Išči

  Seznam naselij v Sloveniji (D)

  Seznam naselij v Sloveniji, imena na D.


  Seznam naselij: A - B - C - Č - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

  Seznam

  Naselje Občina Panorama
  Daber Občina Tolmin
  Dalce Občina Krško
  Daljni Vrh Mestna občina Novo mesto
  Dalnje Njive Občina Črnomelj
  Damelj Občina Črnomelj
  Dane pri Divači Občina Divača
  Dane pri Sežani Občina Sežana
  Dane Občina Loška Dolina
  Dane Občina Ribnica
  Dankovci Občina Puconci
  Davča Občina Železniki
  Debeče Občina Ivančna Gorica
  Debenec Občina Mirna
  Debeni Občina Gorenja vas - Poljane
  Debro Občina Laško
  Dečina Občina Črnomelj
  Dečja vas pri Zagradcu Občina Ivančna Gorica
  Dečja vas Občina Trebnje
  Dečno selo Občina Brežice
  Dedna Gora Občina Sevnica
  Dedni Dol Občina Ivančna Gorica
  Dedni Vrh Občina Krško
  Dedni Vrh pri Vojniku Občina Vojnik
  Dednik Občina Velike Lašče
  Dednja vas Občina Brežice
  Dekani Mestna občina Koper
  Dekmanca Občina Bistrica ob Sotli
  Delač Občina Kostel
  Delnice Občina Gorenja vas - Poljane Postcard of Delnice, Gorenja vas - Poljane.jpg
  Depala vas Občina Domžale
  Desenci Občina Destrnik
  Desinec Občina Črnomelj
  Deskle Občina Kanal
  Deskova vas Občina Črnomelj
  Desnjak Občina Ljutomer
  Destrnik Občina Destrnik
  Dešeča vas Občina Žužemberk Dešeča vas.jpg
  Dešen Občina Moravče Desen Slovenia.JPG
  Devina Občina Slovenska Bistrica
  Dežno pri Makolah Občina Makole
  Dežno pri Podlehniku Občina Podlehnik
  Dilce Občina Postojna
  Dilici Mestna občina Koper
  Divača Občina Divača
  Divči Občina Komen
  Dob pri Šentvidu Občina Ivančna Gorica
  Dob Občina Domžale Dob2.jpg
  Dobe Občina Kostanjevica na Krki
  Dobec Občina Cerknica
  Dobeno Občina Brežice
  Dobeno Občina Mengeš Dobeno.jpg
  Dobindol Občina Dolenjske Toplice
  Dobje Občina Gorenja vas - Poljane
  Dobje Občina Grosuplje
  Dobje Občina Litija
  Dobje pri Lesičnem Občina Šentjur
  Dobje pri Planini Občina Dobje Dobje pri Planini.jpg
  Doblar Občina Kanal
  Doblatina Občina Laško
  Dobletina Občina Nazarje
  Dobležiče Občina Kozje
  Dobliče Občina Črnomelj
  Doblička Gora Občina Črnomelj
  Dobova Občina Brežice
  Dobovec pri Ponikvi Občina Šentjur
  Dobovec pri Rogatcu Občina Rogatec
  Dobovec Občina Trbovlje
  Dobovica Občina Litija
  Dobovlje Občina Domžale
  Dobovo Mestna občina Novo mesto
  Dobrava ob Krki Občina Krško
  Dobrava pod Rako Občina Krško
  Dobrava pri Konjicah Občina Slovenske Konjice
  Dobrava pri Kostanjevici Občina Kostanjevica na Krki
  Dobrava pri Stični Občina Ivančna Gorica
  Dobrava pri Škocjanu Občina Škocjan
  Dobrava Občina Izola
  Dobrava Občina Križevci
  Dobrava Občina Ormož
  Dobrava Občina Radeče
  Dobrava Občina Radlje ob Dravi
  Dobrava Občina Trebnje
  Dobravica pri Velikem Gabru Občina Trebnje
  Dobravica Občina Ig Dobravica1.jpg
  Dobravica Občina Radovljica
  Dobravica Občina Šentjernej
  Dobravlje Občina Ajdovščina
  Dobravlje Občina Sežana
  Dobravšce Občina Gorenja vas - Poljane
  Dobrič Občina Polzela
  Dobrije Občina Ravne na Koroškem
  Dobrina Občina Šentjur
  Dobrina Občina Žetale
  Dobriša vas Občina Žalec
  Dobriška vas Občina Oplotnica
  Dobrljevo Občina Zagorje ob Savi
  Dobrna Občina Dobrna
  Dobrnež Občina Slovenske Konjice
  Dobrnič Občina Trebnje Dobrnic1.jpg
  Dobro Polje Občina Ilirska Bistrica
  Dobro Polje Občina Radovljica
  Dobrova pri Dravogradu Občina Dravograd
  Dobrova pri Prihovi Občina Oplotnica
  Dobrova Mestna občina Celje
  Dobrova Občina Dobrova - Polhov Gradec Dobrova.jpg
  Dobrova Občina Krško
  Dobrovce Občina Miklavž na Dravskem Polju
  Dobrovlje pri Mozirju Občina Mozirje
  Dobrovlje Občina Braslovče
  Dobrovlje Občina Zreče
  Dobrovnik Občina Dobrovnik
  Dobrovo Občina Brda
  Dobrovščak Občina Ormož
  Dobruša Občina Vodice
  Dobruška vas Občina Škocjan
  Dogoše Mestna občina Maribor
  Doklece Občina Majšperk
  Dokležovje Občina Beltinci
  Dol Občina Gornji Grad
  Dol Občina Kočevje
  Dol Občina Krško
  Dol Občina Medvode Dol-Medvode.jpg
  Dol pod Gojko Občina Vojnik
  Dol pri Borovnici Občina Borovnica Dol, Borovnica.jpg
  Dol pri Hrastniku Občina Hrastnik Dol pri Hrastniku.jpg
  Dol pri Hrastovljah Mestna občina Koper
  Dol pri Laškem Občina Laško
  Dol pri Ljubljani Občina Dol pri Ljubljani
  Dol pri Pristavi Občina Šmarje pri Jelšah
  Dol pri Stopercah Občina Majšperk
  Dol pri Šmarjeti Občina Šmarješke Toplice
  Dol pri Šmarju Občina Šmarje pri Jelšah
  Dol pri Trebnjem Občina Trebnje Dol pri Trebnjem.jpg
  Dol pri Vogljah Občina Sežana
  Dolanci Občina Komen
  Dolane Občina Cirkulane
  Dole pod Sveto Trojico Občina Moravče
  Dole pri Krašcah Občina Moravče
  Dole pri Litiji Občina Litija
  Dole pri Polici Občina Grosuplje Dole pri Polici.JPG
  Dole pri Škofljici Občina Škofljica
  Dole Občina Idrija
  Dole Občina Metlika
  Dole Občina Šentjur
  Dolena Občina Videm
  Dolenci Občina Šalovci
  Dolenčice Občina Gorenja vas - Poljane
  Dolenja Brezovica Občina Brezovica
  Dolenja Brezovica Občina Šentjernej
  Dolenja Dobrava Občina Gorenja vas - Poljane
  Dolenja Dobrava Občina Trebnje
  Dolenja Lepa vas Občina Krško
  Dolenja Nemška vas Občina Trebnje
  Dolenja Pirošica Občina Brežice
  Dolenja Podgora Občina Črnomelj
  Dolenja Ravan Občina Gorenja vas - Poljane
  Dolenja Stara vas Občina Šentjernej
  Dolenja Trebuša Občina Tolmin
  Dolenja vas pri Artičah Občina Brežice
  Dolenja vas pri Čatežu Občina Trebnje
  Dolenja vas pri Črnomlju Občina Črnomelj
  Dolenja vas pri Krškem Občina Krško
  Dolenja vas pri Mirni Peči Občina Mirna Peč
  Dolenja vas pri Polhovem Gradcu Občina Dobrova - Polhov Gradec
  Dolenja vas pri Polici Občina Grosuplje Dolenja Vas pri Polici Slovenia.JPG
  Dolenja vas pri Raki Občina Krško
  Dolenja vas pri Temenici Občina Ivančna Gorica
  Dolenja vas Občina Cerknica
  Dolenja vas Občina Divača
  Dolenja vas Mestna občina Novo mesto
  Dolenja vas Občina Prebold
  Dolenja vas Občina Ribnica
  Dolenja vas Občina Zagorje ob Savi
  Dolenja vas Občina Železniki
  Dolenja Žaga Občina Kostel
  Dolenja Žetina Občina Gorenja vas - Poljane
  Dolenjci Občina Črnomelj
  Dolenje Brdo Občina Gorenja vas - Poljane
  Dolenje Dole Občina Škocjan
  Dolenje Gradišče pri Šentjerneju Občina Šentjernej
  Dolenje Gradišče Občina Dolenjske Toplice
  Dolenje Grčevje Mestna občina Novo mesto
  Dolenje Jesenice Občina Šentrupert
  Dolenje Jezero Občina Cerknica
  Dolenje Kališče Občina Velike Lašče
  Dolenje Kamenje pri Dobrniču Občina Trebnje
  Dolenje Kamenje Mestna občina Novo mesto
  Dolenje Karteljevo Mestna občina Novo mesto
  Dolenje Kronovo Občina Šmarješke Toplice
  Dolenje Laknice Občina Mokronog - Trebelno
  Dolenje Lakovnice Mestna občina Novo mesto
  Dolenje Medvedje selo Občina Trebnje
  Dolenje Mokro Polje Občina Šentjernej
  Dolenje Otave Občina Cerknica
  Dolenje Podpoljane Občina Ribnica
  Dolenje Poljane Občina Loška Dolina
  Dolenje Polje Občina Dolenjske Toplice
  Dolenje Ponikve Občina Trebnje
  Dolenje pri Jelšanah Občina Ilirska Bistrica
  Dolenje Radulje Občina Škocjan Dolenje Radulje.JPG
  Dolenje Selce Občina Trebnje
  Dolenje Skopice Občina Brežice
  Dolenje Sušice Občina Dolenjske Toplice
  Dolenje Vrhpolje Občina Šentjernej
  Dolenje Zabukovje Občina Mokronog - Trebelno
  Dolenje Občina Ajdovščina
  Dolenje Občina Domžale
  Dolenje Občina Sežana
  Dolenji Boštanj Občina Sevnica The Mirna River-Dolenji Boštanj-July 2012.JPG
  Dolenji Globodol Občina Mirna Peč
  Dolenji Lazi Občina Ribnica
  Dolenji Leskovec Občina Krško
  Dolenji Maharovec Občina Šentjernej
  Dolenji Novaki Občina Cerkno DolenjiNovaki.JPG
  Dolenji Podboršt pri Trebnjem Občina Trebnje
  Dolenji Podboršt Občina Mirna Peč
  Dolenji Podšumberk Občina Trebnje
  Dolenji Potok Občina Kostel
  Dolenji Radenci Občina Črnomelj
  Dolenji Suhadol Mestna občina Novo mesto
  Dolenji Suhor pri Vinici Občina Črnomelj
  Dolenji Vrh Občina Trebnje
  Dolenjske Toplice Občina Dolenjske Toplice
  Dolga Brda Občina Prevalje
  Dolga Gora Občina Šentjur
  Dolga Njiva pri Šentlovren Občina Trebnje
  Dolga Poljana Občina Ajdovščina
  Dolga Raka Občina Krško
  Dolga vas Občina Kočevje
  Dolga vas Občina Lendava
  Dolge Njive Občina Gorenja vas - Poljane Dolge Njive Gorenja Vas–Poljane Slovenia.JPG
  Dolge Njive Občina Lenart DolgeNjive.jpg
  Dolgi Laz Občina Tolmin
  Dolgi Vrh Občina Slovenska Bistrica
  Dolgo Brdo pri Mlinšah Občina Zagorje ob Savi
  Dolgo Brdo Občina Litija
  Dolgo Brdo Mestna občina Ljubljana
  Dolgovaške Gorice Občina Lendava
  Dolič Občina Destrnik
  Dolič Občina Kuzma DolicKuzma1.jpg
  Dolina pri Lendavi Občina Lendava
  Dolina Občina Puconci Dolina občina Puconci.JPG
  Dolina Občina Tržič
  Dolje Občina Tolmin
  Dolnja Bistrica Občina Črenšovci
  Dolnja Bitnja Občina Ilirska Bistrica
  Dolnja Briga Občina Kočevje
  Dolnja Košana Občina Pivka Dolnja Kosana.jpg
  Dolnja Lokvica Občina Metlika
  Dolnja Paka Občina Črnomelj
  Dolnja Počehova Občina Pesnica
  Dolnja Prekopa Občina Kostanjevica na Krki
  Dolnja Stara vas Občina Škocjan
  Dolnja Težka Voda Mestna občina Novo mesto
  Dolnje Brezovo Občina Sevnica
  Dolnje Cerovo Občina Brda
  Dolnje Dobravice Občina Metlika
  Dolnje Impolje Občina Sevnica
  Dolnje Ležeče Občina Divača
  Dolnje Ložine Občina Kočevje
  Dolnje Mraševo Občina Straža
  Dolnje Orle Občina Sevnica
  Dolnje Prapreče Občina Trebnje
  Dolnje Retje Občina Velike Lašče
  Dolnje Vreme Občina Divača
  Dolnji Ajdovec Občina Žužemberk
  Dolnji Kot Občina Žužemberk
  Dolnji Križ Občina Žužemberk
  Dolnji Lakoš Občina Lendava
  Dolnji Slaveči Občina Grad
  Dolnji Suhor pri Metliki Občina Metlika Dolnji Suhor pri Metliki 1.jpg
  Dolnji Vrh Občina Šmartno pri Litiji
  Dolnji Zemon Občina Ilirska Bistrica
  Dolsko Občina Dol pri Ljubljani Dolsko1.jpg
  Dol - Suha Občina Mozirje
  Dolšce Občina Kostanjevica na Krki
  Dolščaki Občina Velike Lašče
  Dolž Mestna občina Novo mesto
  Domajinci Občina Cankova
  Domanjševci Občina Šalovci
  Dombrava Občina Renče - Vogrsko
  Domžale Občina Domžale
  Donačka Gora Občina Rogatec
  Dorfarje Občina Škofja Loka Dorfarje, pogled iz Sorškega polja. V ozadju cerkev v Crngrobu..JPG
  Dornava Občina Dornava
  Dornberk Mestna občina Nova Gorica
  Dornice Občina Vodice
  Doropolje Občina Šentjur
  Doslovče Občina Žirovnica
  Dovje Občina Kranjska Gora
  Dovško Občina Krško
  Dovže Občina Mislinja
  Draga pri Sinjem Vrhu Občina Črnomelj
  Draga pri Šentrupertu Občina Šentrupert
  Draga Občina Loški potok
  Draga Mestna občina Nova Gorica Draga - railway halt Dornberk.jpg
  Draga Občina Šmarješke Toplice
  Draga Občina Škofja Loka Draga Skofja Loka Slovenia.JPG
  Draga Občina Štore
  Dragatuš Občina Črnomelj
  Drage Občina Metlika
  Dragočajna Občina Medvode
  Dragomelj Občina Domžale
  Dragomer Občina Log - Dragomer Dragomer.jpg
  Dragomilo Občina Šmarje pri Jelšah
  Dragomlja vas Občina Metlika DragonjaVas-Cirkovce.jpg
  Dragonja vas Občina Kidričevo
  Dragonja Občina Piran
  Dragoši Občina Črnomelj
  Dragotinci Občina Sveti Jurij ob Ščavnici
  Dragovanja vas Občina Črnomelj
  Dragovica Mestna občina Nova Gorica
  Dragovič Občina Juršinci
  Dragovšek Občina Šmartno pri Litiji
  Dragučova Občina Pesnica
  Drakovci Občina Ljutomer
  Drakšl Občina Ormož
  Drama Občina Šentjernej
  Dramlja Občina Brežice
  Dramlje Občina Šentjur
  Drankovec Občina Pesnica
  Drašča vas Občina Žužemberk
  Drašiči Občina Metlika Drasici1.JPG
  Dravci Občina Videm
  Dravče Občina Vuzenica
  Dravinjski Vrh Občina Videm
  Dravograd Občina Dravograd Dravograd2001c.jpg
  Dravski Dvor Občina Miklavž na Dravskem polju
  Draža vas Občina Slovenske Konjice
  Dražen Vrh - del Občina Sveta Ana
  Dražen Vrh - del Občina Šentilj
  Draženci Občina Hajdina
  Draževnik Občina Dobrova - Polhov Gradec
  Dražgoše Občina Železniki Drazgose.jpg
  Dražica Občina Borovnica Drazica Borovnica Slovenia.JPG
  Drbetinci Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Drbetinci.JPG
  Drča Občina Šentjernej
  Drečji Vrh Občina Mokronog - Trebelno
  Dren Občina Kostel
  Drenik Občina Škofljica
  Drenje Občina Dolenjske Toplice
  Drenov Grič Občina Vrhnika Drenov Gric.jpg
  Drenovec pri Bukovju Občina Brežice
  Drenovec pri Leskovcu Občina Krško
  Drenovec Občina Črnomelj
  Drenovec Občina Zavrč
  Drensko Rebro Občina Kozje
  Drešinja vas Občina Žalec
  Drevenik Občina Rogaška Slatina
  Drežnica Občina Kobarid Drežnica village - Slovenia.jpg
  Drežnik Občina Črnomelj
  Drežnik Občina Kostel
  Drežniške Ravne Občina Kobarid
  Drganja Sela Občina Straža
  Drnovk Občina Brda
  Drnovo Občina Krško
  Drobinsko Občina Šentjur
  Drobočnik Občina Tolmin
  Drobtinci Občina Apače
  Drožanje Občina Sevnica Drozanje.jpg
  Drskovče Občina Pivka
  Drstelja Občina Destrnik
  Drtija Občina Moravče Drtija IMG 7247.jpg
  Drumlažno Občina Slovenska Bistrica
  Drušče Občina Sevnica
  Družina Občina Zagorje ob Savi
  Družinska vas Občina Šmarješke Toplice
  Družmirje Občina Šoštanj
  Drvanja Občina Benedikt
  Dule Občina Ribnica
  Dule Občina Škocjan
  Dunaj Občina Krško
  Dupeljne Občina Lukovica
  Duplje Občina Vipava
  Dutovlje Občina Sežana
  Dvor pri Polhovem Gradcu Občina Dobrova - Polhov Gradec Dvor Slovenia.JPG
  Dvor Občina Šmartno pri Litiji
  Dvor Mestna občina Ljubljana
  Dvor Občina Šmarje pri Jelšah
  Dvor Občina Žužemberk
  Dvorce Občina Brežice
  Dvori Mestna občina Koper
  Dvorjane Občina Duplek
  Dvorje Občina Cerklje na Gorenjskem Dvorje1.jpg
  Dvorje Občina Moravče
  Dvorska vas Občina Radovljica
  Dvorska vas Občina Velike Lašče

  Viri


  Seznam naselij: A - B - C - Č - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž