Išči

  Seznam grup sferne simetrije

  Seznam grup sferne simetrije vsebuje grupe sferne simetrije. Te grupe se imenujejo tudi trirazsežna točkovna grupa. Tukaj se obravnavanje omeji samo na končne simetrije.

  Znanih je pet osnovnih razredov, ki vsebujejo trikotno osnovno domeno. To so diedrska, ciklična, tetraedrska, oktaedrska in ikozaedrska simetrija.

  Grupe so prikazane v skladu z Schönfliesovo notacijo, Coxeterjevo notacijo in notacijo orbifold. Angleški matematik John Horton Conway je uporabil posebno variacijo Schönfliesove notacije.

  Dana je tudi Hermann-Mauguinova notacija (mednarodna notacija, tukaj označena z Medn.). Kristalografske grupe, ki jih je 32, so podmnožica z redom elementov enakim 2, 3, 4 ali 6 [1].

  Vsebina

  Involucijska simetrija

  Znane so štiri involucijske grupe. Te grupe so primeri kjer ni simetrije, zrcalne simetrije, 2-kratna simetrije vrtenja in centralne točkovne simetrije.

  Medn. geo
  [2]
  orbifold Schönflies Conway Coxeter red osnovna
  domena
  1 1 1 C1 C1 [ ]+ 1 Sphere symmetry group c1.png
  2 2 22 D1
  = C2
  D2
  = C2
  [2]+ 2 Sphere symmetry group c2.png
  Medn. geo[2] orbifold Schönflies Conway Coxeter red osnovna
  domena
  1 22 × Ci
  = S2
  CC2 [2+,2+] 2 Sphere symmetry group ci.png
  2
  = m
  1 * Cs
  = C1v
  = C1h
  ±C1
  = CD2
  [ ] 2 Sphere symmetry group cs.png

  Ciklična simetrija

  Obstojajo štiri družine ciklične simetrije, ki imajo n=2 ali višje. V posebnem primeru je lahko tudi n=1.

  Medn. geo[2] orbifold Schönflies Conway Coxeter red osnovna
  domena
  2 2 22 C2
  = D1
  C2
  = D2
  [2]+ 2 Sphere symmetry group c2.png
  mm2 2 *22 C2v
  = D1h
  CD4
  = DD4
  [2] 4 Sphere symmetry group c2v.png
  4 42 S4 CC4 [2+,4+] 4 Sphere symmetry group s4.png
  2/m 22 2* C2h
  = D1d
  ±C2
  = ±D2
  [2,2+] 4 Sphere symmetry group c2h.png
  Medn. geo[2] orbifold Schönflies Conway Coxeter red osnovna
  domena
  3
  4
  5
  6
  n
  3
  4
  5
  6
  n
  33
  44
  55
  66
  nn
  C3
  C4
  C5
  C6
  Cn
  C3
  C4
  C5
  C6
  Cn
  [3]+
  [4]+
  [5]+
  [6]+
  [n]+
  3
  4
  5
  6
  n
  Sphere symmetry group c3.png
  3m
  4mm
  5m
  6mm
  -
  3
  4
  5
  6
  n
  *33
  *44
  *55
  *66
  *nn
  C3v
  C4v
  C5v
  C6v
  Cnv
  CD6
  CD8
  CD10
  CD12
  CD2n
  [3]
  [4]
  [5]
  [6]
  [n]
  6
  8
  10
  12
  2n
  Sphere symmetry group c3v.png
  3
  8
  5
  12
  -
  62
  82
  10.2
  12.2
  2n2
  S6
  S8
  S10
  S12
  S2n
  ±C3
  CC8
  ±C5
  CC12
  CC2n / ±Cn
  [2+,6+]
  [2+,8+]
  [2+,10+]
  [2+,12+]
  [2+,2n+]
  6
  8
  10
  12
  2n
  Sphere symmetry group s6.png
  3/m
  4/m
  5/m
  6/m
  n/m
  32
  42
  52
  62
  n2
  3*
  4*
  5*
  6*
  n*
  C3h
  C4h
  C5h
  C6h
  Cnh
  CC6
  ±C4
  CC10
  ±C6
  ±Cn / CC2n
  [2,3+]
  [2,4+]
  [2,5+]
  [2,6+]
  [2,n+]
  6
  8
  10
  12
  2n
  Sphere symmetry group c3h.png

  Diedrska simetrija

  Obstojajo samo tri družine neskončnih diedrskih simetrij.

  Medn. geo[2] orbifold Schönflies Conway Coxeter red osnovna
  domena
  222 2.2 222 D2 D4 [2,2]+ 4 Sphere symmetry group d2.png
  42m 42 2*2 D2d DD8 [2+,4] 8 Sphere symmetry group d2d.png
  mmm 22 *222 D2h ±D4 [2,2] 8 Sphere symmetry group d2h.png
  Medn. geo [2] orbifold Schönflies Conway Coxeter red osnovna
  domena
  32
  422
  52
  622
  3.2
  4.2
  5.2
  6.2
  n.2
  223
  224
  225
  226
  22n
  D3
  D4
  D5
  D6
  Dn
  D6
  D8
  D10
  D12
  D2n
  [2,3]+
  [2,4]+
  [2,5]+
  [2,6]+
  [2,n]+
  6
  8
  10
  12
  2n
  Sphere symmetry group d3.png
  3m
  82m
  5m
  12.2m
  62
  82
  10.2
  12.2
  n2
  2*3
  2*4
  2*5
  2*6
  2*n
  D3d
  D4d
  D5d
  D6d
  Dnd
  ±D6
  DD16
  ±D10
  DD24
  DD4n / ±D2n
  [2+,6]
  [2+,8]
  [2+,10]
  [2+,12]
  [2+,2n]
  12
  16
  20
  24
  4n
  Sphere symmetry group d3d.png
  6m2
  4/mmm
  10m2
  6/mmm
  32
  42
  52
  62
  n2
  *223
  *224
  *225
  *226
  *22n
  D3h
  D4h
  D5h
  D6h
  Dnh
  DD12
  ±D8
  DD20
  ±D12
  ±D2n / DD4n
  [2,3]
  [2,4]
  [2,5]
  [2,6]
  [2,n]
  12
  16
  20
  24
  4n
  Sphere symmetry group d3h.png

  Poliedrska simetrija

  Znani so trije tipi poliedrske simetrije. To so tetraedrska, oktaedrska in ikozaedrska simetrija. Imena so simetrije dobile z uporabo pravilnih poliedrov s takšno vrsto simetrije.

  [3,3]
  Medn. geo [2] orbifold Schönflies Conway Coxeter red osnovna
  domena
  23 3.3 332 T T [3,3]+
  = [3+,4,1+]
  12 Sphere symmetry group t.png
  m3 43 3*2 Th ±T [3+,4]
  = [[3,3]+]
  24 Sphere symmetry group th.png
  43m 33 *332 Td TO [3,3]
  = [3,4,1+]
  24 Sphere symmetry group td.png
  [3,4]
  Medn. geo [2] orbifold Schönflies Conway Coxeter red osnovna
  domena
  432 4.3 432 O O [3,4]+
  = [[3,3]]+
  24 Sphere symmetry group o.svg
  m3m 43 *432 Oh ±O [3,4]
  = [[3,3]]
  48 Sphere symmetry group oh.png
  [3,5]
  Medn. geo [2] orbifold Schönflies Conway Coxeter red osnovna
  domena
  532 5.3 532 I I [3,5]+ 60 Sphere symmetry group i.png
  532/m 53 *532 Ih ±I [3,5] 120 Sphere symmetry group ih.png


  Sklici

  1. Sands, 1993
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 The Crystallographic Space groups in Geometric algebra, D. Hestenes in J. Holt, Časopis za matematično fiziko. 48, 023514 (2007) (22 strani) PDF [1]

  Glej tudi