Išči

  Seznam japonskih generalov

  A

  Hatazo Adachi - Korechika Anami -

  F

  Yuji Fujinawa -

  K

  Hyotaro Kimura - Michitaro Komatsubara - Kuroki Itei - Tadamiči Kuribajaši

  M

  Jiro Minami -

  N

  Tetsuzan Nagata - Kijiro Nambu - Maresuke Nogi -

  O

  Hideyoshi Obata -

  S

  Shunroku Hata - Gen Sugiyama -

  U

  Kazushige Ugaki -

  Y

  Heisuke Ya -