Išči

  Seznam gradov v Sloveniji

  Seznam gradov v Sloveniji obsega vse gradove, ki so bili zgrajeni na področju današnje Slovenije. Vključeni so tudi gradovi, ki so do danes propadli oziroma bili porušeni. Mnogo grajskih razvalin na slovenskem je v novejšem času poznanih pod izrazom Stari grad, izvirno ime pa se izpušča. To velja tudi v primerih, ko je po opustitvi nekega gradu v njegovi bližini nastala nova grajska stavba, ki je prevzela staro ime.

  Grajske stavbe, kakršne so dvori, dvorci, graščine in stolpi so vsebovani v Seznamu dvorcev v Sloveniji. Med njimi jih je precej, ki imajo v imenu besedo grad, vendar zaradi arhitekturnih značilnosti niso opredeljeni kot gradovi.

  Slovenske grajske stavbe so morda najpregledneje obravnavane v knjigi Ivana Jakiča Vsi slovenski gradovi (glej vir). V njej je zaobjetih 920 stavb, ki imajo poleg navedeno tudi eno izmed petih oznak trenutnega stanja: ohranjen objekt, razvalina, skromna razvalina, sledovi, izginuli objekt. Od teh stavb jih je 329 opredeljenih kot grad, kar je 36,5 % vseh stavb. Njihovo stanje je sledeče (podatek za leto 1997 ob izdaji knjige):

  • Ohranjen objekt: 90 (27,4 %)
  • Razvalina: 99 (30,1 %)
  • Skromna razvalina: 35 (10,6 %)
  • Sledovi: 67 (20,4 %)
  • Izginuli objekt: 38 (11,5 %)

  Seznam

  A

  Slika Slika 2 Grad Naselje Občina
  Klikni za spremembo slike
  Ajdov grad Sela pri Štravberku Novo mesto
  Klikni za spremembo slike
  Grad Anderburg na zemljevidu iz leta 1678.jpg
  Anderburg Podgrad Šentjur

  B

  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Baumkircherjev turn Vipava Vipava
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Belnek Drtija Moravče
  Klikni za spremembo slike
  Vischerjeva upodobitev
  Bizeljsko Bizeljska vas Brežice
  Klikni za spremembo slike
  Blagovica Blagovica Lukovica
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Bled Bled Bled
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Bogenšperk Bogenšperk Šmartno pri Litiji
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Bokalce Ljubljana Ljubljana
  Klikni za spremembo slike
  Vischerjeva upodobitev
  Borl Dolane Cirkulane
  Klikni za spremembo slike
  Bosisen Škofja Loka
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Boštanj Boštanj Sevnica
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Boštanj Veliko Mlačevo Grosuplje
  Klikni za spremembo slike
  Branek Branoslavci Ljutomer
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Brdo pri Kranju Predoslje Kranj
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Brdo pri Lukovici Brdo pri Lukovici Lukovica
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Breg Breg pri Ribnici na Dolenjskem Ribnica
  Klikni za spremembo slike
  Vischerjeva upodobitev
  Brežice Brežice Brežice

  C

  Slika Slika 2 Grad Naselje Občina
  Klikni za spremembo slike
  Castell Raduše Slovenj Gradec
  Klikni za spremembo slike
  Vischerjeva upodobitev
  Celje Celje Celje
  Klikni za spremembo slike
  Celje (spodnji grad) Celje Celje
  Klikni za spremembo slike
  Cerovec Dobrina Šentjur pri Celju
  Klikni za spremembo slike
  Cerovo Gornje Cerovo Brda
  Klikni za spremembo slike
  Vischerjeva upodobitev
  Cmurek Trate Šentilj

  Č

  Slika Slika 2 Grad Naselje Občina
  Klikni za spremembo slike
  Črešnjevec Črešnjevec Slovenska Bistrica
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Čretež (zgornji grad) Dolenje Laknice Mokronog - Trebelno
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Čretež (spodnji grad) Dolenje Laknice Mokronog - Trebelno
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Črnelo Turnše Domžale
  Klikni za spremembo slike
  Črni Kal Črnotiče Koper
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Črnomelj Črnomelj Črnomelj
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Čušperk Čušperk Grosuplje

  D

  Slika Slika 2 Grad Naselje Občina
  Klikni za spremembo slike
  Divja Loka Gabrovo Škofja Loka
  Klikni za spremembo slike
  Dobrenja Gradiška Kungota
  Klikni za spremembo slike
  Dobrepole Podpeč Dobrepolje
  Klikni za spremembo slike
  Vischerjeva upodobitev
  Dobrna Lokovina Dobrna
  Klikni za spremembo slike
  Dobrovo Dobrovo Brda
  Klikni za spremembo slike
  Dornberk Tabor Nova Gorica
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Dragomelj Dragomelj Domžale
  Klikni za spremembo slike
  Dranek Dravinjski Vrh Videm
  Klikni za spremembo slike
  Dravinjek Tržec Videm
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Dravograd Dravograd Dravograd

  E

  Slika Slika 2 Grad Naselje Občina
  Klikni za spremembo slike
  Vischerjeva upodobitev
  Ekenštajn Velenje Velenje
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Erkenštajn Log pri Vrhovem Sevnica

  F

  Slika Slika 2 Grad Naselje Občina
  Klikni za spremembo slike
  Fala (zgornji grad) Fala Ruše
  Klikni za spremembo slike
  Vischerjeva upodobitev
  Fala (spodnji grad) Fala Ruše
  Klikni za spremembo slike
  Falkenberg Želimlje Škofljica
  Klikni za spremembo slike
  Fojana Fojana Brda
  Klikni za spremembo slike
  Vischerjeva upodobitev
  Forhtenek Šoštanj Šoštanj
  Klikni za spremembo slike
  Frajštajn Spodnja Polskava Slovenska Bistrica
  Klikni za spremembo slike
  Vischerjeva upodobitev
  Fram Fram Rače - Fram
  Klikni za spremembo slike
  Frauenburg Skorno pri Šoštanju Šoštanj
  Klikni za spremembo slike
  Freudeneck Hrastnik Hrastnik
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Fridrihštajn Dolga vas Kočevje
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Fužine Ljubljana Ljubljana

  G

  Slika Slika 2 Grad Naselje Občina
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Gamberk Ržiše Zagorje ob Savi
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Gewerkenegg Idrija Idrija
  Klikni za spremembo slike
  Glantz Slatna Radovljica
  Klikni za spremembo slike
  Golac Golac Hrpelje - Kozina
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Gorenji Mokronog Trebelno Mokronog - Trebelno
  Klikni za spremembo slike
  Gorica Velenje Velenje
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Goričane Goričane Medvode
  Klikni za spremembo slike
  Vischerjeva upodobitev
  Gornja Radgona Gornja Radgona Gornja Radgona
  Klikni za spremembo slike
  Cerkev in graščina, 1894
  Gornji grad Gornji Grad Gornji Grad
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Gotnik Zabiče Ilirska Bistrica
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Graben Novo mesto Novo mesto
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Gracarjev turn Hrastje Šentjernej
  Klikni za spremembo slike
  Gračeno Cirnik Brežice
  Klikni za spremembo slike
  Grad Grad Grad
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Gradac Gradac Metlika
  Klikni za spremembo slike
  Grinfels Ravne na Koroškem Ravne na Koroškem
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Grm Novo mesto Novo mesto
  Klikni za spremembo slike
  Gromperk Kalše Slovenska Bistrica
  Klikni za spremembo slike
  Guštanj Ravne na Koroškem Ravne na Koroškem
  Klikni za spremembo slike
  Guštanj (spodnji grad) Ravne na Koroškem Ravne na Koroškem
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Gutenberg Bistrica pri Tržiču Tržič

  H

  Slika Slika 2 Grad Naselje Občina
  Klikni za spremembo slike
  Vischerjeva upodobitev
  Hartenštajn Pilštanj Kozje
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Hmeljnik Gorenje Kamenje Novo mesto
  Klikni za spremembo slike
  Hohenau Mihovo Šentjernej
  Klikni za spremembo slike
  Vischerjeva upodobitev
  Hompoš Pivola Hoče - Slivnica
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Hošperk Planina Postojna
  Klikni za spremembo slike
  Vischerjeva upodobitev
  Hrastovec Hrastovec v Slovenskih goricah Lenart

  I

  Slika Slika 2 Grad Naselje Občina
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Ig Ig Ig
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Ilirska Bistrica Ilirska Bistrica Ilirska Bistrica
  Klikni za spremembo slike
  Irštajn Srednji Dolič Mislinja
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Iški turn Ig Ig

  J

  Slika Slika 2 Grad Naselje Občina
  Klikni za spremembo slike
  Jablanica Jablanica Ilirska Bistrica
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Jablje Loka pri Mengšu Mengeš
  Klikni za spremembo slike
  Jamnik Zreče Zreče
  Klikni za spremembo slike
  Jeterbenk Žlebe Medvode

  K

  Slika Slika 2 Grad Naselje Občina
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Kacenštajn Florjan Šoštanj
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Kalec Bač Ilirska Bistrica
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Kamen Adergas Cerklje na Gorenjskem
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Kamen Begunje na Gorenjskem Radovljica
  Klikni za spremembo slike
  Kamnica Kamnica Maribor
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Kamnik (stari grad) Kamnik Kamnik
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Kamnik (mali grad) Kamnik Kamnik
  Klikni za spremembo slike
  Kanal Kanal Kanal ob Soči
  Klikni za spremembo slike
  Karlovec Dolenja vas Cerknica
  Klikni za spremembo slike
  Kebelj
  Kebelj Podgrad na Pohorju Slovenska Bistrica
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Kieselstein Kranj Kranj
  Klikni za spremembo slike
  Klauzenštajn Zidani Most Laško
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Klevevž Grič pri Klevevžu Šmarješke Toplice
  Klikni za spremembo slike
  Kluže Bovec Bovec
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Knežija Ponoviče Litija
  Klikni za spremembo slike
  Kocjan Spodnji Kocjan Radenci
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Kočevje Kočevje Kočevje
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Kolovec Kolovec Domžale
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Kolovrat Kolovrat Zagorje ob Savi
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Komenda Komenda Komenda
  Klikni za spremembo slike
  Vischerjeva upodobitev
  Komenda Polzela Polzela
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Kompolje Kompolje Lukovica
  Klikni za spremembo slike
  Vischerjeva upodobitev
  Konjice Zgornja Pristava Slovenske Konjice
  Klikni za spremembo slike
  Koprivnik Sveta Trojica Domžale
  Klikni za spremembo slike
  Kostanjevica Kostanjevica na Krki Kostanjevica na Krki
  Klikni za spremembo slike
  Kostanjevica Stari Grad v Podbočju Krško
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Kostel Kostel Kostel
  Klikni za spremembo slike
  Kostrivnica Podturn Rogaška Slatina
  Klikni za spremembo slike
  Kovačji grad Kovačji Grad Črnomelj
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Kozjak Dolenje selce Trebnje
  Klikni za spremembo slike
  Vischerjeva upodobitev
  Kozje Kozje Kozje
  Klikni za spremembo slike
  Kozji rep Slivniško Pohorje Hoče - Slivnica
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Kravjek Leščevje Ivančna Gorica
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Križ Križ Komenda
  Klikni za spremembo slike
  Kromberk Kromberk Nova Gorica
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Krško Cesta Krško
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Krumperk Gorjuša Domžale
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Krupa Stranska vas pri Semiču Semič
  Klikni za spremembo slike
  Kunčen Podstenice Dolenjske Toplice
  Klikni za spremembo slike
  Vischerjeva upodobitev
  Kunšperk Kunšperk Bistrica ob Sotli

  L

  Slika Slika 2 Grad Naselje Občina
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Lanšprež (stari grad) Češnjevek Trebnje
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Lanšprež (novi grad) Gomila Mirna
  Klikni za spremembo slike
  Vischerjeva upodobitev
  Laško Laško Laško
  Klikni za spremembo slike
  J. F. Kaiser - lithographirte Ansichten der Steyermärkischen Städte, Märkte und Schlösser, Graz 1824-1833
  Laško (spodnji grad) Laško Laško
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Lebek Potok pri Vačah Litija
  Klikni za spremembo slike
  Lehnik Podlehnik Podlehnik
  Klikni za spremembo slike
  Vischerjeva upodobitev
  Lemberg Lemberg pri Novi Cerkvi Vojnik
  Klikni za spremembo slike
  Lemberg Lemberg pri Šmarju Šmarje pri Jelšah
  Klikni za spremembo slike
  Upodobitev Matthiasa Greischerja
  Lendava Lendava Lendava
  Klikni za spremembo slike
  Letuš Podgorje pri Letušu Braslovče
  Klikni za spremembo slike
  Upodobitev Francesca del Pedra in Marca Sebastiana Giampiccolija
  Levji grad Koper Koper
  Klikni za spremembo slike
  Libenštajn Prebold Prebold
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Lihtenberk Dvor Šmartno pri Litiji
  Klikni za spremembo slike
  Limbar Podkraj pri Velenju Velenje
  Klikni za spremembo slike
  Limberk Limbarska Gora Moravče
  Klikni za spremembo slike
  Vischerjeva upodobitev
  Limbuš Limbuš Maribor
  Klikni za spremembo slike
  Lindek Lindek Vojnik
  Klikni za spremembo slike
  Lipnica Zgornja Lipnica Radovljica
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Ljubljana Ljubljana Ljubljana
  Klikni za spremembo slike
  Ljutomer Podgradje Ljutomer
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Loško Cerknica Cerknica
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Lož Lož Loška dolina
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Lože Lože Vipava
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Luknja Prečna Novo mesto
  Klikni za spremembo slike
  Lušperk Loška Gora pri Zrečah Zreče

  M

  Slika Slika 2 Grad Naselje Občina
  Klikni za spremembo slike
  Majdburg Lovrenc na Dravskem polju Kidričevo
  Klikni za spremembo slike
  Vischerjeva upodobitev
  Majšperk Majšperk Majšperk
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Mali grad Planina Postojna
  Klikni za spremembo slike
  Marenček Podmolnik Ljubljana
  Klikni za spremembo slike
  Vischerjeva upodobitev
  Maribor Maribor Maribor
  Klikni za spremembo slike
  Vischerjeva upodobitev
  Maribor (mestni grad) Maribor Maribor
  Klikni za spremembo slike
  Maribor (deželnoknežji grad) Maribor Maribor
  Klikni za spremembo slike
  Martinsberg Martinja vas Trebnje
  Klikni za spremembo slike
  Valvasor.jeva upodobitev
  Medija Podlipovica Zagorje ob Savi
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Mehovo Podgrad Novo mesto
  Klikni za spremembo slike
  Mekinje Mekinje Kamnik
  Klikni za spremembo slike
  Mengeš Mengeš Mengeš
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Metlika Metlika Metlika
  Klikni za spremembo slike
  Miltenberg Gradišče pri Vojniku Vojnik
  Klikni za spremembo slike
  Miren Miren Miren - Kostanjevica
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Mirna Mirna Mirna
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Mokrice Rajec Brežice
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Mokronog Mokronog Mokronog - Trebelno
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Motnik Motnik Kamnik
  Klikni za spremembo slike
  Mozirje Brezje Mozirje
  Klikni za spremembo slike
  Murska Sobota Murska Sobota Murska Sobota
  Klikni za spremembo slike
  Muta Muta Muta

  N

  Slika Slika 2 Grad Naselje Občina
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Nadlišek Hiteno Bloke
  Klikni za spremembo slike
  Vischerjeva upodobitev
  Negova Negova Gornja Radgona
  Klikni za spremembo slike
  Novi grad Potoče Preddvor
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Novi grad Podgrad Ilirska Bistrica
  Klikni za spremembo slike
  Nozno Nozno Brda

  O

  Slika Slika 2 Grad Naselje Občina
  Klikni za spremembo slike
  Obla Gorica Obla Gorica Šmartno pri Litiji
  Klikni za spremembo slike
  Vischerjeva upodobitev
  Ojstrica Loke Tabor
  Klikni za spremembo slike
  Ojstrica Ojstrica Dravograd
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Orehek Orehek Postojna
  Klikni za spremembo slike
  Vischerjeva upodobitev
  Ormož Ormož Ormož
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Ortnek Ortnek Ribnica
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Ostri vrh Ljubljana Ljubljana
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Otočec Otočec Novo mesto
  Klikni za spremembo slike
  Otok Drama Šentjernej
  Klikni za spremembo slike
  Ottenstein Ortnek Ribnica

  P

  Slika Slika 2 Grad Naselje Občina
  Klikni za spremembo slike
  Pabštajn Gorca Podlehnik
  Klikni za spremembo slike
  Vischerjeva upodobitev
  Pakenštajn Šmartno ob Paki Šmartno ob Paki
  Klikni za spremembo slike
  Petanjci Petanjci Tišina
  Klikni za spremembo slike
  Vischerjeva upodobitev
  Pilštanj Pilštanj Kozje
  Klikni za spremembo slike
  Vischerjeva upodobitev
  Pišece Pišece Brežice
  Klikni za spremembo slike
  Vischerjeva upodobitev
  Planina Planina pri Sevnici Šentjur
  Klikni za spremembo slike
  Ploštanj Šibenik Šentjur
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Pobrežje Pobrežje Črnomelj
  Klikni za spremembo slike
  Vischerjeva upodobitev
  Podčetrtek Podčetrtek Podčetrtek
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Podpeč Podpeč pod Skalo Litija
  Klikni za spremembo slike
  Vischerjeva upodobitev
  Podsreda Podsreda Kozje
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Polhov Gradec Polhov Gradec Dobrova - Polhov Gradec
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Poljane Predgrad Kočevje
  Klikni za spremembo slike
  Postojna Postojna Postojna
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Predjama Predjama Postojna
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Prem Prem Ilirska Bistrica
  Klikni za spremembo slike
  Prežek Cerov Log Šentjernej
  Klikni za spremembo slike
  Prežin Šentjanž nad Štorami Štore
  Klikni za spremembo slike
  Vischerjeva upodobitev
  Ptuj Ptuj Ptuj
  Klikni za spremembo slike
  Vischerjeva upodobitev
  Pukštajn Bukovje Dravograd

  R

  Slika Slika 2 Grad Naselje Občina
  Klikni za spremembo slike
  Vischerjeva upodobitev
  Rače Rače Rače - Fram
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Radeče Radeče Radeče
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Radeljca Dolenje Radulje Škocjan
  Klikni za spremembo slike
  Vischerjeva upodobitev
  Radlje Radlje ob Dravi Radlje ob Dravi
  Klikni za spremembo slike
  Vischerjeva upodobitev
  Rajhenburg Brestanica Krško
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Raka Raka Krško
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Rakovnik Slovenska vas Šentrupert
  Klikni za spremembo slike
  Ranšperk Rupe Celje
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Rekštanj Laze pri Boštanju Sevnica
  Klikni za spremembo slike
  Repnje Repnje Vodice
  Klikni za spremembo slike
  Reštanj Reštanj Krško
  Klikni za spremembo slike
  Reutenberg Breg Sevnica
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Ribnica Ribnica Ribnica
  Klikni za spremembo slike
  Vischerjeva upodobitev
  Rifnik Rifnik Šentjur
  Klikni za spremembo slike
  Rihemberk Branik Nova Gorica
  Klikni za spremembo slike
  Rittersberg Višnjevik Brda
  Klikni za spremembo slike
  Rižemberk Malo Polje Ajdovščina
  Klikni za spremembo slike
  Vischerjeva upodobitev
  Rogatec Rogatec Rogatec
  Klikni za spremembo slike
  Rogatnica Stanošina Podlehnik
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Roje Zavrstnik Šmartno pri Litiji
  Klikni za spremembo slike
  Rovišče Rovišče Zagorje ob Savi
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Rožek Podturn pri Dolenjskih Toplicah Dolenjske Toplice
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Rožek Vinje pri Moravčah Moravče
  Klikni za spremembo slike
  Vischerjeva upodobitev
  Rudenek Poljane Rečica ob Savinji
  Klikni za spremembo slike
  Rudenštajn Poljane Rečica ob Savinji

  S

  Slika Slika 2 Grad Naselje Občina
  Klikni za spremembo slike
  San Michele Erzelj Vipava
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Senožeče Senožeče Vipava
  Klikni za spremembo slike
  Vischerjeva upodobitev
  Sevnica Sevnica Sevnica
  Klikni za spremembo slike
  Sicherstein Apnenik Šentjernej
  Klikni za spremembo slike
  Slavina Slavina Postojna
  Klikni za spremembo slike
  Slepčjek Slepšek Mokronog - Trebelno
  Klikni za spremembo slike
  Slivnica Slivniško Pohorje Hoče - Slivnica
  Klikni za spremembo slike
  Slivnica Gorica pri Slivnici Šentjur
  Klikni za spremembo slike
  Vischerjeva upodobitev
  Slovenj Gradec Slovenj Gradec Slovenj Gradec
  Klikni za spremembo slike
  Vischerjeva upodobitev
  Slovenska Bistrica Slovenska Bistrica Slovenska Bistrica
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Smlednik Smlednik Medvode
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Snežnik Kozarišče Loška dolina
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Socerb Socerb Koper
  Klikni za spremembo slike
  Solkan Solkan Nova Gorica
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Soteska Loška vas Dolenjske Toplice
  Klikni za spremembo slike
  Vischerjeva upodobitev
  Soteska Studence Žalec
  Klikni za spremembo slike
  Središče Središče ob Dravi Središče ob Dravi
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Stara Loka Stara Loka Škofja Loka
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Stari grad Zagrad pri Otočcu Novo mesto
  Klikni za spremembo slike
  Vischerjeva upodobitev
  Stopnik Stopnik Vransko
  Klikni za spremembo slike
  Stražberk Mali Cirnik pri Šentjanžu Šentrupert
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Strmol Dvorje Cerklje na Gorenjskem
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Struga Gumberk Novo mesto
  Klikni za spremembo slike
  Vischerjeva upodobitev
  Studenice Studenice Poljčane
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Svibno Svibno Radeče

  Š

  Slika Slika 2 Grad Naselje Občina
  Klikni za spremembo slike
  Vischerjeva upodobitev
  Šalek Velenje Velenje
  Klikni za spremembo slike
  Šenek Podvrh Braslovče
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Šenkov turn Šinkov Turn Vodice
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Šentjurjeva gora Gabrska Gora Litija
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Šilentabor Šilentabor Pivka
  Klikni za spremembo slike
  Širje Širje Laško
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Škofja Loka Škofja Loka Škofja Loka
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Školj Goriče pri Famljah Divača
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Škrljevo Škrljevo Šentrupert
  Klikni za spremembo slike
  Vischerjeva upodobitev
  Šoštanj Šoštanj Šoštanj
  Klikni za spremembo slike
  Šperenberk Dolenji Leskovec Krško
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Šrajbarski turn Leskovec pri Krškem Krško
  Klikni za spremembo slike
  Upodobitev Giovannija Antonia de Capellarisa
  Štanjel Štanjel Komen
  Klikni za spremembo slike
  Vischerjeva upodobitev
  Štatenberg Stari Grad Makole
  Klikni za spremembo slike
  Štatenberk Štatenberk Mokronog - Trebelno
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Šteberk Žerovnica Cerknica
  Klikni za spremembo slike
  Štravberk Štravberk Novo mesto
  Klikni za spremembo slike
  Štrlek Šmarješke Toplice Šmarješke Toplice
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Šumberk Sela pri Šumberku Trebnje
  Klikni za spremembo slike
  Švarcenek Podgrad pri Vremah Divača
  Klikni za spremembo slike
  Vischerjeva upodobitev
  Švarcenštajn Laze Velenje

  T

  Slika Slika 2 Grad Naselje Občina
  Klikni za spremembo slike
  Tolmin Tolmin Tolmin
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Trebnje Trebnje Trebnje
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Trilek Col Ajdovščina
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Turjak (stari grad) Turjak Velike Lašče
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Turjak (novi grad) Turjak Velike Lašče
  Klikni za spremembo slike
  Kaiserjeva upodobitev
  Turn v Brestanici Brestanica Krško
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Turn pri Črnomlju Breznik Črnomelj
  Klikni za spremembo slike
  Vischerjeva upodobitev
  Turn pri Velenju Hrastovec Velenje
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Tuštanj Zgornji Tuštanj Moravče
  Klikni za spremembo slike
  Tvarog Dobrova Krško

  V

  Slika Slika 2 Grad Naselje Občina
  Klikni za spremembo slike
  Valdek Gornji Dolič Mislinja
  Klikni za spremembo slike
  Vischerjeva upodobitev
  Velenje Velenje Velenje
  Klikni za spremembo slike
  Vischerjeva upodobitev
  Velika Nedelja Velika Nedelja Ormož
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Vernek Vernek Litija
  Klikni za spremembo slike
  Vikumberg Beka Hrpelje - Kozina
  Klikni za spremembo slike
  Vischerjeva upodobitev
  Viltuš Spodnji Slemen Selnica ob Dravi
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Vinica Vinica Črnomelj
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Vipava Vipava Vipava
  Klikni za spremembo slike
  Vipava (spodnji grad) Vipava Vipava
  Klikni za spremembo slike
  Vipavski Križ Vipavski Križ Ajdovščina
  Klikni za spremembo slike
  Vipolže Vipolže Brda
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Višnja Gora Višnja Gora Ivančna Gorica
  Klikni za spremembo slike
  Višnjevek Višnjevik Brda
  Klikni za spremembo slike
  Vischerjeva upodobitev
  Vitanje (stari grad) Vitanje Vitanje
  Klikni za spremembo slike
  Vischerjeva upodobitev
  Vitanje (novi grad) Vitanje Vitanje
  Klikni za spremembo slike
  Vitovlje Vitovlje Nova Gorica
  Klikni za spremembo slike
  Vitovše Otošče Divača
  Klikni za spremembo slike
  Vischerjeva upodobitev
  Vodriž Vodriž Slovenj Gradec
  Klikni za spremembo slike
  Vogrsko Vogrsko Renče - Vogrsko
  Klikni za spremembo slike
  Voitsberg Gabrk Ilirska Bistrica
  Klikni za spremembo slike
  Vojnik Tomaž nad Vojnikom Vojnik
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Volčji Potok Volčji Potok Kamnik
  Klikni za spremembo slike
  Vischerjeva upodobitev
  Vrbovec Nazarje Nazarje
  Klikni za spremembo slike
  Vrhkrka Gradiček Ivančna Gorica
  Klikni za spremembo slike
  Vischerjeva upodobitev
  Vurberk Vurberk Duplek
  Klikni za spremembo slike
  Vischerjeva upodobitev
  Vuzenica Vuzenica Vuzenica

  W

  Slika Slika 2 Grad Naselje Občina
  Klikni za spremembo slike
  Wartenberg Kranj Kranj

  Z

  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Zalog Zalog pri Moravčah Moravče
  Klikni za spremembo slike
  Vischerjeva upodobitev
  Zbelovo Zbelovska Gora Slovenske Konjice
  Klikni za spremembo slike
  Zreče Zreče Zreče

  Ž

  Slika Slika 2 Grad Naselje Občina
  Klikni za spremembo slike
  Žamberk Zavodnje Šoštanj
  Klikni za spremembo slike
  Žamerk Loka pri Žusmu Šentjur
  Klikni za spremembo slike
  Žaženberk Sveti Lovrenc Prebold
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Žebnik Žebnik Radeče
  Klikni za spremembo slike
  Vischerjeva upodobitev
  Žovnek Podvrh Braslovče
  Klikni za spremembo slike
  Vischerjeva upodobitev
  Žusem Babna Gora Šmarje pri Jelšah
  Klikni za spremembo slike
  Valvasorjeva upodobitev
  Žužemberk Žužemberk Žužemberk
  Slika Slika 2 Grad Naselje Občina

  Viri

  Glej tudi

  Zunanje povezave