Išči

  Seznam ptic v Sloveniji

  Vsebina

  Seznam ptic v Sloveniji navaja 380 prostoživečih vrst ptic, ki so bile potrjeno opažene na ozemlju Slovenije med letoma 1800 in 2011 ter so navedene v zadnjem preglednem seznamu komisije za redkosti Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije iz leta 2012, poleg njih pa še 35 vrst, ki so bile v naravo vnešene umetno in v Sloveniji niso vzpostavile prostoživeče populacije - te niso del uradnega seznama in se ne upoštevajo pri skupnem številu vrst.[1] Število 380 predstavlja skoraj 40 % vseh vrst, ki so navedene na uradnem seznamu ptic zahodne Palearktike Združenja evropskih komisij za redkosti (AERC).[2]

  Seznam je urejen po redovih ptic; vrstni red sledi sistemu, kot ga uporablja uradni seznam AERC,[2] le vrste brez prostoživečih populacij so združene na koncu vsakega reda in označene s temnejšo barvo. Navaja slovensko ime, nekatera druga bolj znana slovenska imena za to vrsto, znanstveno ime vrste, kategorijo in morebitni varstveni status. Kategorije so:

  • A: prostoživeča vrsta, ki je bila opažena vsaj enkrat od leta 1950.
  • B: prostoživeča vrsta, ki po letu 1949 ni bila več zabeležena na ozemlju Slovenije.
  • C: iz ujetništva namerno spuščena ali pobegla vrsta, ki uspeva v naravi (ima gnezdečo populacijo).
   • C1: vrsta, ki se pojavlja zgolj kot posledica človekovega vnašanja v naravo.
   • C2: vrsta, ki jo je v naravo vnesel človek, vsaj določen delež gnezdečih osebkov te vrste pa je naravnega izvora.
   • C3: vrste, ki jih je človek uspešno naselil na območje nekdanje razširjenosti.
   • C4: udomačena vrsta s populacijo v naravi.
   • C5: vrsta, ki izhaja iz naturaliziranih populacij v tujini.
  • D: vrsta z nejasnim poreklom (ni del uradnega seznama).
  • E: posamezni osebki vrste, pobegle iz ujetništva (ni del uradnega seznama).

  Nekaj vrst je istočasno uvrščenih v več kategorij, saj lahko opažanja izhajajo iz različnih populacij.

  V predzadnjem stolpcu je naveden varstveni status vrste. Na prvem mestu je ikona kategorije ogroženosti po kriterijih Svetovne zveze za varstvo narave (IUCN; Rdeči seznam, različica 2012.2),[3] na drugem pa je označena morebitna zaščita po direktivi Evropskega sveta 2009/147/EC, t. i. ptičji direktivi (kodificirana različica z dne 30. novembra 2009).[4] Označen je za vrste, vključene v Prilogo I direktive; ta vsebuje vrste, ki veljajo za posebej ogrožene in se njihove habitate varuje, trgovina z živimi ali mrtvimi osebki pa je prepovedana. Varstveni status v Sloveniji ni posebej označen, saj so z Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah zavarovane vse v Sloveniji prostoživeče vrste ptic, razen mlakarice, fazana, jerebice, domačega goloba, sive vrane, šoje in srake.[5]

  Zadnji stolpec je namenjen fotografiji vrste. Operjenost ptic se lahko bistveno razlikuje glede na starost, spol ter letni čas, zato slika ne ponazarja izgleda vseh predstavnikov vrste.

  Plojkokljuni

  slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija status fotografija
  labod grbec Cygnus olor A/C2 Status iucn LC icon.svg Labod grbec
  mali labod Cygnus columbianus A Status iucn LC icon.svg Mali labod
  labod pevec Cygnus cygnus A Status iucn LC icon.svg EC Labod pevec
  njivska gos Anser fabalis A Status iucn LC icon.svg Njivska gos
  kratkokljuna gos Anser brachyrhynchus A Status iucn LC icon.svg Kratkokljuna gos
  beločela gos Anser albifrons A Status iucn LC icon.svg EC[op 1] Beločela gos
  mala gos Anser erythropus A Status iucn VU icon.svg EC Mala gos
  siva gos Anser anser A Status iucn LC icon.svg Siva gos
  kanadska gos Branta canadensis C5 Status iucn LC icon.svg Kanadska gos
  grivasta gos Branta bernicla A Status iucn LC icon.svg Grivasta gos
  rdečevrata gos Branta ruficollis A Status iucn EN icon.svg EC Rdečevrata gos
  nilska gos Alopochen aegyptiaca C5/E Status iucn LC icon.svg Nilska gos
  rjasta kozarka Tadorna ferruginea C5 Status iucn LC icon.svg EC Rjasta kozarka
  duplinska kozarka Tadorna tadorna A Status iucn LC icon.svg Duplinska kozarka
  mandarinka Aix galericulata C5 Status iucn LC icon.svg Mandarinka
  žvižgavka Anas penelope A Status iucn LC icon.svg Žvižgavka
  konopnica Anas strepera A Status iucn LC icon.svg Konopnica
  kreheljc Anas crecca A Status iucn LC icon.svg Kreheljc
  ameriški kreheljc Anas carolinensis A Status iucn NE icon.svg Ameriški kreheljc
  mlakarica Anas platyrhynchos A Status iucn LC icon.svg Mlakarica
  dolgorepa raca Anas acuta A Status iucn LC icon.svg Dolgorepa raca
  reglja Anas querquedula A Status iucn LC icon.svg Reglja
  raca žličarica Anas clypeata A Status iucn LC icon.svg Raca žličarica
  tatarska žvižgavka Netta rufina A Status iucn LC icon.svg Tatarska žvižgavka
  sivka Aythya ferina A Status iucn LC icon.svg Sivka
  kostanjevka Aythya nyroca A Status iucn NT icon.svg EC Kostanjevka
  čopasta črnica Aythya fuligula A Status iucn LC icon.svg Čopasta črnica
  rjavka Aythya marila A Status iucn LC icon.svg Rjavka
  gaga Somateria mollissima A Status iucn LC icon.svg Gaga
  zimska raca Clangula hyemalis A Status iucn VU icon.svg Zimska raca
  črna raca Melanitta nigra A Status iucn LC icon.svg Črna raca
  beloliska Melanitta fusca A Status iucn EN icon.svg Beloliska
  zvonec Bucephala clangula A Status iucn LC icon.svg Zvonec
  mali žagar Mergellus albellus A Status iucn LC icon.svg EC Mali žagar
  srednji žagar Mergus serrator A Status iucn LC icon.svg Srednji žagar
  veliki žagar Mergus merganser A Status iucn LC icon.svg Veliki žagar
  belolična trdorepka Oxyura jamaicensis C5 Status iucn LC icon.svg Belolična trdorepka
  rumeni žvižgač Dendrocygna bicolor E Status iucn LC icon.svg Rumeni žvižgač
  črni labod Cygnus atratus E Status iucn LC icon.svg Črni labod
  labodja gos Anser cygnoides E Status iucn VU icon.svg Labodja gos
  tibetanska gos Anser indicus E Status iucn LC icon.svg Tibetanska gos
  belolična gos Branta leucopsis D Status iucn LC icon.svg EC Belolična gos
  formoški kreheljc Anas formosa D Status iucn LC icon.svg Formoški kreheljc
  čipkasta raca Callonetta leucophrys E Status iucn LC icon.svg Čipkasta raca
  gosja raca Chenonetta jubata E Status iucn LC icon.svg Gosja raca
  čilska žvižgavka Anas sibilatrix E Status iucn LC icon.svg Čilska žvižgavka
  hotentotski kreheljc Anas hottentota E Status iucn LC icon.svg Hotentotski kreheljc
  kapucasti žagar Lophodytes cucullatus E Status iucn LC icon.svg Kapucasti žagar

  Kure

  slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija status fotografija
  gozdni jereb leščerka Bonasa bonasia A Status iucn LC icon.svg EC Gozdni jereb
  belka snežni jereb Lagopus muta A Status iucn LC icon.svg EC[op 2] Belka
  ruševec škarjevec, mali petelin Tetrao tetrix A Status iucn LC icon.svg EC[op 3] Ruševec
  divji petelin veliki petelin Tetrao urogallus A Status iucn LC icon.svg EC Divji petelin
  kotorna skalna jerebica Alectoris graeca A Status iucn NT icon.svg EC Kotorna
  jerebica Perdix perdix A/C2 Status iucn LC icon.svg EC[op 4] Jerebica
  prepelica Coturnix coturnix A Status iucn LC icon.svg Prepelica
  fazan Phasianus colchicus C1 Status iucn LC icon.svg Fazan
  virginijski kolin Colinus virginianus E Status iucn NT icon.svg Virginijski kolin
  španska kotorna Alectoris rufa E Status iucn LC icon.svg Španska kotorna

  Slapniki

  slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija status fotografija
  rdečegrli slapnik Gavia stellata A Status iucn LC icon.svg EC Rdečegrli slapnik
  polarni slapnik Gavia arctica A Status iucn LC icon.svg EC Polarni slapnik
  ledni slapnik Gavia immer A Status iucn LC icon.svg EC Ledni slapnik
  rumenokljuni slapnik Gavia adamsii A Status iucn NT icon.svg Rumenokljuni slapnik

  Ponirki

  slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija status fotografija
  mali ponirek Tachybaptus ruficollis A Status iucn LC icon.svg Mali ponirek
  čopasti ponirek Podiceps cristatus A Status iucn LC icon.svg Čopasti ponirek
  rjavovrati ponirek Podiceps grisegena A Status iucn LC icon.svg Rjavovrati ponirek
  zlatouhi ponirek Podiceps auritus A Status iucn LC icon.svg EC Zlatouhi ponirek
  črnovrati ponirek Podiceps nigricollis A Status iucn LC icon.svg Črnovrati ponirek

  Cevonosci

  slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija status fotografija
  ledni viharnik Fulmarus glacialis B Status iucn LC icon.svg Ledni viharnik
  sredozemski viharnik Puffinus yelkouan A Status iucn VU icon.svg EC Sredozemski viharnik

  Veslonožci

  slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija status fotografija
  strmoglavec Morus bassanus A Status iucn LC icon.svg Strmoglavec
  kormoran veliki kormoran Phalacrocorax carbo A Status iucn LC icon.svg Kormoran
  vranjek Phalacrocorax aristotelis A Status iucn LC icon.svg EC[op 5] Vranjek
  pritlikavi kormoran Phalacrocorax pygmeus A Status iucn LC icon.svg EC Pritlikavi kormoran
  rožnati pelikan Pelecanus onocrotalus A Status iucn LC icon.svg EC Rožnati pelikan
  kodrasti pelikan Pelecanus crispus A Status iucn VU icon.svg EC Kodrasti pelikan

  Močvirniki

  slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija status fotografija
  bobnarica Botaurus stellaris A Status iucn LC icon.svg EC Bobnarica
  čapljica mala bobnarica Ixobrychus minutus A Status iucn LC icon.svg EC Čapljica
  kvakač Nycticorax nycticorax A Status iucn LC icon.svg EC Kvakač
  čopasta čaplja Ardeola ralloides A Status iucn LC icon.svg EC Čopasta čaplja
  kravja čaplja Bubulcus ibis A Status iucn LC icon.svg Kravja čaplja
  mala bela čaplja Egretta garzetta A Status iucn LC icon.svg EC Mala bela čaplja
  velika bela čaplja Egretta alba A Status iucn LC icon.svg EC Velika bela čaplja
  siva čaplja Ardea cinerea A Status iucn LC icon.svg Siva čaplja
  rjava čaplja Ardea purpurea A Status iucn LC icon.svg EC Rjava čaplja
  črna štorklja Ciconia nigra A Status iucn LC icon.svg EC Črna štorklja
  bela štorklja štrk Ciconia ciconia A Status iucn LC icon.svg EC Bela štorklja
  plevica Plegadis falcinellus A Status iucn LC icon.svg EC Plevica
  žličarka Platalea leucorodia A Status iucn LC icon.svg EC Žličarka
  klavžar Geronticus eremita E Status iucn CR icon.svg Klavžar

  Plamenci

  slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija status fotografija
  plamenec Phoenicopterus ruber A Status iucn LC icon.svg EC Plamenec

  Ujede

  slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija status fotografija
  sršenar Pernis apivorus A Status iucn LC icon.svg EC Sršenar
  črni škarnik črni škarnjak Milvus migrans A Status iucn LC icon.svg EC Črni škarnik
  rjavi škarnik rjavi škarnjak Milvus milvus A Status iucn NT icon.svg EC Rjavi škarnik
  belorepec postojna Haliaeetus albicilla A Status iucn LC icon.svg EC Belorepec
  brkati ser bradati jasreb Gypaetus barbatus C5 Status iucn LC icon.svg EC Brkati ser
  egiptovski jastreb mrhar Neophron percnopterus B Status iucn EN icon.svg EC Egiptovski jastreb
  beloglavi jastreb plešec Gyps fulvus A Status iucn LC icon.svg EC Beloglavi jastreb
  rjavi jastreb Aegypius monachus C5 Status iucn NT icon.svg EC Rjavi jastreb
  kačar kačji orel Circaetus gallicus A Status iucn LC icon.svg EC Kačar
  rjavi lunj račar Circus aeruginosus A Status iucn LC icon.svg EC Rjavi lunj
  pepelasti lunj pepelasti splinec Circus cyaneus A Status iucn LC icon.svg EC Pepelasti lunj
  stepski lunj dolgorepec Circus macrourus A Status iucn NT icon.svg EC Stepski lunj
  močvirski lunj beloritec Circus pygargus A Status iucn LC icon.svg EC Močvirski lunj
  kragulj navadni kragulj Accipiter gentilis A Status iucn LC icon.svg EC[op 6] Kragulj
  skobec navadni skobec Accipiter nisus A Status iucn LC icon.svg EC[op 7] Skobec
  kanja navadna kanja Buteo buteo A Status iucn LC icon.svg Kanja
  rjasta kanja Buteo rufinus A Status iucn LC icon.svg EC Rjasta kanja
  koconoga kanja Buteo lagopus A Status iucn LC icon.svg Koconoga kanja
  mali klinkač Aquila pomarina A Status iucn LC icon.svg Mali klinkač
  veliki klinkač Aquila clanga A Status iucn VU icon.svg Veliki klinkač
  kraljevi orel Aquila heliaca A Status iucn VU icon.svg Kraljevi orel
  planinski orel Aquila chrysaetos A Status iucn LC icon.svg EC Planinski orel
  mali orel Aquila pennata A Status iucn LC icon.svg EC Mali orel
  kragulji orel Aquila fasciata A Status iucn LC icon.svg EC Kragulji orel
  ribji orel Pandion haliaetus A Status iucn LC icon.svg EC Ribji orel
  južna postovka Falco naumanni A Status iucn LC icon.svg EC Južna postovka
  postovka navadna postovka Falco tinnunculus A Status iucn LC icon.svg Postovka
  rdečenoga postovka Falco vespertinus A Status iucn NT icon.svg EC Rdečenoga postovka
  mali sokol sokolič Falco columbarius A Status iucn LC icon.svg EC Mali sokol
  škrjančar ostriž Falco subbuteo A Status iucn LC icon.svg Škrjančar
  sredozemski sokol Falco eleonorae A Status iucn LC icon.svg EC Sredozemski sokol
  južni sokol Falco biarmicus A Status iucn LC icon.svg EC Južni sokol
  sokol plenilec sokol morilec Falco cherrug A Status iucn EN icon.svg EC Sokol plenilec
  sokol selec Falco peregrinus A Status iucn LC icon.svg EC Sokol selec
  arktični sokol Falco rusticolus E Status iucn LC icon.svg EC Arktični sokol

  Žerjavovci

  slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija status fotografija
  mokož Rallus aquaticus A Status iucn LC icon.svg Mokož
  grahasta tukalica mokožka Porzana porzana A Status iucn LC icon.svg EC Grahasta tukalica
  mala tukalica Porzana parva A Status iucn LC icon.svg EC Mala tukalica
  kosec Crex crex A Status iucn LC icon.svg EC Kosec
  zelenonoga tukalica Gallinula chloropus A Status iucn LC icon.svg Zelenonoga tukalica
  liska črna liska Fulica atra A Status iucn LC icon.svg Liska
  navadni žerjav Grus grus A Status iucn LC icon.svg Žerjav
  mala droplja Tetrax tetrax A Status iucn NT icon.svg EC Mala droplja
  ovratničarska droplja droplja ovratničarka Chlamydotis undulata A Status iucn VU icon.svg EC Ovratničarska droplja
  velika droplja Otis tarda A Status iucn VU icon.svg EC Velika droplja

  Pobrežniki

  slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija status fotografija
  školjkarica Haematopus ostralegus A Status iucn LC icon.svg Školjkarica
  polojnik Himantopus himantopus A Status iucn LC icon.svg EC Polojnik
  sabljarka Recurvirostra avosetta A Status iucn LC icon.svg EC Sabljarka
  prlivka Burhinus oedicnemus A Status iucn LC icon.svg EC Prlivka
  puščavski tekalec Cursorius cursor A Status iucn LC icon.svg EC Puščavski tekalec
  rjava komatna tekica Glareola pratincola A Status iucn LC icon.svg EC Rjava komatna tekica
  mali deževnik Charadrius dubius A Status iucn LC icon.svg Mali deževnik
  komatni deževnik Charadrius hiaticula A Status iucn LC icon.svg Komatni deževnik
  beločeli deževnik Charadrius alexandrinus A Status iucn LC icon.svg EC Beločeli deževnik
  dular Charadrius morinellus A Status iucn LC icon.svg EC Dular
  sibirska prosenka Pluvialis fulva A Status iucn LC icon.svg Sibirska prosenka
  zlata prosenka Pluvialis apricaria A Status iucn LC icon.svg EC Zlata prosenka
  črna prosenka Pluvialis squatarola A Status iucn LC icon.svg Črna prosenka
  sivoglava priba komatna priba Vanellus cinereus A Status iucn LC icon.svg Komatna priba
  stepska priba Vanellus gregarius A Status iucn CR icon.svg Stepska priba
  priba Vanellus vanellus A Status iucn LC icon.svg Priba
  veliki prodnik Calidris canutus A Status iucn LC icon.svg Veliki prodnik
  peščenec Calidris alba A Status iucn LC icon.svg Peščenec
  mali prodnik Calidris minuta A Status iucn LC icon.svg Mali prodnik
  Temminckov prodnik Calidris temminckii A Status iucn LC icon.svg Temminckov prodnik
  prekomorski prodnik Calidris melanotos A Status iucn LC icon.svg Prekomorski prodnik
  srpokljuni prodnik Calidris ferruginea A Status iucn LC icon.svg Srpokljuni prodnik
  spremenljivi prodnik Calidris alpina A Status iucn LC icon.svg EC[op 8] Spremenljivi prodnik
  ploskokljunec Limicola falcinellus A Status iucn LC icon.svg Ploskokljunec
  togotnik Philomachus pugnax A Status iucn LC icon.svg EC Togotnik
  dolgokljuni greznik Limnodromus scolopaceus A Status iucn LC icon.svg Dolgokljuni greznik
  puklež Lymnocryptes minimus A Status iucn LC icon.svg Puklež
  kozica Gallinago gallinago A Status iucn LC icon.svg Kozica
  čoketa Gallinago media A Status iucn NT icon.svg EC Čoketa
  sloka veliki kljunač Scolopax rusticola A Status iucn LC icon.svg Sloka
  črnorepi kljunač Limosa limosa A Status iucn NT icon.svg Črnorepi kljunač
  progastorepi kljunač Limosa lapponica A Status iucn LC icon.svg EC Progastorepi kljunač
  mali škurh Numenius phaeopus A Status iucn LC icon.svg Mali škurh
  veliki škurh Numenius arquata A Status iucn NT icon.svg Veliki škurh
  sabljasti martinec Xenus cinereus A Status iucn LC icon.svg EC Sabljasti martinec
  mali martinec Actitis hypoleucos A Status iucn LC icon.svg Mali martinec
  pikasti martinec Tringa ochropus A Status iucn LC icon.svg Pikasti martinec
  črni martinec Tringa erythropus A Status iucn LC icon.svg Črni martinec
  zelenonogi martinec Tringa nebularia A Status iucn LC icon.svg Zelenonogi martinec
  mali rumenonogi martinec Tringa flavipes A Status iucn LC icon.svg Mali rumenonogi martinec
  jezerski martinec Tringa stagnatilis A Status iucn LC icon.svg Jezerski martinec
  močvirski martinec Tringa glareola A Status iucn LC icon.svg EC Močvirski martinec
  rdečenogi martinec Tringa totanus A Status iucn LC icon.svg Rdečenogi martinec
  kamenjar Arenaria interpres A Status iucn LC icon.svg Kamenjar
  ozkokljuni liskonožec Phalaropus lobatus A Status iucn LC icon.svg EC Ozkokljuni liskonožec
  ploskokljuni liskonožec Phalaropus fulicarius A Status iucn LC icon.svg Ploskokljuni liskonožec
  lopatasta govnačka Stercorarius pomarinus A Status iucn LC icon.svg Lopatasta govnačka
  bodičasta govnačka Stercorarius parasiticus A Status iucn LC icon.svg Bodičasta govnačka
  dolgorepa govnačka Stercorarius longicaudus A Status iucn LC icon.svg Dolgorepa govnačka
  velika govnačka Stercorarius skua A Status iucn LC icon.svg Velika govnačka
  ribji galeb Larus ichthyaetus A Status iucn LC icon.svg Ribji galeb
  črnoglavi galeb Larus melanocephalus A Status iucn LC icon.svg EC Črnoglavi galeb
  rečni galeb Larus ridibundus A Status iucn LC icon.svg Rečni galeb
  zalivski galeb Larus genei A Status iucn LC icon.svg EC Zalivski galeb
  sivi galeb Larus canus A Status iucn LC icon.svg Sivi galeb
  rjavi galeb Larus fuscus A Status iucn LC icon.svg Rjavi galeb
  srebrni galeb Larus argentatus A Status iucn LC icon.svg Srebrni galeb
  črnomorski galeb Larus cachinnans A Status iucn LC icon.svg Črnomorski galeb
  rumenonogi galeb Larus michahellis A Status iucn LC icon.svg Rumenonogi galeb
  ledni galeb Larus hyperboreus B Status iucn LC icon.svg Ledni galeb
  veliki galeb Larus marinus A Status iucn LC icon.svg Veliki galeb
  triprsti galeb Rissa tridactyla A Status iucn LC icon.svg Triprsti galeb
  mali galeb Hydrocoloeus minutus A Status iucn LC icon.svg EC Mali galeb
  črnonoga čigra Gelochelidon nilotica A Status iucn LC icon.svg EC Črnonoga čigra
  kaspijska čigra Hydroprogne caspia A Status iucn LC icon.svg Kaspijska čigra
  bengalska čigra Sterna bengalensis A Status iucn LC icon.svg Bengalska čigra
  kričava čigra Sterna sandvicensis A Status iucn LC icon.svg EC Kričava čigra
  navadna čigra Sterna hirundo A Status iucn LC icon.svg EC Navadna čigra
  mala čigra Sternula albifrons A Status iucn LC icon.svg EC Mala čigra
  belolična čigra Chlidonias hybrida A Status iucn LC icon.svg EC Belolična čigra
  črna čigra Chlidonias niger A Status iucn LC icon.svg EC Črna čigra
  beloperuta čigra Chlidonias leucopterus A Status iucn LC icon.svg Beloperuta čigra
  črna njorka Cepphus grylle A Status iucn LC icon.svg Črna njorka
  mormon Fratercula arctica A Status iucn LC icon.svg Mormon

  Golobi

  slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija status fotografija
  kirgiška sadža Syrrhaptes paradoxus B Status iucn LC icon.svg Kirgiška sadža
  skalni golob Columba livia A/C4 Status iucn LC icon.svg Skalni golob
  duplar Columba oenas A Status iucn LC icon.svg Duplar
  grivar Columba palumbus A Status iucn LC icon.svg EC[op 9] Grivar
  turška grlica Streptopelia decaocto A Status iucn LC icon.svg Turška grlica
  divja grlica Streptopelia turtur A Status iucn LC icon.svg Divja grlica
  oazna grlica Streptopelia senegalensis E Status iucn LC icon.svg Oazna grlica

  Papige

  slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija status fotografija
  aleksander Psittacula krameri E Status iucn LC icon.svg Aleksander
  skobčevka Melopsittacus undulatus E Status iucn LC icon.svg Skobčevka
  nimfa Nymphicus hollandicus E Status iucn LC icon.svg Nimfa

  Kukavice

  slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija status fotografija
  čopasta kukavica Clamator glandarius A Status iucn LC icon.svg Čopasta kukavica
  kukavica Cuculus canorus A Status iucn LC icon.svg Kukavica

  Sove

  slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija status fotografija
  pegasta sova Tyto alba A Status iucn LC icon.svg Pegasta sova
  veliki skovik Otus scops A Status iucn LC icon.svg Veliki skovik
  velika uharica Bubo bubo A Status iucn LC icon.svg EC Velika uharica
  snežna sova Bubo scandiacus B Status iucn LC icon.svg EC Snežna sova
  mali skovik Glaucidium passerinum A Status iucn LC icon.svg EC Mali skovik
  čuk Athene noctua A Status iucn LC icon.svg Čuk
  lesna sova Strix aluco A Status iucn LC icon.svg Lesna sova
  kozača Strix uralensis A Status iucn LC icon.svg EC Kozača
  mala uharica Asio otus A Status iucn LC icon.svg Mala uharica
  močvirska uharica Asio flammeus A Status iucn LC icon.svg EC Močvirska uharica
  koconogi čuk Aegolius funereus A Status iucn LC icon.svg EC Koconogi čuk
  bradata sova Strix nebulosa D Status iucn LC icon.svg Bradata sova

  Ležetrudniki

  slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija status fotografija
  podhujka legen, ležetrudnik,
  kozodoj, kozomolz
  Caprimulgus europaeus A Status iucn LC icon.svg EC Podhujka

  Hudourniki

  slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija status fotografija
  hudournik črni hudournik Apus apus A Status iucn LC icon.svg Hudournik
  bledi hudournik Apus pallidus A Status iucn LC icon.svg Bledi hudournik
  planinski hudournik Apus melba A Status iucn LC icon.svg Planinski hudournik

  Vpijati

  slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija status fotografija
  vodomec Alcedo atthis A Status iucn LC icon.svg EC Vodomec
  čebelar legat Merops apiaster A Status iucn LC icon.svg Čebelar
  zlatovranka Coracias garrulus A Status iucn NT icon.svg EC Zlatovranka
  smrdokavra vdab, vodeb Upupa epops A Status iucn LC icon.svg Smrdokavra

  Plezalci

  slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija status fotografija
  vijeglavka Jynx torquilla A Status iucn LC icon.svg Vijeglavka
  pivka siva žolna Picus canus A Status iucn LC icon.svg EC Pivka
  zelena žolna Picus viridis A Status iucn LC icon.svg Zelena žolna
  črna žolna Dryocopus martius A Status iucn LC icon.svg EC Črna žolna
  veliki detel Dendrocopos major A Status iucn LC icon.svg EC[op 10] Veliki detel
  sirijski detel Dendrocopos syriacus A Status iucn LC icon.svg EC Sirski detel
  srednji detel Dendrocopos medius A Status iucn LC icon.svg EC Srednji detel
  belohrbti detel Dendrocopos leucotos A Status iucn LC icon.svg EC Belohrbti detel
  mali detel Dendrocopos minor A Status iucn LC icon.svg Mali detel
  triprsti detel Picoides tridactylus A Status iucn LC icon.svg EC Triprsti detel

  Pevci

  slovensko ime sopomenke znanstveno ime kategorija status fotografija
  laški škrjanec Melanocorypha calandra A Status iucn LC icon.svg EC Laški škrjanec
  kratkoprsti škrjanček Calandrella brachydactyla A Status iucn LC icon.svg EC Kratkopsti škrjanček
  čopasti škrjanec Galerida cristata A Status iucn LC icon.svg Čopasti škrjanec
  hribski škrjanec Lullula arborea A Status iucn LC icon.svg EC Hribski škrjanec
  poljski škrjanec Alauda arvensis A Status iucn LC icon.svg Poljski škrjanec
  uhati škrjanec Eremophila alpestris A Status iucn LC icon.svg Uhati škrjanec
  breguljka Riparia riparia A Status iucn LC icon.svg Breguljka
  skalna lastovka Ptyonoprogne rupestris A Status iucn LC icon.svg Skalna lastovka
  kmečka lastovka Hirundo rustica A Status iucn LC icon.svg Kmečka lastovka
  mestna lastovka Delichon urbicum A Status iucn LC icon.svg Mestna lastovka
  rdeča lastovka Cecropis daurica A Status iucn LC icon.svg Rdeča lastovka
  ostrožna cipa Anthus richardi A Status iucn LC icon.svg Ostrožna cipa
  rjava cipa Anthus campestris A Status iucn LC icon.svg EC Rjava cipa
  drevesna cipa Anthus trivialis A Status iucn LC icon.svg Drevesna cipa
  travniška cipa Anthus pratensis A Status iucn LC icon.svg Travniška cipa
  rdečegrla cipa Anthus cervinus A Status iucn LC icon.svg Rdečegrla cipa
  vriskarica Anthus spinoletta A Status iucn LC icon.svg Vriskarica
  rumena pastirica Motacilla flava A Status iucn LC icon.svg Rumena pastirica
  citronasta pastirica Motacilla citreola A Status iucn LC icon.svg Citronasta pastirica
  siva pastirica Motacilla cinerea A Status iucn LC icon.svg Siva pastirica
  bela pastirica Motacilla alba A Status iucn LC icon.svg Bela pastirica
  pegam Bombycilla garrulus A Status iucn LC icon.svg Pegam
  povodni kos Cinclus cinclus A Status iucn LC icon.svg Povodni kos
  stržek Troglodytes troglodytes A Status iucn LC icon.svg EC[op 11] Stržek
  siva pevka Prunella modularis A Status iucn LC icon.svg Siva pevka
  planinska pevka Prunella collaris A Status iucn LC icon.svg Planinska pevka
  taščica Erithacus rubecula A Status iucn LC icon.svg Taščica
  veliki slavec Luscinia luscinia A Status iucn LC icon.svg Veliki slavec
  slavec Luscinia megarhynchos A Status iucn LC icon.svg Slavec
  modra taščica modri slavec Luscinia svecica A Status iucn LC icon.svg EC Modra taščica
  plavščica Tarsiger cyanurus A Status iucn LC icon.svg Plavščica
  šmarnica Phoenicurus ochruros A Status iucn LC icon.svg Šmarnica
  pogorelček Phoenicurus phoenicurus A Status iucn LC icon.svg Pogorelček
  repaljščica Saxicola rubetra A Status iucn LC icon.svg Repaljščica
  prosnik Saxicola torquatus A Status iucn LC icon.svg Prosnik
  kupčar Oenanthe oenanthe A Status iucn LC icon.svg Kupčar
  sredozemski kupčar španski kupčar Oenanthe hispanica A Status iucn LC icon.svg Sredozemski kupčar
  slegur skalna taščica Monticola saxatilis A Status iucn LC icon.svg Slegur
  puščavec Monticola solitarius A Status iucn LC icon.svg Puščavec
  grahasti droznik Zoothera dauma A Status iucn LC icon.svg Grahasti droznik
  komatar Turdus torquatus A Status iucn LC icon.svg Komatar
  kos Turdus merula A Status iucn LC icon.svg Kos
  brinovka Turdus pilaris A Status iucn LC icon.svg Brinovka
  cikovt Turdus philomelos A Status iucn LC icon.svg Cikovt
  vinski drozg Turdus iliacus A Status iucn LC icon.svg Vinski drozg
  carar Turdus viscivorus A Status iucn LC icon.svg Carar
  svilnica Cettia cetti A Status iucn LC icon.svg Svilnica
  brškinka Cisticola juncidis A Status iucn LC icon.svg Brškinka
  kobiličar Locustella naevia A Status iucn LC icon.svg Kobiličar
  rečni cvrčalec Locustella fluviatilis A Status iucn LC icon.svg Rečni cvrčalec
  trstni cvrčalec Locustella luscinioides A Status iucn LC icon.svg Trstni cvrčalec
  mali vrtnik Iduna caligata A Status iucn LC icon.svg Mali vrnik
  bledi vrtnik sivi vrtnik Iduna pallida A Status iucn LC icon.svg Bledi vrtnik
  tamariskovka Acrocephalus melanopogon A Status iucn LC icon.svg EC Tamariskovka
  povodna trstnica Acrocephalus paludicola A Status iucn VU icon.svg EC Povodna trstnica
  bičja trstnica Acrocephalus schoenobaenus A Status iucn LC icon.svg Bičja trstnica
  plevelna trstnica Acrocephalus agricola A Status iucn LC icon.svg Plevelna trstnica
  robidna trstnica Acrocephalus dumetorum A Status iucn LC icon.svg Robidna trstnica
  močvirska trstnica Acrocephalus palustris A Status iucn LC icon.svg Močvirska trstnica
  srpična trstnica Acrocephalus scirpaceus A Status iucn LC icon.svg Srpična trstnica
  rakar Acrocephalus arundinaceus A Status iucn LC icon.svg Rakar
  rumeni vrtnik Hippolais icterina A Status iucn LC icon.svg Rumeni vrtnik
  kratkoperuti vrtnik Hippolais polyglotta A Status iucn LC icon.svg Kratkoperuti vrtnik
  taščična penica Sylvia cantillans A Status iucn LC icon.svg Taščična penica
  žametna penica Sylvia melanocephala A Status iucn LC icon.svg Žametna penica
  svetlooka penica Sylvia hortensis A Status iucn LC icon.svg Svetlooka penica
  pisana penica Sylvia nisoria A Status iucn LC icon.svg EC Pisana penica
  mlinarček Sylvia curruca A Status iucn LC icon.svg Mlinarček
  rjava penica Sylvia communis A Status iucn LC icon.svg Rjava penica
  vrtna penica Sylvia borin A Status iucn LC icon.svg Vrtna penica
  črnoglavka Sylvia atricapilla A Status iucn LC icon.svg Črnoglavka
  kraljičica Phylloscopus proregulus A Status iucn LC icon.svg Kraljičica
  mušja listnica Phylloscopus inornatus A Status iucn LC icon.svg Mušja listnica
  rjava listnica Phylloscopus fuscatus A Status iucn LC icon.svg Rjava listnica
  hribska listnica Phylloscopus bonelli A Status iucn LC icon.svg Hribska listnica
  grmovščica Phylloscopus sibilatrix A Status iucn LC icon.svg Grmovščica
  vrbji kovaček vrbja listnica Phylloscopus collybita A Status iucn LC icon.svg Vrbji kovaček
  severni kovaček Phylloscopus trochilus A Status iucn LC icon.svg Severni kovaček
  rumenoglavi kraljiček Regulus regulus A Status iucn LC icon.svg Rumenoglavi kraljiček
  rdečeglavi kraljiček Regulus ignicapillus A Status iucn LC icon.svg Rdečeglavi kraljiček
  sivi muhar Muscicapa striata A Status iucn LC icon.svg Sivi muhar
  mali muhar Ficedula parva A Status iucn LC icon.svg EC Mali muhar
  belovrati muhar Ficedula albicollis A Status iucn LC icon.svg EC Belovrati muhar
  črnoglavi muhar Ficedula hypoleuca A Status iucn LC icon.svg Črnoglavi muhar
  brkata sinica Panurus biarmicus A Status iucn LC icon.svg Brkata sinica
  dolgorepka Aegithalos caudatus A Status iucn LC icon.svg Dolgorepka
  močvirska sinica Parus palustris A Status iucn LC icon.svg Močvirska sinica
  žalobna sinica Parus lugubris A Status iucn LC icon.svg Žalobna sinica
  gorska sinica Parus montanus A Status iucn LC icon.svg Gorska sinica
  čopasta sinica Parus cristatus A Status iucn LC icon.svg Čopasta sinica
  menišček Periparus (Parus) ater A Status iucn LC icon.svg EC[op 12] Menišček
  plavček modra sinica Cyanistes (Parus) caeruleus A Status iucn LC icon.svg Plavček
  velika sinica Parus major A Status iucn LC icon.svg Velika sinica
  brglez Sitta europaea A Status iucn LC icon.svg Brglez
  skalni plezalček Tichodroma muraria A Status iucn LC icon.svg Skalni plezalček
  dolgoprsti plezalček Certhia familiaris A Status iucn LC icon.svg Dolgoprsti plezalček
  kratkoprsti plezalček Certhia brachydactyla A Status iucn LC icon.svg EC[op 13] Kratkoprsti plezalček
  plašica Remiz pendulinus A Status iucn LC icon.svg Plašica
  kobilar Oriolus oriolus A Status iucn LC icon.svg Kobilar
  rjavi srakoper Lanius collurio A Status iucn LC icon.svg EC Rjavi srakoper
  črnočeli srakoper Lanius minor A Status iucn LC icon.svg EC Črnočeli srakoper
  veliki srakoper Lanius excubitor A Status iucn LC icon.svg Veliki srakoper
  rjavoglavi srakoper Lanius senator A Status iucn LC icon.svg Rjavoglavi srakoper
  šoja Garrulus glandarius A Status iucn LC icon.svg Šoja
  sraka Pica pica A Status iucn LC icon.svg Sraka
  krekovt Nucifraga caryocatactes A Status iucn LC icon.svg Krekovt
  planinska kavka Pyrrhocorax graculus A Status iucn LC icon.svg Planinska kavka
  planinska vrana Pyrrhocorax pyrrhocorax A Status iucn LC icon.svg EC Planinska vrana
  kavka Corvus monedula A Status iucn LC icon.svg Kavka
  poljska vrana Corvus frugilegus A Status iucn LC icon.svg Poljska vrana
  siva vrana Corvus cornix A Status iucn NE icon.svg Siva vrana
  črna vrana Corvus corone A Status iucn LC icon.svg Črna vrana
  krokar Corvus corax A Status iucn LC icon.svg Krokar
  škorec Sturnus vulgaris A Status iucn LC icon.svg Škorec
  rožnati škorec Pastor roseus A Status iucn LC icon.svg Rožnati škorec
  domači vrabec Passer domesticus A Status iucn LC icon.svg Domači vrabec
  travniški vrabec Passer hispaniolensis A Status iucn LC icon.svg Travniški vrabec
  poljski vrabec Passer montanus A Status iucn LC icon.svg Poljski vrabec
  skalni vrabec Petronia petronia A Status iucn LC icon.svg Skalni vrabec
  planinski vrabec snežni vrabec Montifringilla nivalis A Status iucn LC icon.svg Planinski vrabec
  ščinkavec Fringilla coelebs A Status iucn LC icon.svg EC[op 14] Ščinkavec
  pinoža Fringilla montifringilla A Status iucn LC icon.svg Pinoža
  grilček Serinus serinus A Status iucn LC icon.svg Grilček
  konopeljščica Carduelis citrinella A Status iucn LC icon.svg Konopeljščica
  zelenec Carduelis chloris A Status iucn LC icon.svg Zelenec
  lišček Carduelis carduelis A Status iucn LC icon.svg Lišček
  čižek Carduelis spinus A Status iucn LC icon.svg Čižek
  repnik Carduelis cannabina A Status iucn LC icon.svg Repnik
  severni repnik Carduelis flavirostris A Status iucn LC icon.svg Severni repnik
  brezovček Carduelis cabaret A Status iucn LC icon.svg Brezovček
  severni brezovček Carduelis flammea A Status iucn LC icon.svg Severni brezovček
  beloperuti krivokljun Loxia leucoptera A Status iucn LC icon.svg Beloperuti krivokljun
  krivokljun mali krivokljun Loxia curvirostra A Status iucn LC icon.svg Krivokljun
  veliki krivokljun Loxia pytyopsittacus B Status iucn LC icon.svg Veliki krivokljun
  škrlatec Carpodacus erythrinus A Status iucn LC icon.svg Škrlatec
  smrekov kalin Pinicola enucleator B Status iucn LC icon.svg Smrekov kalin
  kalin Pyrrhula pyrrhula A Status iucn LC icon.svg Kalin
  dlesk Coccothraustes coccothraustes A Status iucn LC icon.svg Dlesk
  ostroglež Calcarius lapponicus A Status iucn LC icon.svg Ostroglež
  snežni strnad Plectrophenax nivalis A Status iucn LC icon.svg Snežni strnad
  beloglavi strnad Emberiza leucocephalos A Status iucn LC icon.svg Beloglavi strnad
  rumeni strnad Emberiza citrinella A Status iucn LC icon.svg Rumeni strnad
  plotni strnad Emberiza cirlus A Status iucn LC icon.svg Plotni strnad
  skalni strnad Emberiza cia A Status iucn LC icon.svg Skalni strnad
  vrtni strnad Emberiza hortulana A Status iucn LC icon.svg EC Vrtni strnad
  gozdni strnad Emberiza rustica A Status iucn LC icon.svg Gozdni strnad
  mali strnad Emberiza pusilla A Status iucn LC icon.svg Mali strnad
  trstni strnad Emberiza schoeniclus A Status iucn LC icon.svg Trstni strnad
  črnoglavi strnad Emberiza melanocephala A Status iucn LC icon.svg Črnoglavi strnad
  veliki strnad Emberiza calandra A Status iucn LC icon.svg Veliki strnad
  kitajski slavček Leiothrix lutea E Status iucn LC icon.svg Kitajski slavček
  žalostna majna Acridotheres tristis E Status iucn LC icon.svg Žalostna majna
  zlati vrabec Passer luteus E Status iucn LC icon.svg Zlati vrabec
  rečna astrilda Estrilda astrild E Status iucn LC icon.svg Rečna astrilda
  rdeči bengalček Amandava amandava E Status iucn LC icon.svg Rdeči bengalček
  muškatni galebček Lonchura punctulata E Status iucn LC icon.svg Muškatni galebček
  kostanjevi strnad Emberiza rutila D Status iucn LC icon.svg Kostanjevi strnad
  rjavoglavi strnad Emberiza bruniceps D Status iucn LC icon.svg Rjavoglavi strnad
  rdečeprsi kardinal Pheucticus ludovicianus E Status iucn LC icon.svg Rdečeprsi kardinal

  Opombe

  1. Samo podvrsta Anser albifrons flavirostris
  2. Samo podvrsti Lagopus muta pyrenaicus in L. m. helveticus
  3. Samo podvrsta Tetrao tetrix tetrix
  4. Samo podvrsti Perdix perdix italica in P. p. hispaniensis
  5. Samo podvrsta Phalacrocorax aristotelis desmarestii
  6. Samo podvrsta Accipiter gentilis arrigonii
  7. Samo podvrsta Accipiter nisus granti
  8. Samo podvrsta Calidris alpina schinzii
  9. Samo podvrsta Columba palumbus azorica
  10. Samo podvrsta Dendrocopos major canariensis
  11. Samo podvrsta Troglodytes troglodytes fridariensis
  12. Samo podvrsta Parus ater cypriotes
  13. Samo podvrsta Certhia brachydactyla dorotheae
  14. Samo podvrsta Fringilla coelebs ombriosa

  Sklici

  1. Hanžel, Jurij; Šere, Dare (2012). "Seznam ugotovljenih ptic Slovenije s pregledom redkih vrst". Acrocephalus. Vol. 32 no. 150/151. str. 143–203.
  2. 2,0 2,1 Crochet, P.-A.; Joynt, G. (december 2011). AERC list of Western Palearctic birds. Association of European Records and Rarities Committees. http://www.aerc.eu/DOCS/AERC%20WPlist%20species%20December%202011.pdf. 
  3. "The IUCN Red List of Threatened Species 2012.2". Svetovna zveza za varstvo narave. Pridobljeno dne 4.12.2012.
  4. "DIREKTIVA 2009/147/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic (kodificirana različica)". Uradni list Evropske unije 20: 7–25. 26.10.2010. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:SL:PDF. 
  5. "Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah,". Register predpisov Slovenije. 20.11.2006.

  Zunanje povezave