Išči

  Seznam diedrskih kotov poliedra

  Seznam diedrskih kotov poliedra vsebuje pregled diedrskih kotov za robovno prehodne poliedre. Velikost diedrskih kotov je:

  slika ime Schläflijev
  simbol
  konfiguracija
  oglišča/stranske ploskve
  točen diedrski kot
  (radiani)
  približen
  diedrski kot
  (stopinje)
  platonska telesa (pravilna konveksna)
  Tetrahedron.png tetraeder {3,3} (3.3.3) arccos(1/3) 70,53°
  Hexahedron.png heksaeder ali kocka {4,3} (4.4.4) π/2 90°
  Octahedron.png oktaeder {3,4} (3.3.3.3) π − arccos(1/3) 109,47°
  Dodecahedron.png dodekaeder {5,3} (5.5.5) π − arctan(2) 116,56°
  Icosahedron.png ikozaeder {3,5} (3.3.3.3.3) π − arccos(√5/3) 138,19°
  Kepler-Poinsotova telesa (pravilna nekonveksna)
  Small stellated dodecahedron.png mali zvezdni dodekaeder {5/2,5} (5/2.5/2.5/2.5/2.5/2) π − arctan(2) 116,56°
  Great dodecahedron.png veliki dodekaeder {5,5/2} (5.5.5.5.5)/2 arctan(2) 63,435°
  Great stellated dodecahedron.png veliki zvezdni dodekaeder {5/2,3} (5/2.5/2.5/2) arctan(2) 63,435°
  Great icosahedron.png veliki ikozaeder {3,5/2} (3.3.3.3.3)/2 arcsin(2/3) 41,810°
  kvazipravilni poliedri (pravilni rektificirani)
  Uniform polyhedron-33-t1.png tetraeder r{3,3} (3.3.3.3) π − arccos(1/3) 109,47°
  Cuboctahedron.png kubooktaeder r{3,4} (3.4.3.4) π − arccos(1/sqrt(3)) 125,264°
  Icosidodecahedron.png ikozidodekaeder r{3,5} (3.5.3.5) 142,623°
  Dodecadodecahedron.png dodekadodekaeder r{5/2,5} (5.5/2.5.5/2)
  Great icosidodecahedron.png veliki ikozidodekaeder r{5/2,3} (3.5/2.3.5/2)
  ditrigonalni poliedri
  Small ditrigonal icosidodecahedron.png mali ditrigonalni ikozidodekaeder a{5,3} (3.5/2.3.5/2.3.5/2)
  Ditrigonal dodecadodecahedron.png ditrigonalni dodekadodekaeder b{5,5/2} (5.5/3.5.5/3.5.5/3)
  Great ditrigonal icosidodecahedron.png veliki ditrigonalni ikozidodekaeder c{3,5/2} (3.5.3.5.3.5)/2
  polpoliedri
  Tetrahemihexahedron.png tetrahemiheksaeder o{3,3} (3.4.3/2.4)
  Cubohemioctahedron.png kubohemioktaeder o{3,4} (4.6.4/3.6)
  Octahemioctahedron.png oktahemioktaeder o{4,3} (3.6.3/2.6)
  Small dodecahemidodecahedron.png mali dodekahemidodekaeder o{3,5} (5.10.5/4.10)
  Small icosihemidodecahedron.png mali ikozihemidodekaeder o{5,3} (3.10.3/2.10)
  Great dodecahemicosahedron.png veliki dodekahemiikozaeder o{5/2,5} (5.6.5/4.6)
  Small dodecahemicosahedron.png mali dodekahemiikozaeder o{5,5/2} (5/2.6.5/3.6)
  Great icosihemidodecahedron.png veliki ikozihemidodekaeder o{5/2,3} (3.10/3.3/2.10/3)
  Great dodecahemidodecahedron.png veliki dodekahemidodekaeder o{3,5/2} (5/2.10/3.5/3.10/3)
  kvazipravilna dualna telesa
  Hexahedron.png rombski heksaeder
  (dual tetraedra)
  - V(3.3.3.3) π − π/2 90°
  Rhombic dodecahedron.png rombski dodekaeder
  (dual kubooktaedra)
  - V(3.4.3.4) π − π/3 120°
  Rhombic triacontahedron.png rombski triakontaeder
  (dual ikozidodekaedra)
  - V(3.5.3.5) π − π/5 144°
  DU36 medial rhombic triacontahedron.png srednji rombski triakontaeder
  (dual dodekadodekaedra)
  - V(5.5/2.5.5/2)
  DU54 great rhombic triacontahedron.png veliki rombski triakontaeder
  (dual velikega ikozidodekaedra)
  - V(3.5/2.3.5/2)
  duali ditrigonalnih poliedrov
  DU30 small triambic icosahedron.png mali triambski ikozaeder
  (dual malega ditrigonalnega ikozidodekaedra)
  - V(3.5/2.3.5/2.3.5/2)
  DU41 medial triambic icosahedron.png srednji triambski ikozaeder
  (dual ditrigonalnega dodekadodekaedra)
  - V(5.5/3.5.5/3.5.5/3)
  DU47 great triambic icosahedron.png veliki triambski ikozaeder
  (dual velikega ditrigonalnegaikozidodekaedra)
  - V(3.5.3.5.3.5)/2
  duali polpoliedrov
  Tetrahemihexacron.png tetrahemiheksakron
  (dual tetrahemiheksaedra)
  - V(3.4.3/2.4)
  Hexahemioctacron.png heksahemioktakron
  (dual kubohemioktaedra)
  - V(4.6.4/3.6)
  Hexahemioctacron.png oktahemioktakron
  (dual oktahemioktaedra)
  - V(3.6.3/2.6)
  Small dodecahemidodecacron.png mali dodekahemidodekakron
  (dual malega dodekahemidodekakrona)
  - V(5.10.5/4.10)
  Small dodecahemidodecacron.png mali ikozihemidodekakron
  (dual malega ikozihemidodekakrona)
  - V(3.10.3/2.10)
  Small dodecahemicosacron.png veliki dodekahemiikozakron
  (dual velikega dodekahemiikozaedra)
  - V(5.6.5/4.6)
  Small dodecahemicosacron.png mali dodekahemiikozakron
  (dual malega dodekahemiikozaedra)
  - V(5/2.6.5/3.6)
  Great dodecahemidodecacron.png veliki ikozihemidodekakron
  (dual velikega ikozihemidodekakrona)
  - V(3.10/3.3/2.10/3)
  Great dodecahemidodecacron.png veliki dodekahemidodekakron
  (dual velikega dodekahemidodekakrona)
  - V(5/2.10/3.5/3.10/3)

  Zunanje povezave