Išči

  Seznam osebnosti iz Občine Kidričevo

  Seznam osebnosti iz občine Kidričevo vsebuje osebnosti, ki so delovale in še delujejo v občini Kidričevo.

  Vsebina

  Duhovniki in redovniki

  Rojeni v krajih današnje občine Kidričevo

  V Lovrencu, Cirkovcah, Kidričevem in na Ravnem polju delujoči duhovniki

  Učitelji in profesorji

  Pesniki, pisatelji, publicisti, strokovni pisci, uredniki, novinarji

  Delavci kulturnih, športnih in drugih društev, znanstveniki in strokovnjaki

  Likovniki, fotografi, arhitekti

  Glasbeniki

  Naravoslovci

  Župani in politiki

  Ostali

  Literatura