Išči

  Seznam števil

  Seznam člankov o številih.

  Vsebina

  Racionalna števila

  Cela števila

  Naravna števila

  (0) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
  40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
  50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
  60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
  70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
  80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
  90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
  100 101 102 103 104 105 106 107 108 109
  110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
  120 121 122 123 124 125 126 127 128 129
  130 131 132 133 134 135 136 137 138 139
  140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
  150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
  160 161 162 163 164 165 166 167 168 169
  170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
  180 181 182 183 184 185 186 187 188 189
  190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
   
  200 210 220 230 240 250 260 270 280 290
   
  0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
  1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900
   
  0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
   
  1 E4 1 E5 1 E6 1 E7 1 E8 1 E9

  Znana cela števila

  Nekatera cela števila, ki so znana zaradi matematičnih lastnosti ali kulturnega pomena so:

  Druga znana cela števila so tudi Steinhausov mnogokotniški zapis, Moserjevo število, Skewesovo število, Grahamovo število.

  Imena števil

  nič, ena, dva, tri, štiri, pet, šest, sedem, osem, devet, deset, enajst, dvanajst, trinajst, štirinajst, petnajst, šestnajst, sedemnajst, osemnajst, devetnajst, dvajset, enaindvajset, trideset, triintrideset, štirideset, dvainštirideset, petinštirideset, petdeset, šestdeset, devetinšestdeset, sedemdeset, oseminsedemdeset, osemdeset, devetdeset.

  Znanstveni zapis Ime
  100 sto
  111 sto enajst
  222 dvesto dvaindvajset
  255 dvesto petinpetdeset
  666 šeststo šestinšestdeset
  103 tisoč
  106 milijon
  109 milijarda
  1012 bilijon
  1015 tisoč bilijonov
  1018 trilijon
  1021 tisoč trilijonov
  1024 kvadrilijon
  1027 tisoč kvadrilijonov
  1030 kvintilijon
  1033 tisoč kvintilijonov
  1036 sekstilijon
  1039 tisoč sekstilijonov
  1042 septilijon
  1045 tisoč septilijonov
  1048 oktilijon
  1051 tisoč oktilijonov
  1054 nonilijon
  1057 tisoč nonilijonov
  1060 decilijon
  1063 tisoč decilijonov
  1066 undecilijon
  1069 tisoč undecilijonov
  1072 duodecilijon
  1075 tisoč duodecilijonov
  1078 tredecilijon
  1081 tisoč tredecilijonov
  1084
  1087
  1090
  1093
  1096
  1099
  10100 gugol
  10102
  10105
  10108 oktodecilijon
  10111 tisoč oktodecilijonov
  10114 novemdecilijon
  10117 tisoč novemdecilijonov
  10120 virgintilijon
  10123 tisoč virgintilijonov
  10126 unvigintilijon
  10129 tisoč unvigintilijonov
  10132 duovigintilijon
  10135 tisoč duovigintilijonov
  10138 trevigintilijon
  10141 tisoč trevigintilijonov
  10144
  10147
  10150 kvinvigintilijon
  10153 tisoč kvinvigintilijonov
  10156 seksvigintilijon
  10159 tisoč seksvigintilijonov
  10162 septevigintilijon
  10165 tisoč septevigintilijonov
  10168 oktovigintilijon
  10171 tisoč oktovigintilijonov
  10174 novemgintilijon
  10177 tisoč novemgintilijonov
  10180 trigintilijon
  gugolpleks

  Nadomestna imena

  Druga racionalna števila

  Ulomki

  Iracionalna realna števila

  Algebrska iracionalna realna števila

  Transcendentna realna števila

  in 'zelo' verjetno

  Normalna števila

  in mogoče

  Hiperkompleksna števila

  Algebrska kompleksna števila

  Druga hiperkompleksna števila

  Transfinitna števila

  neskončnost
  alef nič
  alef ena
  moč kontinuuma

  Glej tudi