki
  Geografska
  porazdelitev
  zahodna Azija, severna Afrika,
  severovzhodna Afrika, Malta
  Lingvistična klasifikacijaafroazijski
  • Semitski jeziki
  PrajezikProto-semitski
  Podrazdelitve
  • Vzhodnosemitski (izumrli)
  • Osrednjesemitski
  • Južnosemitski
  ISO 639-2 / 5sem
  Glottologsemi1276
  Semitic languages.svg
  Približna zgodovinska porazdelitev semitskih jezikov.

  Semitski jeziki so jezikovna skupina, ki pripada severnovzhodnemu afroazijskemu jezikovnemu deblu, edinemu, ki ga govorijo v Aziji.

  Najbolj znani predstavniki danes so arabščina, amharščina (lingua franca Etiopije), hebrejščina in tigrajščina (tigrinjščina).

  Vzhodno semitski jeziki

  Sporni (ali vzhodno semitski ali severnozahodno semitski): eblaitščina

  Srednje semitski jeziki

  Severnozahodni semitski jeziki

  Južni srednje (arabski) jeziki

  Južno semitski jeziki

  Zahodni (znotraj južno semitskih)

  Vzhodni (znotraj južno semitskih)

  Splošne značilnosti

  Za semitske jezike je značilna zgradba besednih korenov iz treh soglasnikov, ki se nato pregibajo s samoglasniškimi spremembami oziroma dodajanjem predpon in pripon. Na primer v hebrejščini:

  gdl pomeni »velik« vendar ni del govora in ni beseda, le koren
  gadol pomeni »velik« in je moški pridevnik
  gdola pomeni »velika« (ženski pridevnik)
  giddel pomeni »je zrasel« (prehodni glagol)
  gadal pomeni »je rasel« (neprehodni glagol)
  higdil pomeni »je povečeval« (prehodni glagol)
  magdelet pomeni »povečalo« (leče)
  spr je koren za »šteti« ali »prešteti«
  sefer pomeni »knjiga«
  sofer pomeni »pisati«
  mispar pomeni »število«.

  Semitski jeziki imajo več skupnih korenov. Na primer, koren ktb, ki pomeni pisanje, obstaja tako v hebrejščini kot v arabščini. (»Je pisal« v hebrejščini zapišejo kot katav, v klasični arabščini pa kataba).

  Naslednji spisek prikaže nekaj enakovrednih besed v nekaterih semitskih jezikih.

  akadsko aramejsko arabsko hebrejsko giz slovenski prevod
  zikaru dikrā ḏakar zåḵår moški
  maliku malkā malik mĕlĕḵ kralj
  imêru ḥamarā ḥimār ḥămōr osel
  erṣetu ʔarʿā ʔarḍ ʔĕrĕṣ kopno
  bitu bajta bajtu bajit bet hiša

  Včasih se določeni koreni pomensko razlikujejo od enega do drugega semitskega jezika. Na primer, koren b-y-ḍ v arabščini pomeni »bel« kot tudi »jajce«, v hebrejščini pa samo »jajce«. Koren l-b-n v arabščini pomeni »mleko«, v hebrejščini pa »belo« barvo.

  Včasih seveda ne obstaja povezava med koreni. Na primer, »znanje« je v hebrejščini predstavljeno s korenom y-d-ʿ, v arabščini pa s korenoma ʿ-r-f in ʿ-l-m.

  Drugi afroazijski jeziki kažejo podobne vzorce, vendar običajno z dvosoglasniškimi koreni. Na primer v kabilščini afeg pomeni »leteti«, medtem ko affug pomeni »let« in yufeg pomeni »je letel«.