Išči

  Seznam častnikov Slovenske vojske 1918-19

  Seznam častnikov Slovenske vojske 1918-19.

  A

  Viktor Andrejka pl. Livnogradski - Jernej Ankerst - Viljem Apich - Bruno Auman -

  B

  Josip Babič - Rudolf Badjura - Ivan Batagej - Karl Belec - Henrik Bezgovšek - Štefan Bitaj - Ivan Brišček - Bogumil Burnik -

  C

  Marinj Cernović - Franc Cilenšek - Martin Colarič - Franc Cvirn -

  Č

  Andrej Čebokli - Vladimir Černe -

  D

  Maks Dekleva - Edo Delak - Franc Dequal - Viljem Dereani - Franc Deržaj - Edvard Dolenc - Stanislaus Drašler -

  E

  Karl Ettel pl. Hvozdomil -

  F

  Bruno Favaj - Franc Finžgar - Fran Furlan -

  G

  Zdenko Goriup - Franc Gorše - Ivan Gračner -

  H

  Janko Hočevar -

  I

  J

  Ivan Jastrobnik - Josip Jernejčič - Janko Ješe - Franc Jurca - Marij Juriavčič - Franc Jurkovič -

  K

  Andrej Klemenčič - Emil Knific - Fran Kocjančič - Avgust Kolšek - Jožef Kordiš - Josip Kosar - Janko Košenina - Viktor Kralj - Anton Krejči - Vladimir Krušič -

  L

  Alfred Lavrič - Anton Lukanc pl. Savenburg -

  M

  Jože Malenšek - Franjo Malgaj - Anton Martinčič - Adolf Milavec - Anton Mirt - Albin Mlakar - Eugen Müller - Jurij Mušič -

  N

  Franc Nejedly - Miroslav Nešmah -

  O

  Ivan Orehek -

  P

  Franc Pavlič - Josip Perčič - Ivan Perko - Adolf Perles - Miroslav Petelin - Makso Peterlin - Viktor Peterlin - Ivan Posedel - Jakob Potočnik - Dragotin Pož - Franc Prem - Viljem Premrov - Maks Presker - Maks Prezelj -

  Q

  R

  Ludvik Rebolj - Ciril Rihtar - Karl Roček - Ivan Rode - Ivan Rojnik (častnik) - Mihajlo Rostohar - Ivan Rozman - Franc Rus -

  S

  Alojzij Saušek - Franc Schwickert - Edmund Schwinger - Ferdo Siegmund - Franc Simončič - Jožef Sirk - Alojzij Slanovec - Andrej Slapar - Jožef Smoljan - Fran Srebot - Vladimir Starec Anton Stefanciosa - Karel Straus -

  Š

  Božidar Šinkovec - Avgust Škabar - Jožko Škerl - Matija Štefin - Ivan Šteh - Emanuel Šuflaj -

  U

  V

  Edvard Vaupotič - Josip Videmšek - Prokop Vidic - Ivan Vilman - Oto Vreča - Anton Vrečko - Martin Vukšinič -

  W

  Ferdinand Widmar - Franc Windisch -

  X

  Y

  Z

  Benedikt Zeilhofer - Miha Zupan - Jernej Zupančič -

  Ž

  Leopold Žagar - Dominik Žvokelj -

  Glej tudi