Išči

  Seznam glasbenih del Johanna Sebastiana Bacha

  Seznam glasbenih del Johanna Sebastiana Bacha, BWV.

  Tematski seznam BWV (Bach-Werke-Verzeichnis) je leta 1950 uredil nemški muzikolog Wolfgang Schmieder in je v mednarodni uporabi kot standardna oznaka Bachovih del.

  Vokalne skladbe

  Kantate (1-224)

  Moteti (225-231)

  Liturgična dela v latinščini (232-243a)

  Pasijoni in oratoriji (244-249)

  Profane kantate (249-249)

  Korali (250-438)

  Pesmi in arije (439-518)

  Korali za knjižico Ane Magdalene Bach

  Pesmi (519-523)

  Quodlibet (524-524)

  Dela za orgle

  Sonate za orgle (525-530)

  Preludiji in fuge , toccate in fuge, fantazije za orgle (531-591)

  Koncerti za orgle (592-598)

  Orgel-Büchlein (»Orgelska knjižica«) (599-644)

  Koralni preludiji za orgle (645-668)

  Klavirske vaje (Klavier Übung, III, bestehend in verschedenen Vorspielen über die Catechismus- und inere Gesaenge (za orgle) ) (669-689)

  Koralni preludiji Kirnberger (za orgle) (690-713)

  Ostali koralni preludiji (714-764)

  Partite in varijacije na korale (za orgle) (765-771)

  Dela za klavir in čembalo

  Dvoglasne invencije (za klavir) (772-786)

  Triglasne invencije (simfonije; za klavir) (787-801)

  Dueti (za klavir) (802-805)

  Angleške suite (za klavir) (806-811)

  Francoske suite (za klavir) (812-817)

  Druge suite (za klavir) (818-824)

  Partite (za klavir) (825-830)

  Različne skladbe za klavir (831-845)

  Dobro uglašeni klavir (WTK) (846-893)

  Preludiji in fuge, toccate, fantazije in sonate za klavir ali čembalo (894-994)

  Dela za različne solistične instrumente

  Dela za lutnjo solo (995-1000)

  Sonate in partite za violino solo (1001-1006)

  Suite za lutnjo solo (1006a)

  Suite za violončelo solo (1007-1013)

  Dela za instrumente s tipkami in druge instrumente

  Sonate za violino in instrumente s tipkami (1014-1026)

  Sonate za violo da gamba in instrumente s tipkami (1027-1029)

  Sonate za flavto in instrumente s tipkami (1030-1040)

  Dela za različne skupine instrumentov

  Violinski koncerti (1041-1045)

  Brandenburški koncerti (1046-1051)

  Koncerti za instrumente s tipkami (1052-1065)

  Orkestrske suite (1066-1071)

  Kanoni (1072-1080)

  Ostali kanoni (1081-1120)

  BWV Anh. 43 do BWV Anh. 189 (dodatek)

  Različne skladbe

  Zvezki Anne Magdalene Bach

  Druga dela s spornim avtorstvom

  Dela, ki so pomotoma pripisana J.S.Bachu