Išči

  Seznam babilonskih kraljev

  Antična Mezopotamija
  EvfratTigris
  Asiriologija
  Mesta / imperiji
  Sumerija: UrukUrEridu
  KišLagašNipur
  Akadski imperij: Akad
  Babilonija: BabilonIsinSousse
  Asirija: AšurNinive
  NuziNimrud
  BabilonijaKaldeja
  ElamAmoriti
  HuritiMitaniKasiti
  Kronologija
  Sumerski kralji
  Asirski kralji
  Babilonski kralji
  Jezik
  Klinopis
  SumerščinaAkadščina
  ElamščinaHuritščina
  Mitologija
  Enuma Eliš
  GilgamešMarduk

  Seznam babilonskih kraljev, vladarjev v sodobnem južnem in osrednjem Iraku, je sestavljen na osnovi tradicionalnih seznamov babilonskih kraljev in sodobnih arheoloških odkritij. Eden od najbolj znanih babilonskih vladarjev je bil Hamurabi, avtor slavnega kodeksa pravic in obveznosti, znanega kot Hamurabijev zakonik.

  Babilonski seznam kraljev

  Babilonski seznam kraljev je zelo specifičen starodavni seznam domnevnih babilonskih kraljev, zapisan na več lokacijah in povezan s svojim predhodnikom, seznamom sumerskih kraljev. Na obeh seznamih so dinastije, ki so vladale istočasno, napačno in brez komentarja zapisane kot zaporedne.

  Obstajajo tri različice seznama. Seznam A[1] vsebuje vse kralje od Prve babilonske dinastije do novoasirskega kralja Kandalanuja. Seznam B[2] vsebuje samo prvi dve dinastiji. Seznam C[3] vsebuje prvih sedem kraljev Druge isinske dinastije. Četrto različico je v grškem jeziku napisal Berosus, babilonski pisec iz helenističnega obdobja. Na njegovem seznamu so tudi vsi selevkidski kralji od Aleksandra Velikega do Demetrija II. Nikatorja.[4]

  Srednja bronasta doba

  Zgodnje amoritske mestne države

  Seznam kraljev Larse (39. leto Hamurabijevega vladanja)
  Kralj Hamurabi (desno) na steli z njegovim zakonikom

  Babilonsko cesarstvo

  Prva babilonska (Amoritska) dinastija

  Prva babilonska dinastija (okoli 1830–1531 pr. n. št.)

  Zgodnji kasitski vladarji

  Ti iranski vladarji niso vladali Babiloniji. Ne seznam so uvrščeni, ker se njihov seznam nadaljuje s kasnejšimi kasitskimi babilonskimi kralji.

  Pomorska dinastija (Druga babilonska dinastija)

  Dinastija dejansko ni vladala Babiloniji, temveč južnim delom nekdanje Sumerije. Na seznam je uvrščena zato, ker se tradicionalno šteje za Drugo babilonsko dinastijo.

  Pozna bronasta doba

  Kasitska dinastija (Tretja babilonska dinastija)

  Železna doba

  Četrta babilonska dinastija (Isinska dinastija)

  Ime dinastije BALA PA.ŠE je besedna igra izraza išinnu – steblo, pisano kot PA.ŠE, in je edino očitno sklicevanje na mesto Isin.[5] Dinastija je zato znana tudi kot Isinska dinastija ali Isin II.

  Peta babilonska dinastija

  Peta babilonska dinastija je znana tudi kot Druga pomorska dinastija. Dokazi, da je bila kasitska, so zelo šibki.[6]

  Šesta babilonska dinastija

  Šesta babilonska dinastija je znana tudi kot Bit-Bazijska dinastija po pokrajini, iz katere je izviral vladajoči kasitski klan.[7]

  Sedma babilonska dinastija (Elamska dinastija)

  Osma babilonska dinastija (Elamska dinastija)

  Deveta babilonska dinastija (Dinastija E)

  Kralj Nabu-apla-idina (desno)

  Deseta babilonska dinastija (Asirci in Kaldejci)

  Kralj Marduk-apla-iddina II. (levo) sklepa sporauzum z vazalnim vladarjem

  Enajsta babilonska dinastija (Novobabilonska ali Kaldejska)

  Nebukadnezar II. Babilonski (vladal 605 – 562 pr. n. št.)

  Ahemenidska Babilonija

  Leta 539 pr. n. št. je Babilonijo osvojil perzijski kralj Kir Veliki. Njegov sin je bil kasneje uradno kronan za babilonskega kralja. Na seznamu so grška imena ahemenidskih perzijskih kraljev.

  Makedonska Babilonija

  Selevkidska Babilonija

  Sklici

  1. (Britanski muzej) BM 33332.
  2. BM 38122.
  3. Arno Poebel (1955): Second Dynasty of Isin According to a New King-List Tablet, Assyriological Studies, University of Chicago Press (15).
  4. Bruno Meissner (1990): Reallexikon der Assyriologie, 6, Berlin: Walter de Gruyter, str. 90, ISBN 3-11-010051-7.
  5. J.A. Brinkman (1999), Dietz Otto Edzard, ur.: Reallexikon Der Assyriologie Und Vorderasiatischen Archäologie: Ia – Kizzuwatna. 5, Walter De Gruyter, str. 183–184.
  6. Bruno Meissner (1999): Dietz Otto Edzard, ur.: Reallexikon Der Assyriologie Und Vorderasiatischen Archäologie: Meek - Mythologie, Walter De Gruyter, str. 8.
  7. J.A. Brinkman (1982): Babylonia, c. 1000 – 748 B.C. v John Boardman; I. E. S. Edwards; N. G. L. Hammond; E. Sollberger: The Cambridge Ancient History (Volume 3, Part 1), Cambridge University Press, str. 296–297.