Išči

  Seznam makedonskih pesnikov

  A

  Miho Atanasovski -

  D

  Lidija Dimkovska

  G

  Bogomil Ǵuzel

  I

  Emin Iljami - Gogo Ivanovski - Srbo Ivanovski -

  J

  Slavko Janevski -

  K

  Eftim Kletnikov - Blaže Koneski - Jovan Koteski -

  M

  Vlado Maleski - Mateja Matevski (1929-2018) - Dimitar Miladinov - Konstantin Miladinov -

  N

  Volče Naumčev

  P

  Jovan Pavlovski - Radovan Pavlovski - Hristo Petreski - Ante Popovski - Grigor Prličev (1830-1893)

  R

  Kočo Racin -

  S

  Simjon Simev - Goran Stefanovski - Jovan Strezovski -

  Š

  Aco Šopov -

  T

  Stojan Tarapuza - Jovica Tasevski-Eternijan - Gane Todorovski

  U

  Vlada Urošević -

  Ž

  Rajko Žinzifov

  Glej tudi