Išči

  Seznam polkov ZSSR

  Strelski

   1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.   21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.   41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.   61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.   81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.   101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.  121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140.  141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160.  161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180.  181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200.  201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220.  221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240.  241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260.  261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280.  281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300.  301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320.  321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340.  341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360.  361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380.  381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400.  401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420.  421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440.  441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460.  461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480.  481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500.  501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520.  521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540.  541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560.  561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580.  581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600.  601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620.  621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640.  641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660.  661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680.  681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700.  701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720.  721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740.  741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760.  761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780.  781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800.  801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820.  821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.  841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860.  861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880.  881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900.  901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920.  921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940.  941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 

  Tankovski

   1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.   21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.   41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.   61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.   81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.   101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.  121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140.  141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210.  211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 

  Artilerijski

  • 1. artilerijski polk (ZSSR)
  • 2. protiletalski artilerijski polk (ZSSR)
  • 3. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 4. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 5. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 6. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 7. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 8. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 9. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 10. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 11. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 12. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 13. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 14. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 15. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 16. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 17. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 18. polk korpusne artilerije(ZSSR)
  • 19. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 20. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 21. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 22. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 23. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 24. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 25. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 26. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 27. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 28. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 29. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 30. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 31. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 32. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 33. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 34. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 35. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 36. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 37. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 38. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 39. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 40. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 41. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 42. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 43. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 44. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 45. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 46. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 47. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 48. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 49. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 50. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 51. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 52. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 53. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 54. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 55. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 56. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 57. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 58. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 59. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 60. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 61. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 62. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 63. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 64. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 65. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 66. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 67. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 68. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 69. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 70. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 71. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 72. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 73. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 74. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 75. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 76. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 77. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 78. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 79. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 80. gorski artilerijski polk (ZSSR)
  • 81. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 82. artilerijski polk (ZSSR)
  • 83. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 84. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 85. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 86. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 87. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 88. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 89. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 90. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 91. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 92. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 93. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 94. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 95. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 96. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 97. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 98. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 99. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 100. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 101. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 102. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 103. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 104. topniški artilerijski polk (ZSSR)
  • 105. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 106. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 107. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 108. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 109. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 110. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 111. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 112. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 113. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 114. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 115. protiletalski artilerijski polk (ZSSR)
  • 116. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 117. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 118. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 119. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 120. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 121. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 122. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 123. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 124. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 125. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 126. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 127. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 128. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 129. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 130. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 131. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 132. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 133. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 134. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 135. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 136. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 137. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 138. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 139. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 140. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 141. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 142. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 143. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 144. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 145. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 146. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 147. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 148. habični artilerijski polk (ZSSR)
  • 149. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 150. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 151. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 152. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 153. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 154. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 155. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 156. polk korpusne artilerije(ZSSR)
  • 157. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 158. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 159. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 160. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 161. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 162. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 163. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 164. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 165. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 166. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 167. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 168. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 169. protiletalski artilerijski polk (ZSSR)
  • 170. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 171. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 172. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 173. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 174. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 175. artilerijski polk (ZSSR)
  • 178. protiletalski artilerijski polk (ZSSR)
  • 179. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 180. protiletalski artilerijski polk (ZSSR)
  • 181. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 182. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 183. protiletalski artilerijski polk (ZSSR)
  • 184. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 185. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 186. protiletalski artilerijski polk (ZSSR)
  • 187. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 188. protiletalski artilerijski polk (ZSSR)
  • 189. protiletalski artilerijski polk (ZSSR)
  • 190. protiletalski artilerijski polk (ZSSR)
  • 191. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 192. protiletalski artilerijski polk (ZSSR)
  • 193. protiletalski artilerijski polk (ZSSR)
  • 194. protiletalski artilerijski polk (ZSSR)
  • 195. protiletalski artilerijski polk (ZSSR)
  • 196. artilerijski polk (ZSSR)
  • 197. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 198. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 199. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 200. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 202. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 203. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 204. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 205. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 206. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 207. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 208. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 209. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 210. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 211. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 212. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 213. artilerijski polk (ZSSR)
  • 214. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 215. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 216. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 217. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 218. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 219. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 220. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 221. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 222. artilerijski polk (ZSSR)
  • 223. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 224. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 225. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 226. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 227. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 228. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 229. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 230. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 231. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 232. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 233. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 234. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 235. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 236. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 237. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 238. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 239. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 240. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 241. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 242. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 243. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 244. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 245. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 246. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 247. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 248. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 249. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 250. protiletalski artilerijski polk (ZSSR)
  • 251. protiletalski artilerijski polk (ZSSR)
  • 252. protiletalski artilerijski polk (ZSSR)
  • 253. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 254. protiletalski artilerijski polk (ZSSR)
  • 255. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 256. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 257. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 258. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 259. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 260. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 261. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 262. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 263. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 264. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 265. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 266. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 267. artilerijski polk (ZSSR)
  • 268. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 269. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 270. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 271. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 272. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 273. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 274. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 275. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 276. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 277. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 278. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 279. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 280. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 281. supertežki havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 282. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 283. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 284. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 285. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 286. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 287. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 288. protiletalski artilerijski polk (ZSSR)
  • 289 artilerijski polk (ZSSR)
  • 290. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 291. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 292. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 293. topniški artilerijski polk (ZSSR)
  • 294. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 295. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 296. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 297. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 298. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 299. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 300. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 301. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 302. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 303. artilerijski polk (ZSSR)
  • 304. artilerijski polk (ZSSR)
  • 305. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 306. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 307. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 308. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 309. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 310. topniški artilerijski polk (ZSSR)
  • 311. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 312. artilerijski polk (ZSSR)
  • 313. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 314. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 315. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 316 artilerijski polk (ZSSR)
  • 317. protiletalski artilerijski polk (ZSSR)
  • 318. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 319. artilerijski polk (ZSSR)
  • 320. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 321. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 322. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 323. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 324. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 325. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 326. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 327. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 328. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 329. protiletalski artilerijski polk (ZSSR)
  • 330. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 331. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 332. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 333. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 334. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 335. protiletalski artilerijski polk (ZSSR)
  • 336. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 337. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 338. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 339. protiletalski artilerijski polk (ZSSR)
  • 340. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 341. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 342. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 343. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 344. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 345. artilerijski polk (ZSSR)
  • 346. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 347. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 348. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 349. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 350. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 351. protiletalski artilerijski polk (ZSSR)
  • 352. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 353. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 354. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 355. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 356. artilerijski polk (ZSSR)
  • 357. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 358. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 359. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 360. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 361. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 362. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 363. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 364. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 365. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 366. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 367. artilerijski polk (ZSSR)
  • 368. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 369. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 370. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 371. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 372. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 373. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 374. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 375. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 376. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 377. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 378. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 379. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 380. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 381. artilerijski polk (ZSSR)
  • 382. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 383. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 384. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 385. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 386. artilerijski polk (ZSSR)
  • 387. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 388. artilerijski polk (ZSSR)
  • 389. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 390. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 391. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 392. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 393. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 394. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 395. artilerijski polk (ZSSR)
  • 396. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 397. artilerijski polk (ZSSR)
  • 398. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 399. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 400. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 401. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 402. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 403. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 404. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 405. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 406. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 407. artilerijski polk (ZSSR)
  • 408. artilerijski polk (ZSSR)
  • 409. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 410. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 411. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 412. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 413. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 414. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 415. protiletalski artilerijski polk (ZSSR)
  • 416. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 417. artilerijski polk (ZSSR)
  • 418. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 419. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 420. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 422. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 423. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 424 artilerijski polk (ZSSR)
  • 425. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 426. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 427. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 428. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 429. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 430. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 431. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 432. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 433. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 434. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 435. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 436. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 437. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 438. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 439. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 440. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 441. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 442. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 443. protiletalski artilerijski polk (ZSSR)
  • 444. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 445. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 446. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 447. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 448. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 449. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 450. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 451. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 452. artilerijski polk (ZSSR)
  • 453. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 454. protiletalski artilerijski polk (ZSSR)
  • 455. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 456. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 457. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 458. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 459. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 460. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 461. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 462. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 463. artilerijski polk (ZSSR)
  • 464. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 465. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 466. artilerijski polk (ZSSR)
  • 467. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 468. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 469. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 470. artilerijski polk (ZSSR)
  • 471. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 472. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 473. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 474. protiletalski artilerijski polk (ZSSR)
  • 475. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 476. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 477. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 478. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 479. protiletalski artilerijski polk (ZSSR)
  • 480. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 481. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 482. artilerijski polk (ZSSR)
  • 483. artilerijski polk (ZSSR)
  • 484. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 485. protiletalski artilerijski polk (ZSSR)
  • 486. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 487. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 488. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 489. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 490. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 491. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 492. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 493. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 494. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 495. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 496. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 496. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 497. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 498. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 499 artilerijski polk (ZSSR)
  • 500. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 501. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 502. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 503. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 504. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 505. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 506. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 507. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 508. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 509. protiletalski artilerijski polk (ZSSR)
  • 510. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 511. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 512. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 513. protiletalski artilerijski polk (ZSSR)
  • 514. artilerijski polk (ZSSR)
  • 515. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 516. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 517. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 518. protiletalski artilerijski polk (ZSSR)
  • 519. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 520. artilerijski polk (ZSSR)
  • 521. artilerijski polk (ZSSR)
  • 522. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 523. artilerijski polk (ZSSR)
  • 524. topniški artilerijski polk (ZSSR)
  • 525. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 526. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 527. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 528. artilerijski polk (ZSSR)
  • 529. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 530. artilerijski polk (ZSSR)
  • 531. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 532. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 533. protiletalski artilerijski polk (ZSSR)
  • 534. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 535. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 536. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 537. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 538. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 539. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 540. artilerijski polk (ZSSR)
  • 541. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 542. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 543. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 544. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 545. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 546. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 547. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 548. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 549. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 550. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 551. artilerijski polk (ZSSR)
  • 552. topniški artilerijski polk (ZSSR)
  • 553. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 554. topniški artilerijski polk (ZSSR)
  • 555. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 556. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 557. artilerijski polk (ZSSR)
  • 558. artilerijski polk (ZSSR)
  • 559. artilerijski polk (ZSSR)
  • 560. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 561. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 562. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 563. havbučni artilerijski polk (ZSSR)
  • 564. artilerijski polk (ZSSR)
  • 565. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 566. artilerijski polk (ZSSR)
  • 567. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 568. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 569. artilerijski polk (ZSSR)
  • 570. artilerijski polk (ZSSR)
  • 571. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 572. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 573. topniški artilerijski polk (ZSSR)
  • 574. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 575. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 576. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 577. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 578. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 579. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 580. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 581. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 582. artilerijski polk (ZSSR)
  • 583. artilerijski polk (ZSSR)
  • 584. artilerijski polk (ZSSR)
  • 585. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 586. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 587. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 588. artilerijski polk (ZSSR)
  • 589. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 590. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 591. artilerijski polk (ZSSR)
  • 592. topniški artilerijski polk (ZSSR)
  • 593. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 595. topniški artilerijski polk (ZSSR)
  • 596. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 597. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 598. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 599. artilerijski polk (ZSSR)
  • 600 artilerijski polk (ZSSR)
  • 601. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 602. artilerijski polk (ZSSR)
  • 603. artilerijski polk (ZSSR)
  • 604. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 605. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 606. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 607. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 608. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 609. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 610. artilerijski polk (ZSSR)
  • 611. topniški artilerijski polk (ZSSR)
  • 612. topniški artilerijski polk (ZSSR)
  • 613. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 614. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 615. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 616. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 617. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 618. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 619. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 620. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 621. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 622. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 623. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 624. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 625. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 626. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 627. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 628. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 629. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 630. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 631. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 632. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 633. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 634. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 635. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 636. topniški artilerijski polk (ZSSR)
  • 637. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 638. protiletalski artilerijski polk (ZSSR)
  • 639. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 640. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 641. artilerijski polk (ZSSR)
  • 642. artilerijski polk (ZSSR)
  • 643. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 644. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 645. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 646. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 647. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 648. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 649. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 650. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 651. protioklepni artilerijski polk (ZSSR)
  • 652. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 653. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 654. protioklepni artilerijski polk (ZSSR)
  • 655. artilerijski polk (ZSSR)
  • 656. artilerijski polk (ZSSR)
  • 657. artilerijski polk (ZSSR)
  • 658. artilerijski polk (ZSSR)
  • 659. artilerijski polk (ZSSR)
  • 660. artilerijski polk (ZSSR)
  • 661. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 662. artilerijski polk (ZSSR)
  • 663. artilerijski polk (ZSSR)
  • 664. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 665. topniški artilerijski polk (ZSSR)
  • 666. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 667. artilerijski polk (ZSSR)
  • 668. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 669. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 670. protioklepni artilerijski polk (ZSSR)
  • 671. artilerijski polk (ZSSR)
  • 672. artilerijski polk (ZSSR)
  • 673. artilerijski polk (ZSSR)
  • 674. protioklepni artilerijski polk (ZSSR)
  • 675. artilerijski polk (ZSSR)
  • 676. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 677. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 678. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 679. protioklepni artilerijski polk (ZSSR)
  • 680. protioklepni artilerijski polk (ZSSR)
  • 681. protioklepni artilerijski polk (ZSSR)
  • 682. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 683. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 684. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 685. polk korpusne artilerije (ZSSR)
  • 686. artilerijski polk (ZSSR)
  • 687. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 688. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 689. artilerijski polk (ZSSR)
  • 690. artilerijski polk (ZSSR)
  • 691. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 692. artilerijski polk (ZSSR)
  • 693. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 694. artilerijski polk (ZSSR)
  • 695. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 696. protioklepni artilerijski polk (ZSSR)
  • 697. protioklepni artilerijski polk (ZSSR)
  • 698. protioklepni artilerijski polk (ZSSR)
  • 699. protioklepni artilerijski polk (ZSSR)
  • 700. protioklepni artilerijski polk (ZSSR)
  • 701. artilerijski polk (ZSSR)
  • 702. artilerijski polk (ZSSR)
  • 703. artilerijski polk (ZSSR)
  • 704. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 705. artilerijski polk (ZSSR)
  • 706. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 707. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 708. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 709. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 710. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 711. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 712. protioklepni artilerijski polk (ZSSR)
  • 713. prtoioklepni artilerijski polk (ZSSR)
  • 714. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 715. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 716. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 717. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 718. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 719. protioklepni artilerijski polk (ZSSR)
  • 720. protioklepni artilerijski polk (ZSSR)
  • 721. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 722. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 723. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 724. protioklepni artilerijski polk (ZSSR)
  • 725. lahki artilerijski polk (ZSSR)
  • 726. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 727. protioklepni artilerijski polk (ZSSR)
  • 728. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 729. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 730. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 731. protioklepni artilerijski polk (ZSSR)
  • 732. protiletalski artilerijski polk (ZSSR)
  • 733. protiletalski artilerijski polk (ZSSR)
  • 734. protiletalski artilerijski polk (ZSSR)
  • 736. protiletalski artilerijski polk (ZSSR)
  • 737. protiletalski artilerijski polk (ZSSR)
  • 738. protioklepni artilerijski polk (ZSSR)
  • 739. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 740. havbični artilerijski polk (ZSSR)
  • 741. protioklepni artilerijski polk (ZSSR)
  • 743. protioklepni artilerijski polk (ZSSR)
  • 745. protioklepni artilerijski polk (ZSSR)
  • 747. protioklepni artilerijski polk (ZSSR)
  • 748. protioklepni artilerijski polk (ZSSR)
  • 751. protioklepni artilerijski polk (ZSSR)

  Letalski polki

  Lovski letalski polki (IAP)

  Gardni lovski letalski polki (GuIAP)

  Lovski letalski polki zračne obrambe (IAP-PVO)

  Lovski letalski polki Baltiške flote (IAP-KBF)

  Gardni lovski letalski polki Baltiške flote (GuIAP-KBF)

  Jurišni letalski polki (ŠAP)

  Glej tudi