Išči

  Seznam rudnikov v Sloveniji

  Seznam rudnikov v Sloveniji.

  • Rudnik Begunjščica (mangan; deloval od 1799 do 1918)
  • Rudnik Belščica (železova ruda; ne obratuje)
  • Rudnik Bohor Ledina (svinec, cink)
  • Rudnik Črna pri Kamniku (kaolin; deloval od 1856 do 1996)
  • Rudnik Dolenji Zemon - Ilirska Bistrica (lignit; ne obratuje)
  • Rudnik Drenov grič (antracit)
  • Rudnik Globoko (lignit; deloval od 1882 do 1964, zaprt 1973)
  • Rudnik Hobovše (baker; deloval od 1861 do 1872)
  • Rudnik Holmec - Lokovica (rjavi premog; deloval od 1858 do 1945)
  • Rudnik Idrija (živo srebro, uran; po letu 1996 ne obratuje, odprt za turiste)
  • Rudnik Kamniška Bistrica (Boksit; deloval od leta 1853 do 1945)
  • Rudnik Kanižarica (premog; od leta 1995 ne obratuje)
  • Rudnik Klen - Orle (antracit; deloval od leta 1924 do 1947)
  • Rudnik Knapovže (svinec, cink, živo srebro - deloval od 1716 do 1923)
  • Rudnik Kočevje (rjavi premog; zaprt od leta 1978)
  • Rudnik Konjske peči (železova ruda)
  • Rudnik Kopitarjev grič - Borovnica (železo; deloval med 1870 in 1896 ter med 1912 in 1922)
  • Rudnik Korpščica (svinec, cink, baker)
  • Rudnik Koseze - Ilirska Bistrica (lignit; ne obratuje)
  • Rudnik Šmarjetna - Kranj (Mangan 19. In 20. stoletje)
  • Rudnik Laško (premog; ne obratuje)
  • Rudnik Lepa njiva (antimon)
  • Rudnik Lepena (železova ruda; ne obratuje od 1883)
  • Rudnik Leše (rjavi premog; deloval od 1820 do 1939, sredi 19. stoletja največji premogovnik na Slovenskem)
  • Rudnik Liboje (rjavi premog; zaprt od leta 1972)
  • Rudnik Litija (svinec, cink, živo srebro, srebro, antimon, baker; zaprt od leta 1965)
  • Rudnik Lokavec - Laško (svinec; deloval od leta 1750 do 1916)
  • Rudnik Marija reka (svinec, živo srebro; z daljšimi prekinitvami deloval od leta 1760 do 1958)
  • Rudnik Mežica (svinec, cink, molibden; s prekinitvami deloval od 1442 do 1993, sedaj odprt za turiste)
  • Rudnik Mirna (mangan; deloval od 1917 do 1919)
  • Rudnik Močilno (baker)
  • Rudnik Mokronog - Hrastno (železova ruda)
  • Rudnik Pleše (svinec, barit - dokončno zaprt leta 1966)
  • Rudnik Pliberk (železova ruda; ne obratuje)
  • Rudnik Počivalnik (baker)
  • Rudnik Ponoviče (svinec, cink)
  • Rudnik Puharje (svinec, cink)
  • Rudnik Rabelj (cink, svinec)
  • Rudnik Remšnik (svinec; deloval od 1849 do 1934)
  • Rudnik Rudnica (aluminij)
  • Rudnik Savinjska dolina (aluminij)
  • Rudnik Savske jame (železova ruda; ne obratuje)
  • Rudnik Sečovlje (črni premog; deloval od leta 1935 do 1973)
  • Rudnik Senovo (premog; zaprt od leta 1995)
  • Rudnik Sovodenj (baker)
  • Rudnik Srednik (svinec)
  • Rudnik Studence (Py)
  • Rudnik sv. Ana - Podljubelj (živo srebro; s presledki obratoval od 1557 do 1902)
  • Rudnik Šentjanž - Krmelj (rjavi premog, obratoval od 1834 do 1962)
  • Rudnik Škofje (baker)
  • Rudnik Trbovlje Hrastnik
  • Rudnik Trobni dol (rjavi premog, obratoval 1846 - 1852, 1861 - 1888 in 1906 - 1925)
  • Rudnik Trojane Znojile (antimon; obratoval do leta 1934)
  • Rudnik Tržišče (svinec, cink)
  • Tunjiško gričevje (Premog) 18-20. stoletje
  • Rudnik Vancovec (mangan)
  • Rudnik Vremski britof (črni premog; deloval od 1861 do 1964)
  • Rudnik Velenje (premog; možen ogled)
  • Rudnik Zabukovica (rjavi premog, deloval od 1799 do 1966)
  • Rudnik Zagorje
  • Rudnik Zarečje - Ilirska Bistrica (lignit; ne obratuje)
  • Rudnik Zgornja Polskava (Py)
  • Rudnik Zlatenik (baker)
  • Rudnik Železniki (železo, mangan; deloval od 1815 do 1885)
  • Rudnik Železno (Py)
  • Rudnik Žirovski vrh (uran; deloval od 1982 do 1990)