Išči

  Seznam kovin

  Seznam kovin

  Vsebina

  Alkalijske kovine

  litij, natrij, kalij, rubidij, cezij, francij

  Alkalijske zemeljske kovine

  berilij, magnezij, kalcij, stroncij, barij, radij

  Prehodne kovine

  skandij, itrij, lantan, aktinij, titan, cirkonij, hafnij, raderfordij, vanadij, niobij, tantal, dubnij, krom, molibden, volfram, siborgij, mangan, tehnicij, renij, borij, železo, rutenij, osmij, hasij, kobalt, rodij, iridij, majtnerij, nikelj, paladij, platina, darmštatij, baker, srebro, zlato, cink, kadmij, živo srebro

  Mehke kovine

  aluminij, galij, indij, kositer, talij, svinec, bizmut

  Lantanoidi

  lantan, cerij, prazeodim, neodim, prometij, samarij, evropij, gadolinij, terbij, disprozij, holmij, erbij, tulij, iterbij

  Aktinoidi

  aktinij, torij, protaktinij, uran, neptunij, plutonij, americij, kirij, berkelij, kalifornij, einsteinij, fermij, mendelevij, nobelij, lavrencij