Išči

  Seznam litovskih politikov

  A

  Aleksandras Abišala - Valdas Adamkus (=Voldemaras Adamkavičius) - Juozas Ambrazevičius - Vytenis Andriukaitis - Vytautas Astrauskas

  B

  Stasys Antanas Bačkis - Zigmantas Balčytis - Jurgis Baltrušaitis - Antanas Barkauskas - (Jonas Basanavičius) - Leonas Bistras - Algirdas Brazauskas - Jonas Budrys - Justinas Burba - Mykolas Burokevičius - Algirdas Butkevičius

  C

  Kazimieras Cichovskis

  Č

  Jonas Kazimeras Černius

  D

  Irena Degutienė - Pranas "Franz" Dovydaitis

  G

  Ernestas Galvanauskas - Mečislovas Gedvilas - Kazys Grinius - Petras Griškevičius - Dalia Grybauskaitė

  J

  Arvydas Juozaitis

  K

  Steponas Kairys - Gediminas Kirkilas - Andrius Kubilius

  L

  Vytautas Landsbergis - Stasys Lozoraitis - Bronislovas Lubys

  M

  Juozas Maniušis - Visvaldas Mazonas - Icikas Meskupas-Adomas - Vincas Mickevičius-Kapsukas - Vladas (Vladislovas) Mironas - Mindaugas Murza -

  N

  Stanislovas Narutavičius - Gitanas Nausėda - Vladas Niunka

  P

  Rolandas Paksas - Justas Paleckis - Artūras Paulauskas - Vytautas Petrulis - Kornelijus Platelis - Kazimira Danutė Prunskienė

  R

  Adolfas Ramanauskas

  S

  Vytautas Sakalauskas - Saulius Skvernelis - Antanas Smetona - Antanas Sniečkus - Ringaudas Bronislovas Songaila - Laurynas Mindaugas Stankevičius - Aleksandras Stulginskis -

  Š

  Algirdas Šemeta - Albertas Šimėnas - Kazys Škirpa - Adolfas Šleževičius - Motiejus Šumauskas - Vytautas Šustauskas -

  T

  Juozas Tūbelis - Antanas Tumėnas

  V

  Gediminas Vagnorius - Alis Vidūnas - Augustinas Voldemaras -

  Z

  Artūras Zuokas -

  Ž

  Jonas Žemaitis -