Išči

  Seznam muzejev v Sloveniji

  Seznam muzejev v Sloveniji obsega slovenske muzeje, galerije in muzejske zbirke, ki so dostopne javnosti.

  V prvi tabeli so muzeji in galerije, ki so objavljeni v Vodniku po Slovenskih muzejih in galerijah, katere avtor je "Skupnost muzejev Slovenije". Med predstavljenimi so vsi slovenski državni, pokrajinski, t. i. medobčinski muzeji in posebni muzeji, katerih javno službo financira država in ostali, ki profesionalno opravljajo muzejsko dejavnost. Zadnja verzija tega vodiča je bila izdana leta 2008. Kasnejše spremembe v delovanju muzejev so v tabeli posebej omenjene.

  Muzeji in galerije v vodniku "Skupnosti muzejev Slovenije"

  ime slika lokacija letnica ustanovitve spletna stan in opis zbirke
  Muzej za arhitekturo in oblikovanje GradFuzine-Ljubljana.JPG Ljubljana
  Grad Fužine
  1972 www.mao.si
  področje arhitekture, urbanizma, industrijskega in grafičnega oblikovanja ter fotografije
  Belokranjski muzej Metlika Metlika (27) (3995281961).jpg Metlika
  Grad Metlika
  1951 www.belokranjski-muzej.si
  belokranjska dediščina s področja arheologije, etnologije, kulturne zgodovine, novejše zgodovine in umetnostne zgodovine


  *Galerija Kambič, Metlika (galerija slovenskih slikarjev, zlasti impresionistov)
  *Spominska zbirka Otona Župančiča, Vinica (Župančičevo življenje in delo)
  *Krajevna muzejska zbirka, Semič (zgodovina Semiča in okoliških krajev; narava Bele krajine;vinogradniška zbirka)
  *Mestna muzejska zbirka, Črnomelj (zgodovina mesta od prazgodovine do sredine 20. stoletja)

  Dolenjski muzej Novo mesto Slika:150px Novo mesto 1950 https://www.dolenjskimuzej.si/si/

  arheologija, etnologija, kulturna dediščina, novejša in umetnostna zgodovina Dolenjske


  *Jakčev dom, Novo mesto (zbirka del Božidarja Jakca; likovna razstava Dolenjskega muzeja; Likovnopedagoška zbirka)
  *Spomeniško območje Baza 20, Kočevski rog (bivališča političnega vodstva NOB)
  Farmacevtsko-medicinska zbirka Bohuslava Lavičke Slika:150px Ljubljana 1986 www.lek.si Arhivirano 2010-09-27 na Wayback Machine.
  Galerija Božidar Jakac Samostan Kostanjevica, hodnik.jpg Kostanjevica na Krki 1974 www.galerija-bj.si

  dela slovenskih ekspresionistov||


  *Galerija Božidar Jakac


  *Lamutov likovni salon, Kostanjevica na Krki
  (dela slikarja in grafika Vladimirja Lamuta)

  *Gorjupova galerija v OŠ Kostanjevica na Krki

  Galerija Murska Sobota Slika:150px Murska Sobota www.galerija-ms.si
  Galerija-Muzej Lendava (Galéria-Múzeum Lendva) Exterior of Lendava Castle, 2013-08-11-2.jpg Lendava
  Grad Lendava
  1973 www.gml.si


  *Galerija-Muzej Lendava
  (arheološka, etnološka zbirka; spominska soba György Zala; kultura hetiškega ljudskega tekstila)
  Meščanstvo, tiskarstvo in dežnikarstvo Lendave

  Galerija Velenje Slika:150px Velenje
  Grad Velenje
  1976 www.galerijavelenje.si


  *Stalna zbirka slovenskega slikarstva - Gorenje
  *Zbirka Lojzeta Perka

  Gorenjski muzej Kranj Kranj - Grad Kieselstein 01.jpg Kranj 1963 www.gorenjski-muzej.si
  Goriški muzej Slika:150px Kromberk 1952 www.goriskimuzej.si
  • Goriški muzej v gradu Kromberk
   (umetnostno-zgodovinska razstava in razstava podarjenih del Vladimirja Makuca)
  • Vila Bartolomei, Solkan
   (razstava Ohraniti preteklost za danes in jutri, etnološka in arheološka razstava)
  • Razstava Državna meja na Goriškem od 1945 do 2004, Nova Gorica
   (»muzejska zbirka Kolodvor« v stavbi železniške postaje v Novi Gorici)
  • Vojaški stražarski stolp, Vrtojba
   (razstava o življenju ob novi državni meji, ki je leta 1947 razdelila do takrat enotno ozemlje Goriške na dva dela)
  • Galerija Zorana Mušiča v gradu Dobrovo
  • Muzejska zbirka Ajdovščina, Ajdovščina
   (poselitev Ajdovščine od prazgodovine do zgodnjega srednjega veka in zbirka fosilov)
  • Muzej 1. svetovne vojne, Sveta Gora
  • Spominska hiša Alojza Gradnika, Medana
   (pesnikovi osebni predmeti, izdaje njegovih del in priznanja)
  Gornjesavski muzej Jesenice Slika:150px Jesenice 1954 www.gornjesavskimuzej.si
  Javni zavod za kulturo Litja, OE Muzej Slika:150px Litija 2006 www.jzk.si Arhivirano 2010-11-18 na Wayback Machine.
      (kulturna dediščina in zgodovina Litije - rečni promet, rudarstvo, železnica)
  Kobariški muzej Kobariski muzej.jpg Kobarid 1990 www.kobariski-muzej.si
      (soška fronta in zgodovina Kobarida)
  Koroška galerija likovnih umetnosti Slika:150px Slovenj Gradec 1957 www.glu-sg.si
  • Koroška galerija likovnih umetnosti, Slovenj Gradec
   (sodobna slovenska likovna umetnost, ki je povezana z lokalnim prostorom koroške regije)
  • Galerija na prostem - park na Štibuhu in staro mesto, Slovenj Gradec
   (skulpture Ivana Meštrovića, Draga Tršarja, Ivana Sabolića, Josipa Diminića, Ane Bešlić, Ratka Vulanovića, Jovana Soldatovića, Jordana Grabulovskega)
  Koroški pokrajinski muzej Slika:150px Slovenj Gradec 1951 www.kpm.si
  • Koroški pokrajinski muzej, Slovenj Gradec
   (arheologija koroške krajine; gozdarska, lesarska, železarska in etnološka zbirka; Krauperška kašča; partizanska saniteta na Koroškem)
  • Cerkev svetega Jurija, Legen
   (staroslovansko grobišče pod cerkvijo)
  • Paučkove partizanske bolnišnice, Legen
  • Grofje Andeški in Slovenj Gradec, Grad nad Starim trgom
   (v stari orožarni pri cerkvi sv. Pankracija)
  • Gestapovski zapori, Dravograd
   (v kletnih prostorih občinske stavbe)
  • Dravograd na stičišču poti, Dravograd
   (zbirka o zgodovini trga Dravograda)
  • Muzejska zbirka Koroški plebiscit, Libeliče
  • Prehrambena kultura prebivalcev Libelič in okolice, Libeliče
  • Kmečka zbirka, Libeliče
   (tradicionalno kmečko gospodarstvo od druge polovice 18. stoletja do okoli leta 1970 na območju krajevne skupnosti Libelič, Libeliške gore in Gorč)
  • Zbirka kladiv Ferdinanda Leitingerja v gradu Radlje (dvorec), Radlje ob Dravi
  • Forma Viva (Kotlje, Ravne na Koroškem, Poljana, Mežica in Črna na Koroškem)
  • Muzej kamnoseštva, steklarstva in gozdarstva, Josipdol
  • Dimnica (črna kuhinja), Libeliče
  • Lapidarij v kapeli gradu Ravne
   (rimski kamniti spomeniki iz najdišča Zagrad pri Prevaljah in posameznih kamnov iz občine Ravne na Koroškem)
  • Prežihova bajta, Kotlje
   (spominski muzej Prežihovega Voranca)
  • Rudarska zbirka, Črna na Koroškem
   (premična kulturna dediščina o iskanju in izkopavanju svinčeve rude ... kpm izvaja le strokovni nadzor)
  • Etnografska zbirka, Črna na Koroškem
   (zbirka iz 19. in prve polovice 20. st. o življenju, delu in bivalni kulturi prebivalcev Črne in okoliških kmetij ... kpm izvaja le strokovni nadzor)
  Kozjanski park Slika:150px Podsreda kozjanski-park.si
  • Grad Podsreda, Podsreda
   (zgodovina gradu, steklarska zbirka, galerija umetniških del slovenskih in tujih umetnikov)
  • Pranger, Podsreda
  • Cerkev sv. Janeza Krstnika, Podsreda
  • Slovensko-bavarska hiša, Podsreda
   (značilna trška hiša)
  • Levstikov mlin, Podsreda
  • Javerškova domačija, Podsreda
   (v njej je Josip Broz preživel svoja otroška leta; črna kuhinja, »hiša« in kamra)
  • Kolarjeva domačija, Trebče
   (predstavitev življenja in dela Josipa Broza Tita)
  Loški muzej Škofja Loka Slika:150px Škofja Loka 1939 www.loski-muzej.si
  • Loški muzej v Škofjeloškem gradu
   (arheološka, zgodovinska, kulturnozgodovinska, umetnostnozgodovinska, etnološka in prirodoslovna zbirka)
  • Galerija Ivana Groharja, Škofja Loka
   (osrednje likovno razstavišče na Gorenjskem)
  • Galerija Franceta Miheliča, Škofja Loka
   (stalna zbirka slovenskega slikarja in grafika Franceta Miheliča)
  • Spominska soba Cankarjevega bataljona, Dražgoše
   (v spomin padlim v drugi svetovni vojni - v Domu Cankarjevega bataljona)
  Mednarodni grafični likovni center Slika:150px Ljubljana 1986 www.mglc-lj.si
  Medobčinski muzej Kamnik Slika:150px Kamnik 1961 www.muzej-kamnik-on.net
  Mestna galerija Ljubljana Slika:150px Ljubljana 1963 https://mgml.si/sl/mestna-galerija/
  • Mestna galerija 1, Mestni trg 5
  • Mestna galerija 2, Cankarjevo nabrežje 11/I
  • Bežigrajska galerija 1, Dunajska 31
  • Bežigrajska galerija 2, Vodovodna 3
  Mestni muzej Idrija Slika:150px Idrija 1953 www.muzej-idrija-cerkno.si
  (muzej za Idrijsko in Cerkljansko)
  Mestni muzej Ljubljana v Turjaški palači Slika:150px Ljubljana 1935 www.mestnimuzej.si
  • Mestni muzej Ljubljana
   (ljubljanska zgodovinska dediščina)
  • Ščit
   (konservatorsko središče Mestnega muzeja Ljubljana)
  • Galerija Vžigalica, Ljubljana
  • Arheološki park Zgodnjekrščansko središče, Ljubljana
   (rimska stanovanjska zgradba)
  • Arheološki park Emonska hiša, Ljubljana
   (rimska stanovanjska zgradba)
  • Spominska soba Ivana Cankarja, Rožnik, Ljubljana
  • Tobačni muzej, Ljubljana
   (zgodovina pridelave, predelave in uporabe tobaka v Evropi, s poudarkom na zgodovini ljubljanske tobačne tovarne)
  Mestni muzej Mengeš Slika:150px Mengeš 1995 www.muzej-menges.si
  • Stara mežnarija, Mengeš
   (rojstna hiša Franca Jelovška; razstave s področja Občine Mengeš)
  • Galerija Mežnarija, Mengeš
  Moderna galerija Ljubljana Slika:150px Ljubljana 1947 www.mg-lj.si
  • Muzej moderne umetnosti, Ljubljana
   (nacionalna zbirka modernizma 20. in 21. stoletja
  • Mala galerija, Ljubljana
   (projektni prostor za posamične umetniške izjave)
  • Muzej sodobne umetnosti na Metelkovi
   (nacionalna in tuja zbirka)
  Muzej južne železnice Slika:150px Šentjur 2006 /www.turizem-sentjur.com/Muzeji-in-galerija/Muzej-juzne-zeleznice od dne oktober 2022[slepa povezava]
  • Kretniška bločna postavljalnica (Stellwekerken)
  • Signalne in progovne naprave
  • Parna lokomotiva serije 62 z vodnim napajalnikom in strojno lopo
  • prometni in brzojavni urad, personalna fotografska soba ˝Ujeti trenutki ob železnic cesti Gradec- Celje˝, prostori transportno-manipulativne službe ter pisarna vodje muzeja v originalno obnovljenem objektu Muzeja južne železnice Šentjur.
  Muzej krščanstva na Slovenskem Slika:150px Stična 1991 www.mks-sticna.si (premična sakralna kulturna dediščina)
  Miklova hiša
  (muzej, galerija)
  Slika:150px Ribnica 1961 www.miklovahisa.si/muzej Arhivirano 2010-08-18 na Wayback Machine.
  www.miklovahisa.si/galerija
  • Miklova hiša muzej v Ribniškem gradu, Ribnica
   (suha roba in lončarstvo; zgodovina Ribnice; čarovniški procesi na Slovenskem; kovaška delavnica)
  • Miklova hiša galerija
   (Ribniška likovna zbirka; didaktična likovna zbirka)
  Muzej na prostem Rogatec Slika:150px Rogatec 1981 www.rogatec.si/muzej.asp Arhivirano 2013-11-10 na Wayback Machine./
  (življenje kmetov in obrtnikov 19. in začetka 20.stoletja z območja Rogatca)
  Muzej narodne osvoboditve Maribor Slika:150px Maribor 1958 www.muzejno-mb.si Arhivirano 2016-03-14 na Wayback Machine.
  Muzej novejše zgodovine Celje Slika:150px Celje 1951 www.muzej-nz-ce.si
  • Muzej novejše zgodovine Celje
   (premična kulturna dediščina celjske regije s področja zgodovine in etnologije od začetka 20. stoletja dalje)
  • Otroški muzej - Hermanov brlog
   (muzej za otroke s tematiko otroka in njegovega življenja)
  • Stari pisker
   (spominski prostor žrtev nacističnega nasilja)
  • Fotografski atelje Josipa Pelikana
   (stekleni fotografski atelje)
  Muzej novejše zgodovine Slovenije Slika:150px Ljubljana 1951 www.muzej-nz.si
  Muzej premogovništva Slovenije Slika:150px Velenje 1957 muzej.rlv.si (rudarsko stanovanje, podzemni premogovniški muzej)
  Muzej slovenske policije Slika:150px Tacen 1947 www.policija.si Arhivirano 2010-11-13 na Wayback Machine.
  • Muzej slovenske policije, Policijska akademija Tacen
   (kriminaliteta v Sloveniji, razvoj organov za notranje zadeve, sodelovanje policije pri osamosvajanju države)
  Muzej športa Slika:150px Ljubljana 2000 www.muzejsporta.si (zgodovina slovenskega športa)
  Muzej Velenje Slika:150px Velenje 1957 www.muzej-velenje.si
  • Muzej Velenje v gradu Velenje
   (zgodovina Šaleške doline; zbirka afriške umetnosti Františka Foita; zbirka sodobne slovenske umetnosti Gorenje, ...)
  • Muzej usnjarstva na Slovenskem, Šoštanj (od 2009)
   (usnjarski stroji; usnjarstvo v Šoštanju)
  • Kavčnikova domačija, Zavodnje
   (muzej ljudske arhitekture na prostem)
  • Grilova domačija, Lipje (od 2010)
   (ekomuzej - preurejena stara viničarija)
  • Spominska soba podpisa delne nemške kapitulacije v Topolščici 9.maja 1945, Topolšica
  • Spominska soba na Graški gori, Graška Gora
   (posvečena bojem 14. partizanske divizije)
  Muzej Vrbovec Nazarje 2001 www.muzej-vrbovec.si
  (muzej gozdarstva in lesarstva)
  Muzej Železniki Slika:150px Železniki 1969 www.zelezniki.si Arhivirano 2011-10-05 na Wayback Machine.
  (muzej železarstva in lesarstva)
  --
      klekljarska umetnost; pred muzejem plavž in peč za taljenje železove rude)
  Muzeji radovljiške občine Slika:150px Radovljica 1974 www.muzeji-radovljica.si
  • Čebelarski muzej, Radovljica
   (dediščina slovenskega čebelarstva; panjske končnice, kranjske čebele,
  • Mestni muzej, Radovljica
   (zbirka Anton Tomaž Linhart, zbirka Staro mestno jedro Radovljice, zbirka Kraji na levem bregu Save v občini Radovljica)
  • Galerija Šivčeva hiša, Radovljica
   (domači in tuji likovni ustvarjalci in zbirke otroških in mladinskih ilustracij)
  • Kovaški muzej, Kropa
   (tehnično-zgodovinski razvoj obdelave železa od rude do žeblja, etnološka soba, Vigenjc Vice)
  • Muzej talcev v gradu Kacenštajn, Begunje na Gorenjskem
   (gestapovski zapori v graščini Katzenstein)
  Narodna galerija Lublaň, Národní galerie 1.jpg Ljubljana 1918 www.ng-slo.si
  (osrednja nacionalna ustanova za starejšo umetnost)
  Narodni muzej Slovenije Laibach (13890832079).jpg Ljubljana 1921 www.nms.si
  • arheološka razstava, razstava o razvoju slovenstva; na Metelkovi: študijske zbirke zgodovinskih in umetnoobrtnih predmetov od 14. stoletja do danes)
  • Zbirka na Blejskim gradu
   (zgodovinski razvoj Blejskega kota)
  • Zbirka na gradu Snežnik
  • Arheološka zbirka v Hrušici
   (razstava ob gostišču Stara pošta o najdišču »Ad Pirum« Hrušica)
  Notranjski muzej Postojna Slika:150px Postojna 1947 www.notranjski-muzej.si
  • Notranjski muzej Postojna, Postojna
   (splošni muzej o velikonotranjsko-kraški regiji, krasoslovni muzej)
  • Kravanjeva hiša, Cerknica
   (etnološka in arheološka dediščina Cerknice in Cerkniškega jezera)
  • Fužina v Grahovem
   (muzej na prostem - kovačija in mlin, bivalni prostori)
  Obalne galerije Piran Slika:150px Piran 1976 www.obalne-galerije.si
  • Mestna galerija, Piran
   (umetniki nacionalnega pomena in svetovnega slovesa)
  • Galerija Herman Pečarič, Piran
   (delo piranskega umetnika Hermana Pečariča)
  • Galerija Loža, Koper
  • Galerija Meduza 1, Piran
   (sodobna slovenska likovna umetnost)
  • Galerija Meduza 2, Koper
  • Forma Viva Portorož, Portorož
   (zbirka kamnitih skulptur na prostem)
  • Galerija A+A, Benetke, Italija
   (slovenska in tuja sodobna umetnost)
  Pilonova galerija Ajdovščina Slika:150px Ajdovščina 1973 www.venopilon.com --
      (Pilonova zbirka in zbirka del Pilonovih prijateljev)
  Podzemlje Pece Slika:150px Mežica 1995 www.podzemljepece.com
  (nekdanji rudnik svinca in cinka Mežica kot turistični rudnik in muzej)
  Pokrajinski muzej Celje Slika:150px [[[Celje]] 1882 www.pokmuz-ce.si
  • Pokrajinski muzej Celje v "Stari grofiji" , Celje
   (splošna zgodovina Celja in okolice)
  • Potočka zijalka
  • Razstavišče Firšt v Logarski dolini
   (stalna razstava o Potočki zijalki)
  • Muzejska zbirka Gornji Grad, Gornji Grad
  • Schwentnerjeva hiša - muzejska zbirka Vransko
   (kultura bivanja ob prelomu prejšnjega stoletja)
  • Rojstna hiša Rista Savina, Žalec
  • Depo kočije Leber - muzejska zbirka Dobrna
   (muzej kočij)
  • Rifnik in njegovi zakladi - muzejska zbirka Šentjur
   (zgodovina Rifnika, rekonstrukcija prazgodovinske hiše in načina oblačenja)
  • Etnološka zbirka Šmid - muzejska zbirka Planina
   (predmeti in orodja, ki so jih ljudje na Planini in v njeni okolici uporabljali v 19. in 20. stoletju)
  • Glažute na območju Žusma
   (muzej steklarstva)
  • Glažutarska cerkvica - Cerkev sv. Leopolda, Loka pri Žusmu
   (stekleni izdelki)
  • Arheološki park Rimska nekropola, Šempeter v Savinjski dolini
  • Arheološki park Starokrščanski kompleks, Rifnik
  Pokrajinski muzej Kočevje Slika:150px Kočevje 1953 www.pmk-kocevje.si
  • Pokrajinski muzej Kočevje v Šeškovem domu, Kočevje
   (zbirka risb Božidarja Jakca; izgubljena kulturna dediščina kočevskih Nemcev; Slovenija od ideje do države; razstava porušenih cerkva in kapel)
  • Kulturni dom Predgrad, Predgrad
   (etnološke posebnosti Poljanske doline ob Kolpi)
  Pokrajinski muzej Koper Slika:150px Koper 1911 www.pmk-kp.si Arhivirano 2007-03-29 at Archive.is
  (materialna kultura obalno-kraškega območja, umetnostna in kulturnozgodovinska zbirka)

  Palači Belgramoni Tacco, Koper

  Pokrajinski muzej Maribor Slika:150px Maribor 1903 www.pmuzej-mb.si
  (premična kulturna dediščina širše mariborske regije)
  Pokrajinski muzej Murska Sobota Slika:150px Murska Sobota 1955 www.pok-muzej-ms.si
  (premična kulturna dediščina na območju Pomurja)
  • Pokrajinski muzej Murska Sobota v gradu Murska Sobota, Murska Sobota
  • Radgonski mostovi - Muzejska zbirka v "Špitalu", Gornja Radgona
   (zgodovina območja Gornja Radgona)
  • Zgodovina zdravstva v Pomurju - muzejska zbirka v beltinskem gradu, Beltinci
   (zgodovina pomurskega lekarništva)
  • Muzej Radenske - muzejska zbirka Radenske, Radenci
   (zgodovina razvoja podjetja in zdraviliškega turizma)
  • Oloris - arheološka zbirka v Galerija-Muzej Lendava, Lendava
   (Oloris - prazgodovinska naselbina pri Dolnjem Lakošu)
  Pokrajinski muzej Ptuj Ormož Slika:150px Ptuj 1963 www.muzej-ptuj-ormoz.si
  • Pokrajinski muzej Ptuj Ormož v Ptujskem gradu, Ptuj
   (zbirka orožja, glasbil, fevdalne stanovanjske kulture, grajska galerija, zbirka slik na steklu, etnološka razstava in zbirka tradicionalnih pustnih mask)
  • Nekdanji dominikanski samostan, Ptuj
   (arheološka in numizmatična zbirka iz območja Petovione)
  • Stari zapori, Ptuj
   (zgodovinske zbirke)
  • Povodnov muzej, Ptuj
   (lapidarij na prostem)
  • Orfejev spomenik, Ptuj
  • Rimska opekarska peč, Ptuj
   (peč iz 3. stoletja, v kateri so žgali tlakovce, opeke, posode in oljenke
  • I. Mitrej, Ptuj
  • III. Mitrej, Spodnja Hajdina
  • Grad Ormož, Ormož (priključen leta 2009)
  • Grad Velika Nedelja, Velika Nedelja (priključen leta 2009)
   (etnološka zbirka in razstava Velika Nedelja skozi stoletja)
  • Miheličeva galerija (priključena leta 2009), Ptuj
   (likovna zapuščina Franceta Miheliča)
  Pomorski muzej Sergej Mašera Piran
  (Museo del mare Sergej Mašera Pirano)
  Piran, the Oceanographic Museum.jpg Piran 1954 www2.arnes.si/~kppomm Arhivirano 2011-02-11 na Wayback Machine.
  (zgodovine slovenskega pomorstva in pomorske preteklosti obalnega območja)
  • Jadrnica "Galeb", Piran
  • Pomorska zbirka v vili sv. Marka , Portorož
  • Tonina hiša, Sveti Peter
   (istrska kmečka hiša)
  • Muzej solinarstva, (krajinski park Sečoveljske soline)
   (solinska hiša z muzejsko zbirko in solni fond s pripadajočim dovodnim kanalom za morsko vodo)
  • Ulični muzej, Izola
   (v lokalih razstavljeno fotografsko gradivo in muzejski predmeti ali lastne starine)
  • Zbirka ladijskega modelarstva, Izola
  Posavski muzej Brežice Slika:150px Brežice 1949 www.posavski-muzej.si(arheološka, etnološka, zgodovinska in umetnostno zgodovinska kulturna dediščina Posavja)
  Prirodoslovni muzej Slovenije Laibach (13890832079).jpg Ljubljana 1821 www2.pms-lj.si
  Slovenska kinoteka Slika:150px Ljubljana 1996 www.kinoteka.si
  • Dvorana Slovenske Kinoteke, Ljubljana
   (muzejski zavod na področju kinematografije)
  • Ita Rina v Škrateljnovi hiši, Divača
   (razstava o prvi slovenski filmski zvezdi Iti Rini)
  Slovenski etnografski muzej| Slika:150px Ljubljana 1923 www.etno-muzej.si --
      (osrednji etnološki muzej s slovenskimi in zunajevropskimi zbirkami s področja materialne, socialne in duhovne kulture)
  Slovenski gasilski muzej dr. Branka Božiča Slika:150px Metlika 1969 www.metlika.si Arhivirano 2011-01-13 na Wayback Machine. --
      (zgodovinska dediščina gasilstva)
  Slovenski gledališki muzej Slika:150px Ljubljana 1952 www.gledaliski-muzej.si --
      (razstave s področja gledališke umetnosti)
  Slovenski šolski muzej Slika:150px Ljubljana 1898 www.ssolski-muzej.si --
      (šolstvo na Slovenskem)
  Splošna knjižnica Ljutomer - OE Muzej Slika:150px Ljutomer 1981 www.knjiznica-ljutomer.si Arhivirano 2011-08-30 na Wayback Machine. --
      (taborsko gibanje na Slovenskem, zbirka fotografij in filmov dr. Karola Grossmanna, splošna muzejska zbirka Ljutomera in okolice)
  Tehniški muzej Slovenije Slika:150px Bistra 1951 www.tms.si
  Tolminski muzej Tolminskimuzej1.jpg Tolmin 1950 www.tol-muzej.si
  • Tolminski muzej v Coroninijevi graščini, Tolmin
   (etnološka in arheološka dediščina Posočja)
  • Rojstna hiša Simona Gregorčiča, Vrsno
  • Domačija Cirila Kosmača, Slap ob Idrijci
  • Arheološki muzej Most na Soči, Most na Soči
   (zgodovina kraja in arheoloških raziskav v OŠ na Mostu na Soči)
  • Razstava "Izza somraka stoletij" v trdnjavi Kluže, Bovec
  • Stalna razstava fotografij Jake Čopa, Breginj
  • Stergulčeva hiša, Bovec (od l.2009)
   (zgodovina Bovškega)
  • Jakovkna hiša in muzej, Podbrdo (od l.2008)
   (zgodovina zgornje Baške grape)
  Tržiški muzej Slika:150px Tržič 1952 www.trziski-muzej.si
  • Tržiški muzej v Pollakovi kajži, Tržič
   (usnjarska, čevljarska, tekstilna, kolarska, kovaška zbirka ter lokalna etnološka zbirka)
  • Kurnikova hiša, Tržič
   (lokalnea bivanjska kultura in predstavitev literarnega kroga Vojteha Kurnika)
  • Partizanska tehnika Kokrškega odred nad Dovžanovo sotesko
   (rekonstruirana tiskarna)
  • Germovka, Tržič
   (kovačija)
  Umetnostna galerija Maribor Slika:150px Maribor 1954 www.umetnostnagalerija.si
  Vojaški muzej Slovenske vojske Slika:150px Maribor 2004 www.vojaskimuzej.si
  Zasavski muzej Trbovlje Slika:150px Trbovlje 1986 www.zasavskimuzejtrbovlje.si
  • Zasavski muzej Trbovlje
   (muzej novejše zgodovine za občine Trbovlje, Hrastnik in Zagorje; likovni zbirki Stojana Batiča in Leopolda Hočevarja)
  • Rudarski stanovanji na Njivi, Trbovlje
   (avtentični rudarski stanovanji)
  • Etnološka pot po rudarskih kolonijah, Trbovlje
  • Hiša ustanovnega kongresa KPS, Čebine
  • Muzejske zbirke Hrastnik, Hrastnik
   (razstava lutk; razvoj kraja od arheologije do danes)
  Zavod Celeia Celje - Center sodobnih umetnosti Slika:150px Celje www.celeia.info Arhivirano 2011-03-10 na Wayback Machine.
  • Center sodobnih umetnosti, Celje
   (produkcija, preučevanje in prezentacija sodobne umetnosti; dela avtorjev, ki izhajo iz Celjske regije)
  • Galerija sodobne umetnosti, Celje
   (večje pregledne, študijske razstave posameznih ustvarjalcev)
  • Likovni salon, Celje
   (nove produkcije posameznih slovenskih in tujih ustvarjalcev)
  • Galerija Račka, Celje
   (umetnost, ki se ukvarja z erotiko)
  Zemljepisni muzej Slovenije Slika:150px Ljubljana 1946 giam.zrc-sazu.si --
      (geografsko in kartografsko arhivsko gradivo)
  Zgodovinski arhiv in muzej Univerze v Ljubljani Slika:150px Ljubljana www.uni-lj.si --
      (preteklost Univerze; zgodovini visokega in univerzitetnega šolstva v Ljubljani)
  Železniški muzej Slovenskih železnic Železniški muzej Slovenije1.jpg Ljubljana 1981 www.burger.si and www.slo-zeleznice.si Arhivirano 2011-09-27 na Wayback Machine. --
      (parne lokomotive in druge muzejske vozila; razvoj železniškega omrežja na Slovenskem)

  Drugi muzeji in galerije

  ime slika mesto letnica web
  Čebelarski muzej Krapje Krapje 1997 www.cebelarski-muzej.si
  Galerija Avgusta Černigoja
  (slikarski opus Avgusta Černigoja)
  Lipica www.lipica.org
  Baragov dom Knežja vas pri Dobrniču www.slovenia.info
  Jurjeva domačija Trebnje www.slovenia.info
  Rojstna hiša Huga Wolfa Slovenj Gradec www.slovenj-gradec.si Arhivirano 2011-06-04 na Wayback Machine.
  Rojstna hiša Janeza Jalna Rodine www.zirovnica.eu Arhivirano 2007-02-24 na Wayback Machine.
  Rojstna hiša Matije Čopa Žirovnica www.zirovnica.eu Arhivirano 2007-02-24 na Wayback Machine.
  Kovaški muzej Razkrižje
  (delujoča kovačija v Pomurju)
  Razkrižje 1997 www.jeruzalem.si Arhivirano 2011-10-03 na Wayback Machine.
  Pivovarski muzej
  (zgodovina Pivovarne Union in proizvodnja piva od najstarejših časov do danes)
  Ljubljana 1986 www.pivo-union.si od dne oktober 2022[slepa povezava]
  Časarov mlin
  (ohranjen valjčni mlinski mehanizem; etnološka zbirka orodja)
  Prosenjakovci 1999 www.casarov-mlin.com
  Železna jama in zbirka v jamarskem domu na Gorjuši
  (jamarski muzej, ki je sestavljen iz arheološke, kapniške, Robičeve in slamnikarske zbirke)
  Gorjuša 1963 www.burger.si
  Galerija DLUM
  (umetniške stvaritve članov Društva likovnih umetnikov Maribor)
  Maribor
  Dominkova domačija
  (povsem obnovljena panonska hiša)
  Gorišnica 1998 www.dedi.si
  Spominska soba dr Frana Miklošiča Radomerščak
  Etnološka zbirka kmečkega orodja
  (kmečko in obrtniško orodje)
  Sveti Jurij ob Ščavnici www.td-svetijurij.si Arhivirano 2010-08-06 na Wayback Machine.
  Mestna galerija Franc Riemer
  (slikarska dela od zgodnje renesanse do danes domačih in tujih avtorjev)
  Slovenske Konjice 1994
  Plinarniški muzej
  (uporaba plina nekoč in danes)
  Ljubljana 1996 www.jh-lj.si
  Grubelnikova zbirka
  (kulturna dediščina Ribniškega Pohorja)
  Ribnica na Pohorju 1987
  Domačija Miška Kranjca Velika Polana 1964 www.velika-polana.si Arhivirano 2011-04-10 na Wayback Machine.
  Homogea
  (stalna zbirka Lovci na mamute)
  Tržič
  Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Žalec 2009 www.ekomuzej-hmelj.si
  Splavarski muzej Javnik Javnik 2001 www.dravski-splavarji.com Arhivirano 2017-10-16 na Wayback Machine.
  Sadnikarjev muzej
  (najstarejša zasebna muzejska zbirka v Sloveniji)
  Kamnik 1893 www.kks-kamnik.si/sadnikar Arhivirano 2011-01-13 na Wayback Machine.
  Spominska soba Jožeta Lacka
  (borec za delavske in kmečke pravice, v ptujskem okraju je vodil boj proti okupatorju)
  Ptuj
  Muzej Jezerski hram
  (Muzej Cerkniškega jezera)
  Cerknica 1992 www.jezerski-hram.si
  Muzej Laško
  (Laško - potovanje skozi čas; pivovarstvo in zdraviliški turizem; v pradavnem panonskem morju)
  Laško 1907 www.stik-lasko.si Arhivirano 2012-03-22 na Wayback Machine.
  Levstikov dom
  (spominski sobi Frana Levstika in Josipa Stritarja)
  Velike Lašče 1986 www.trubarjevi-kraji.si Arhivirano 2011-02-13 na Wayback Machine.
  Muzejska zbirka LGL
  (lutkovna zapuščina Milana Klemenčiča)
  Ljubljana 1990 www.lgl.si
  Galerija Lojzeta Spacala Štanjel 1988 www.goriskimuzej.si/stanjel.html Arhivirano 2006-05-18 na Wayback Machine.
  Kraška hiša v Štanjelu
  (etnološka zbirka, ki predstavlja življenjski vsakdanjik na kraškem podeželju)
  Štanjel www.goriskimuzej.si/stanjel.html Arhivirano 2006-05-18 na Wayback Machine.
  Etnografska zbirka Marije Sušnik
  (zbirka kmetijske opreme, posode, orodja, knjižnega in fotografskega gradiva s poudarkom na vinogradništvu)
  Bizeljsko 1997 www.bizeljsko.com
  Spominska soba generala Rudolfa Maistra
  (spominska soba generala in njegovih borcev)
  Zavrh 1984
  Muzej medicine
  (v okviru Inštituta za zgodovino medicine, Univerza v Ljubljani)
  Ljubljana 1945 www.mf.uni-lj.si
  Kovaški in gasilski muzej
  (kovaško–livarska zbirka, zbirka etnoloških predmetov, gasilsko in kulturno–zgodovinska zbirka)
  Muta 1973 www.kpm.si
  Domačija Petra Danjka
  (Dajnkova rojstna hiša - tipična panonska hiša)
  Črešnjevci 2003 www.tic-radgona.si Arhivirano 2012-11-23 na Wayback Machine.
  Muzej na prostem Kartuzija Pleterje
  (domačija Šentjernejskega polja iz 19. stoletja)
  Drča www.sentjernej.si Arhivirano 2010-05-16 na Wayback Machine.
  Pleteršnikova domačija
  (Pleteršnikova spominska zbirka)
  Pišece 1994
  Pocarjeva domačija
  (stavbna dediščina in bivalna kultura gorenjskega podeželja)
  Zgornja Radovna 1999 www.tnp.si
  Kovaški muzej Podgoršek Pišece 1993
  Predjamski grad
  (bivanjski prostori, kapela, ječa, kosi orožja, oljne slike in Pieta iz leta 1420)
  Postojna www.turizem-kras.si Arhivirano 2010-08-26 na Wayback Machine.
  Muzej Ralo
  (na prostem razstavljeni stroji in orodja, črna kuhinja)
  Ljutomer 1998 www.jeruzalem.si Arhivirano 2012-04-24 na Wayback Machine.
  Čevljarski muzej
  (v prekmurski hiši, kriti s slamo)
  Turnišče 1979 www.turnisce.si Arhivirano 2010-09-12 na Wayback Machine.
  Škrabčeva domačija
  (rojstni kraj patra Stanislava Škrabca)
  Hrovača 2002 www.skrabceva-domacija.com
  Slomškova rojstna hiša
  (delo in življenje A.M.Slomška)
  Uniše 2010 zupnije.rkc.si/ponikva
  Slomškova soba
  (spominska soba škofa A.M. Slomška v župnišču cerkve sv. Nikolaja)
  Vuzenica 1999 www.vuzenica.eu Arhivirano 2009-08-13 na Wayback Machine.
  Grad Slovenska Bistrica
  (zbirke, ki se nanašajo predvsem na področje, ki obdaja ozemlje med Pohorjem in Halozami)
  Slovenska Bistrica www.zavod-ksb.si/grad.html Arhivirano 2010-10-28 na Wayback Machine.
  Sokličev muzej Slovenj Gradec 1937 www.kpm.si
  Etnološko-zgodovinska zbirka Stražna krajina Krplivnik 1997
  Vojaški muzej Tabor
  (vojaški muzej prve in druge svetovne vojne)
  Lokev 1995 www.kras-carso.com/muzej/tabor Arhivirano 2002-04-14 na Wayback Machine.
  Galerija likovnih samorastnikov Trebnje Trebnje 1971 https://galerijatrebnje.si/
  Informacijsko središče TNP Dom Trenta
  (Trentarski muzej s predstavitvijo etnološke dediščine ter kulturnega in zgodovinskega izročila Trente; razstava o živi in neživi naravi, kulturni krajini in vlogi človeka v tem okolju)
  Trenta 1953 www.tnp.si
  Trubarjeva domačija Velike Lašče 1986 www.trubarjevi-kraji.si Arhivirano 2011-01-18 na Wayback Machine.
  Galerija ZDSLU Ljubljana www.dlul-drustvo.si
  Spominski dom na Vaneči
  (spominska soba NOB 1941-1945)
  Vaneča 1984
  Foto muzej Vlastja
  (fotografski in filmski pripomočki, izdelava fotografije nekoč)
  Gorenja vas 1991
  Muzej motociklov Vransko
  (zgodovina motociklizma ter prometa na Slovenskem od začetka stoletja do šestdesetih let)
  Vransko 1997 www.muzej-motociklov.com
  Vojni muzej Logatec
  (vojaška zgodovina Slovencev in našega ozemlja od kamnitih sekir do leta 1991)
  Logatec 1998 logatec.si Arhivirano 2011-08-20 na Wayback Machine.
  Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec
  (spominska soba Rista Savina, galerija Doreta Klemenčiča Maja, galerija Savinjskih likovnikov)
  Žalec 1992 www.zkst-zalec.si/kultura Arhivirano 2007-12-12 na Wayback Machine.
  Muzej Žiri
  (čevljarstvo, klekljarstvo, narodnoosvobodilni boj in slikarstvo na Žirovskem)
  Žiri 1970 www.muzej-ziri.si
  Mali muzej prve svetovne vojne Banjšice
  (vojna zgodovina, soška fronta)
  Banjšice
  Vojni muzej Idrija
  (vojaška zgodovina od l.1900 do l.1991)
  Idrija www.idrija-turizem.si Arhivirano 2011-05-01 na Wayback Machine.
  Rudarski muzej Griže
  (zbirka nekdanjega rudarskega revirja Zabukovica-Liboje)
  Migojnice 2004
  Vojni muzej Solkan 1915-1917
  (soška fronta)
  Solkan vojni-muzej-solkan.com Arhivirano 2012-01-17 na Wayback Machine.
  Muzej podvodnih dejavnosti Piran
  (slovensko potapljanje in svetovna zgodovina potapljanja)
  Piran www.muzejpodvodnihdejavnosti.si

  Viri

  Zunanje povezave