Išči

  Seznam naselij v Sloveniji (O)

  Seznam naselij v Sloveniji, imena na O


  Seznam naselij: A - B - C - Č - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

  Seznam

  Naselje Občina Panorama
  Občice Občina Dolenjske Toplice
  Občine Občina Trebnje
  Obla Gorica Občina Šmartno pri Litiji
  Obloke Občina Tolmin
  Obolno Občina Ivančna Gorica
  Obrat Občina Benedikt
  Obrež Občina Središče ob Dravi
  Obrežje pri Zidanem Mostu Občina Laško Obrežje pri Zidanem Mostu.jpg
  Obrežje Občina Brežice
  Obrežje Občina Radeče Obrežje, Radeče - Sava.jpg
  Obrh pri Dragatušu Občina Črnomelj
  Obrh Občina Dolenjske Toplice
  Obrne Občina Bled
  Obrov Občina Hrpelje - Kozina
  Obrše Občina Lukovica
  Ocinje Občina Rogašovci
  Ocizla Občina Hrpelje - Kozina Ocizla.jpg
  Očeslavci Občina Gornja Radgona
  Odolina Občina Hrpelje - Kozina
  Odranci Občina Odranci
  Odrga Občina Trebnje
  Ogljenšak Občina Slovenska Bistrica
  Ogorevc Občina Štore
  Ograda Občina Bloke
  Ograja Občina Kočevje
  Ogulin Občina Črnomelj
  Ohonica Občina Borovnica
  Ojstri Vrh Občina Železniki
  Ojstrica Občina Dravograd
  Ojstriška vas Občina Tabor
  Ojstro Občina Laško
  Ojstro Občina Trbovlje
  Okljuka Občina Metlika
  Oklukova Gora Občina Brežice
  Okonina Občina Ljubno Church of St. Jacob.jpg
  Okoslavci Občina Radenci
  Okoška Gora Občina Oplotnica
  Okrog pri Motniku Občina Kamnik
  Okrog Občina Litija
  Okrog Občina Šentjur
  Okrog Občina Šentrupert Okrog, Šentrupert.jpg
  Okroglice Občina Sevnica Okroglice sv. Lovrenc.jpg
  Okroglo Občina Kamnik
  Okroglo Občina Naklo
  Olešče Občina Laško
  Olika Mestna občina Koper
  Olimje Občina Podčetrtek
  Olševek Občina Šenčur Olševek in the winter.jpg
  Omota Občina Semič
  Onek Občina Kočevje
  Onkraj Meže Občina Mežica
  Opale Občina Žiri
  Opalkovo Občina Velike Lašče Opalkovo1.JPG
  Opatje Selo Občina Miren - Kostanjevica
  Oplotnica Občina Oplotnica
  Orehek Občina Cerkno
  Orehek Občina Postojna
  Orehek pri Materiji Občina Hrpelje - Kozina
  Orehova vas Občina Hoče - Slivnica
  Orehovci Občina Gornja Radgona
  Orehovec Občina Kostanjevica na Krki
  Orehovec Občina Šmarje pri Jelšah
  Orehovica Občina Šentjernej
  Orehovica Občina Vipava
  Orehovica Občina Zagorje ob Savi
  Orehovlje Mestna občina Kranj
  Orehovlje Občina Miren - Kostanjevica
  Orehovo Občina Sevnica
  Orehovski Vrh Občina Gornja Radgona
  Orešje na Bizeljskem Občina Brežice
  Orešje nad Sevnico Občina Sevnica
  Orešje Občina Šmarješke Toplice
  Orkljevec Občina Mirna Peč
  Orla vas Občina Braslovče
  Orlaka Občina Trebnje
  Orle Občina Škofljica
  Orlek Občina Sežana
  Ormož Občina Ormož
  Ornuška vas Občina Mokronog - Trebelno
  Orova vas Občina Polzela
  Ortnek Občina Ribnica
  Ortnice Občina Kozje
  Osek Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah
  Osek Mestna občina Nova Gorica
  Osenca Mestna občina Celje
  Osilnica Občina Osilnica Osilnica3.jpg
  Oskoršnica Občina Semič
  Oskrt Občina Kostel
  Oslica Občina Ivančna Gorica
  Osluševci Občina Ormož
  Osojnica Občina Žiri
  Osojnik Občina Semič
  Osojnik Občina Železniki
  Osolnik Občina Medvode
  Osp Mestna občina Koper Osp5.JPG
  Osrečje Občina Škocjan
  Osredek Občina Cerknica Osredek Cerknica Slovenia.jpg
  Osredek Občina Šentjur
  Osredek Občina Velike Lašče
  Osredek Občina Zagorje ob Savi
  Osredek nad Stično Občina Ivančna Gorica
  Osredek pri Dobrovi Občina Dobrova - Polhov Gradec
  Osredek pri Hubajnici Občina Sevnica
  Osredek pri Krmelju Občina Sevnica
  Osredek pri Podsredi Občina Kozje
  Osredek pri Trški Gori Občina Krško
  Osredek pri Zrečah Občina Zreče
  Osredke Občina Dol pri Ljubljani
  Ostenk Občina Trbovlje Ostenk IMG 0930.jpg
  Ostrog Občina Šentjernej
  Ostrovica Občina Divača
  Ostrožnik Občina Mokronog - Trebelno Ostrožnik.jpg
  Ostrožno Brdo Občina Ilirska Bistrica
  Ostrožno pri Ločah Občina Slovenske Konjice
  Ostrožno pri Ponikvi Občina Šentjur
  Ošelj Občina Slovenska Bistrica
  Oševek Občina Kamnik
  Oševljek Občina Renče - Vogrsko
  Oštrc Občina Kostanjevica na Krki
  Otalež Občina Cerkno
  Otavice Občina Ribnica
  Otavnik Občina Sevnica
  Otemna Mestna občina Celje
  Otiški Vrh Občina Dravograd
  Otlica Občina Ajdovščina
  Otoče Občina Radovljica OTOČE.JPG
  Otočec Mestna občina Novo mesto
  Otok Občina Cerknica
  Otok Občina Metlika
  Otonica Občina Cerknica
  Otošče Občina Divača
  Otovci Občina Puconci
  Otovec Občina Črnomelj
  Ovsiše Občina Radovljica Ovsiše Slo.jpg
  Ozeljan Mestna občina Nova Gorica Ozeljan.jpg
  Ožbalt Občina Podvelka Ožbalt-2.jpg

  Viri


  Seznam naselij: A - B - C - Č - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž