Išči

  Seznam jezikoslovnih vsebin

  Seznami vsebin
  Astronomija
  Biologija
  Ekologija
  Filozofija
  Fizika
  Geografija
  Glasba
  Gradbeništvo
  Jezikoslovje
  Kemija
  Kuharstvo
  Matematika
  Medicina
  Psihologija
  Računalništvo
  Seksologija
  Sociologija
  Strojništvo
  Verstvo
  Vojaštvo
  Zgodovina

  Ta stran skuša podati članke v Wikipediji, povezane z jezikoslovjem. Seznam ni popoln, lahko ga dopolnite ali odstranite odvečno.

  A

  B

  C

  Č

  črtica - čukotsko-kamčatski jeziki - čukotščina - čukščina - čustvovalni členek - čuvaščina -

  Ć

  D

  dolžina - domnevnostni členek - dostavek - dovršnost - dravidski, drugi - drsnik - druge angleške kreolščine in pidžini - druge francoske kreolščine in pidžini - druge portugalske kreolščine in pidžini - drugi jeziki - dvočrkje - dvočrkovna kratica - dvoglasnik - dvojina - dvopičje - dzekanje - dzongkha - džibalijščina -

  Đ

  E

  elipsa - enakoizraznica - enakozvočnica - enakozvočnika - endegenščina - enemorščina - epsilon - esperanto - estonščina - eta - etimologija - etiopščina - etruščina - etruška abeceda - evenščina - ezhaščina -

  F

  G

  giz (jezik) - gjetoščina - glagol - glagolica - glagolska kategorija - glagolska oblika - glagolska prehodnost - glagolski čas - glagolski način - glagolski naklon - glagolski vid - glas - glasoslovje - glasovna sprememba - glavni števnik - glotokronologija - gogotščina - gotska abeceda - gotščina - govorica s kretnjami - govorna cev - govorna veriga - grafem - gravis - grenladščina - Grimmov zakon - grlo - grščina - grška abeceda - grške črke - gruzinščina - gudžaratščina - guraščina - gurmščina - gvaranijščina -

  H

  Hepburn, James Curtis - Hepburnovo prečrkovanje - hetitščina - hi - hieroglifi - hilingajnonščina - hindujščina - hiperbola - hipernim - hiponim - hiri motu - homonim - hobjotščina - hrvaščina - hrvatizem - hupščina -

  I

  J

  Janez Dular - jaojščina - japonščina - jat - javanščina - jer - jeri - jezičkov r - jezičnik - jezični venec - jezik - jezikoslovec - jezikoslovje - jezikovne družine in jeziki - jidiš - jor - joruba - jota - jotacija - jupiški jeziki - južna ndebelščina - južna samščina - južni sotho - južnoameriški indijanski jeziki - južnoslovanski jeziki -

  K

  Kopitar, Jernej - koptščina - korejščina - korjaščina - kornijščina - korpus - korzijščina - koščina - krajšava - kratica - krativec - kratnostni prislov - kreolščine in pidžini - krijščina - krn - krnitev - krujska angleščina? - ksi - kumbrijščina - kumiščina - kunreišiki - kurdščina - kušitski jeziki - kutenajščina -

  L

  M

  Metelko, Franc Serafin - mi - miaojščina - Miklošič, Franc - minus - množina - množinski samostalnik - mohoščina - moldavščina - mongolščina - monsko-kmerski jeziki - mordvinščina - morfem - morfonologija - Morsejevea abeceda - mosanščina - mosijščina - muherščina - mundski jeziki -

  N

  O

  P

  parabola - pastavek - paštu - perzijščina - pesem - pi - pika - pisava - piktogram - pitcairnščina - plus - podomačevanje - podpičje - podpomenka - podredje - podspol - pogovorni jezik - pojem - polglasnik - poljščina - polkadenca - polstavek - pomanjševalnica - pomenoslovje - pomišljaj - ponavljaj - portugalska abeceda - portugalščina - poševnica - poudarek - poved - povedek - pragermanščina - praindoevropščina - praslovanščina - pravopis - pravorečje - predpona - predpreteklik - preglas - prehodni glagol - premena - prenosniške zvrsti - preteklik - prevajanje - prevedenka - prevod - prevodoslovje - prevzeta beseda - pridevnik - prihodnjik - prilikovanje - priponsko obrazilo - priredje - prislov - protipomenka - protislovje - provansalščina -

  Q

  R

  Ramovš, Fran - rapanujščina - Rateški rokopis - razlikovanje - redukcija samoglasnikov - retoromanščina - rezervirano za krajevno rabo - rimske številke - ro - rodilnik - romanski jeziki - romščina - romunščina - rundščina - rusizem - ruska abeceda - ruska narečja - ruščina -

  S

  segment - selkupščina - seltščina - semiotika - semitski, drugi - severna ndebelščina - severna samščina - severni sotho - severnoameriški indijanski jeziki - seznam izumrlih jezikov - seznam jezikoslovcev - seznam jezikov - seznam ogroženih jezikov - seznam slovenskih besed japonskega izvora - seznam slovenskih besed ruskega izvora - seznam slovenskih jezikoslovcev - sičnik - sičniški pripornik - simbol - sindščina - singalščina - sinonim - sirska abeceda - sirščina - sjujščina - skladnja - sklanjanje - sleng - slovanski jeziki - slovar - Slovar slovenskega knjižnega jezika - slovaščina - slovenistika - slovenska narečja - Slovenski etimološki slovar - slovenski knjižni jezik - Slovenski pravopis - slovenščina - slovnica - slovnični spol - socialne zvrsti - sodoščina - soglasnik - sokvotriščina - somalijščina - songajščina - sopomenka - splošno jezikoslovje - spodnja nemščina - spodnja saščina - spol (jezik) - sporazumevanje - sposojeni prevod - spregatev - spreganje - spreganje glagola - srbščina - srednja angleščina - srednja francoščina - srednja irščina - srednja nizozemščina - srednja visoka nemščina - srednjeameriški indijanski jeziki - srednjejezičnik - SSKJ - stara angleščina - stara cerkvena slovanščina - stara francoščina - stara grščina - stara irščina - stara nordijščina - stara perzijščina - stara provansalščina - stara visoka nemščina - staroitalska pisava - staroslovanski jezik - starobolgarščina - starocerkvenoslovanščina - staroruščina - staroslovanščina - starovzhodnoslovanščina - stavčni člen - stavek - Stiški rokopis - stopnjevanje - strešica - strojno prevajanje - sudanščina - sumerščina - sundščina - susuamijščina - svahilščina - svazijščina - Sveto pismo - Swadesh, Morris - Swadeshev seznam -

  Š

  T

  Toporišič, Jože - Trubar, Primož - tožilnik - tradicionalna slovenska sinhrona transkripcija - trajnik - trdi znak - trigraf - tročrkje - tsimšijščina - tujka - tupijski jeziki - turcizem - turkmenščina - turščina - turški jeziki - tuvalujščina - tvorjenka -

  U

  V

  vrsta - vrstilni števnik - vzdevek -

  W

  X

  Y

  Z

  zvočnik - zvrst -

  Ž