Išči

  Seznam izotoksalnih poliedrov in tlakovanj

  Seznam izotoksalnih poliedrov in tlakovanj vsebuje izotoksalne poliedre in tlakovanja.

  Konveksni izotoksalni poliedri

  oblika pravilni dualni pravilni kvazipravilni kvazipravilni dual
  Wythoffov simbol q | 2 p p | 2 q 2 | p q  
  konfiguracija oglišča pq qp p.q.p.q
  p=3
  q=3
  Uniform polyhedron-33-t0.png
  tetraeder
  {3,3}
  CDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.png
  3 | 2 3
  Uniform polyhedron-33-t2.png
  tetraeder
  {3,3}
  CDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node 1.png
  3 | 2 3
  Uniform polyhedron-33-t1.png
  tetraeder
  (oktaeder)
  CDel node.pngCDel 3.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.png
  2 | 3 3
  Hexahedron.svg
  kocka
  (rombski heksaeder)
  p=4
  q=3
  Uniform polyhedron-43-t0.png
  kocka
  {4,3}
  CDel node 1.pngCDel 4.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.png
  3 | 2 4
  Uniform polyhedron-43-t2.png
  oktaeder
  {3,4}
  CDel node.pngCDel 4.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node 1.png
  4 | 2 3
  Uniform polyhedron-43-t1.png
  kubooktaeder
  CDel node.pngCDel 4.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.png
  2 | 3 4
  Rhombicdodecahedron.jpg
  rombski dodekaeder
  p=5
  q=3
  Uniform polyhedron-53-t0.png
  dodekaeder
  {5,3}
  CDel node 1.pngCDel 5.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.png
  3 | 2 5
  Uniform polyhedron-53-t2.png
  ikozaeder
  {3,5}
  CDel node.pngCDel 5.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node 1.png
  5 | 2 3
  Uniform polyhedron-53-t1.png
  ikozidodekaeder
  CDel node.pngCDel 5.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.png
  2 | 3 5
  Rhombictriacontahedron.svg
  rombski triakontaeder

  5 nekonveksnih hemipoliedrov je osnovanih na oktaedru, kubooktaedru in ikozidodekaedru:

  oblika kvazipravilni kvazipravilni dual
  p=
  q=
  Tetrahemihexahedron.pngTetrahemihexahedron vertfig.png
  tetrahemiheksaeder
  Tetrahemihexacron.png
  tetrahemiheksakron
  p=
  q=
  Cubohemioctahedron.pngCubohemioctahedron vertfig.png
  kubohemioktaeder
  Hexahemioctacron.png
  heksahemioktakron
  Octahemioctahedron.pngOctahemioctahedron vertfig.png
  oktahemioktaeder
  Hexahemioctacron.png
  oktahemioktakron
  p=
  q=
  Small icosihemidodecahedron.pngSmall icosihemidodecahedron vertfig.png
  mali ikozihemidodekaeder
  Small dodecahemidodecacron.png
  mali ikozihemidodekakron
  Small dodecahemidodecahedron.pngSmall dodecahemidodecahedron vertfig.png
  mali dodekahemidodekaeder
  Small dodecahemidodecacron.png
  mali dodekahemidodekakron

  Znanih je tudi 12 teles, ki nastanejo iz Kepler-Poinsotovih poliedrov, vključno s štirimi poliedri:

  oblika pravilni dualni pravilni kvazipravilni kvazipravilni dual
  Wythoffov simbol q | 2 p p | 2 q 2 | p q  
  konfiguracija oglišča pq qp p.q.p.q
  p=5/2
  q=3
  Great stellated dodecahedron.pngGreat stellated dodecahedron vertfig.png
  veliki zvezdni dodekaeder
  {5/2,3}

  CDel node 1.pngCDel 5.pngCDel rat.pngCDel d2.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.png
  3 | 2 5/2

  Great icosahedron.pngGreat icosahedron vertfig.png
  veliki ikozaeder
  {3,5/2}

  CDel node.pngCDel 5.pngCDel rat.pngCDel d2.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node 1.png
  5/2 | 2 3

  Great icosidodecahedron.pngGreat icosidodecahedron vertfig.png
  veliki ikozidodekaeder
   
  CDel node.pngCDel 5.pngCDel rat.pngCDel d2.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.png
  2 | 3 5/2
  DU54 great rhombic triacontahedron.png
  veliki rombski triakontaeder
  Great icosihemidodecahedron.pngGreat icosihemidodecahedron vertfig.png
  veliki ikozihemidodekaeder
  Great dodecahemidodecacron.png
  veliki ikozihemidodekakron
  Great dodecahemidodecahedron.pngGreat dodecahemidodecahedron vertfig.png
  veliki dodekahemidodekaeder
  Great dodecahemidodecacron.png
  veliki dodekahemidodekakron
  p=5/2
  q=5
  Small stellated dodecahedron.pngSmall stellated dodecahedron vertfig.png
  mali zvezdni dodekaeder
  {5/2,5}

  CDel node 1.pngCDel 5.pngCDel rat.pngCDel d2.pngCDel node.pngCDel 5.pngCDel node.png
  5 | 2 5/2

  Great dodecahedron.pngGreat dodecahedron vertfig.png
  veliki dodekaeder
  {5,5/2}

  CDel node.pngCDel 5.pngCDel rat.pngCDel d2.pngCDel node.pngCDel 5.pngCDel node 1.png
  5/2 | 2 5

  Dodecadodecahedron.pngDodecadodecahedron vertfig.png
  dodekadodekaeder
   
  CDel node.pngCDel 5.pngCDel rat.pngCDel d2.pngCDel node 1.pngCDel 5.pngCDel node.png
  2 | 5 5/2
  DU36 medial rhombic triacontahedron.png
  srednji rombski triakontaeder
  Small dodecahemicosahedron.pngSmall dodecahemicosahedron vertfig.png
  mali ikozihemidodekaeder
  Small dodecahemicosacron.png
  mali dodekahemiikozakron
  Great dodecahemicosahedron.pngGreat dodecahemicosahedron vertfig.png
  veliki dodekahemidodekaeder
  Small dodecahemicosacron.png
  veliki dodekahemiikozakron

  Obstajajo še trije kvazipravilni zvezdni poliedri (3 | p q) in njihovi duali:

  kvazipravilni kvazipravilni dual
  3 | p q  
  Great ditrigonal icosidodecahedron.pngGreat ditrigonal icosidodecahedron vertfig.png
  veliki ditrigonalni ikozidodekaeder
  3/2 | 3 5
  CDel 3.pngCDel node.pngCDel d3.pngCDel rat.pngCDel d2.pngCDel node.pngCDel 5.pngCDel node 1.pngCDel 3.png
  DU47 great triambic icosahedron.png
  veliki triambski ikozaeder
  Ditrigonal dodecadodecahedron.pngDitrigonal dodecadodecahedron vertfig.png
  ditrigonalni dodekadodekaeder
  3 | 5/3 5
  CDel 3.pngCDel node.pngCDel 5.pngCDel rat.pngCDel d3.pngCDel node 1.pngCDel 5.pngCDel node.pngCDel 3.png
  DU41 medial triambic icosahedron.png
  srednji triambskiikozaeder
  Small ditrigonal icosidodecahedron.pngSmall ditrigonal icosidodecahedron vertfig.png
  mali ditrigonalni ikozidodekaeder
  3 | 5/2 3
  CDel 3.pngCDel node.pngCDel 5.pngCDel rat.pngCDel d2.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.png
  DU30 small triambic icosahedron.png
  mali triambski ikozaeder

  Izotoksalna tlakovanja v evklidski ravnini

  Znanih je pet izotoksalnih poligonalnih tlakovanj evklidske ravnine. (sebi dualno kvadratno tlakovanje ponovno samo seba v vseh štirih oblikah.)

  pravilno dualno pravilno kvazipravilno kvazipravilni dual
  Uniform tiling 63-t0.png
  šestkotno tlakovanje
  {6,4}
  CDel node.pngCDel 6.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node 1.png
  6 | 2 3
  Uniform tiling 63-t2.png
  trikotno tlakovanje
  {3,6}
  CDel node 1.pngCDel 6.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.png
  3 | 2 3
  Uniform tiling 63-t1.png
  trišestkotno tlakovanje
  CDel node.pngCDel 6.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.png
  2 | 3 6
  Star rhombic lattice.png
  rombilsko tlakovanje
  Uniform tiling 44-t0.svg
  kvadratno tlakovanje
  {4,4}
  CDel node.pngCDel 4.pngCDel node.pngCDel 4.pngCDel node 1.png
  4 | 2 4
  Uniform tiling 44-t2.png
  kvadratno tlakovanje
  {4,4}
  CDel node 1.pngCDel 4.pngCDel node.pngCDel 4.pngCDel node.png
  2 | 4 4
  Uniform tiling 44-t1.png
  kvadratno tlakovanje
  {4,4}
  CDel node.pngCDel 4.pngCDel node 1.pngCDel 4.pngCDel node.png
  4 | 2 4
  Uniform tiling 44-t0.svg
  kvadratno tlakovanje
  {4,4}

  Izotoksalna tlakovanja hiperbolične ravnine

  Obstaja neskončno veliko izotoksalnih poligonalnih tlakovanj hiperbolične ravnine. Sem vključujemo tudi Wythoffove konstrukcije pravilna hiperbolična tlakovanja {p,q} in neprave (p q r) grupe.

  Znane so 4 (p q 2) družine, vsaka ima dve pravilni obliki in eno kvazipravilno obliko. Vse imajo rombske duale kvazipravilnih oblik. Prikazana pa je samo ena oblika:

  [p,q] {p,q} {q,p} t1{p,q} dual t1{p,q}
  Coxeter-Dinkin CDel node 1.pngCDel p.pngCDel node.pngCDel q.pngCDel node.png CDel node.pngCDel p.pngCDel node.pngCDel q.pngCDel node 1.png CDel node.pngCDel p.pngCDel node 1.pngCDel q.pngCDel node.png
  [5,4] Uniform tiling 54-t0.png
  {5,4}
  Uniform tiling 54-t2.png
  {4,5}
  Uniform tiling 54-t1.png
  t1{5,4}
  [5,5] Uniform tiling 552-t0.png
  {5,5}
  Uniform tiling 552-t2.png
  {5,5}
  Uniform tiling 552-t1.png
  t1{5,5}
  [7,3] Uniform tiling 73-t0.png
  {7,3}
  Uniform tiling 73-t2.png
  {3,7}
  Uniform tiling 73-t1.png
  t1{7,3}
  Order73 qreg rhombic til.png
  [8,3] Uniform tiling 83-t0.png
  {8,3}
  Uniform tiling 83-t2.png
  {3,8}
  Uniform tiling 83-t1.png
  t1{8,3}

  V nadaljevanju so 3 primeri družin (p q r), ki imajo po tri kvazipravilne oblike.

  Coxeter-Dinkin CDel 3.pngCDel node 1.pngCDel p.pngCDel node.pngCDel q.pngCDel node.pngCDel r.png CDel 3.pngCDel node.pngCDel p.pngCDel node 1.pngCDel q.pngCDel node.pngCDel r.png CDel 3.pngCDel node.pngCDel p.pngCDel node.pngCDel q.pngCDel node 1.pngCDel r.png
  (4 3 3) Uniform tiling 433-t0.png
  3 | 4 3
  Uniform tiling 433-t1.png
  3 | 4 3
  Uniform tiling 433-t2.png
  4 | 3 3
  (4 4 3) Uniform tiling 443-t0.png
  4 | 4 3
  Uniform tiling 443-t1.png
  3 | 4 4
  Uniform tiling 443-t2.png
  4 | 4 3
  (4 4 4) Uniform tiling 444-t0.png
  4 | 4 4
  Uniform tiling 444-t1.png
  4 | 4 4
  Uniform tiling 444-t2.png
  4 | 4 4