Išči

  Seznam književnih del Daneta Zajca

  Seznam književnih del Daneta Zajca.

  Opomba: S poševno pisavo so označene pesmi, ki nimajo naslova in so zaznamovane s prvim verzom.

  Vsebina

  Pesmi

  Pesmi, nastale v obdobju pred prvo pesniško zbirko Požgana trava

  (1948-1955)

  Požgana trava

  (pesniška zbirka, 1958)

  Jezik iz zemlje

  (pesniška zbirka, 1961)

  Ubijavci kač

  (pesniška zbirka, 1968)

  Glava sejavka (izbor pesmi)

  (1971)

  Kepa pepela (izbor pesmi)

  (1974)

  Rožengruntar

  (pesniška zbirka, 1975)

  Rožengruntar

  Si videl

  (pesniška zbirka, 1979)

  Belo

  (pesniška zbirka, 1984)

  Zarotitve

  (pesniška zbirka, 1985)

  Znaki

  (pesnišla zbirka, 1987)

  Dol dol

  (pesnišla zbirka, 1998)

  Pesmi iz iger

  Pesmi iz drame Otroka reke

  Pesmi iz drame Potohodec

  Pesmi iz drame Voranc

  Pesmi iz drame Mlada Breda

  Pesmi za otroke

  Pesmi, ki niso vključene v pesniške zbirke

  Bela mačica

  (pesniška zbirka za otroke, 1968)

  Živali na dvorišču

  (pesniška zbirka za otroke, 1975)

  Abecedarija

  (pesniška zbirka za otroke, 1975)

  V cirkusu

  (pesniška zbirka za otroke, 1976)

  Na papirnatih letalih

  (pesniška zbirka za otroke, 1978)

  Ta roža je zate

  (pesmi iz istoimenske knjige, 1981)

  Pravljice za otroke

  Lutkovne igre za otroke

  Drame

  Eseji

  O pesništvu

  O dramatiki in gledališču

  O slikarstvu in slikarjih

  O pisanju za otroke

  Spomini

  Pisanja na naslov