Išči

  Seznam slovenskih častnikov Jugoslovanske vojske v domovini

  Seznam slovenskih častnikov vsebuje vse častnike slovenskega rodu, ki so služili v oboroženih silah Jugoslovanske vojske v domovini.

  Generali (4):

  Polkovniki (6):

  Podpolkovniki (6):

  Majorji (16):

  Kapetani (27):

  Poročniki (32):

  BERCE Boris - Perun; BIZJAK Jože; BLAŠKO dr. Vinko, vodja četniškega oddelka v Celju; BRULC Alojzij; COTIČ Radko - Vuk, pribočnik majorja Novaka v Rimu; COTIČ Vojin; DRINOVEC Jože; FARKAŠ Vjekoslav - Tip, obveščevalec VP iz Beograda; GOSPODARIČ Ferdo, poveljnik Šentruperta;ILIJA Lojze, šef propagandnega odseka, prej pri domobrancih; KARANOVIĆ Peter, prvi poveljnik Suhe krajine; KRALJ Alfred - Dimitrij, načelnik obveščevalnega oddelka za Slovenijo pri Dinarskem četniškem območju; KOVAČIČ Stanko; KOROŠEC Ivan, pripadnik »Štajerskega bataljona« na Gorjancih, publicist; KRČ Štefan - ZABRET Janez; LAVRIČ Alojz; LAJOVIC S. Dušan, načelnik 303. ObC v Trstu, publicist; MARINČIČ Vinko; MELAHER Jože - Zmagoslav, poveljnik Štajerskega četniškega odreda, umrl v ZDA kot emigrant; NANUT, pribočnik podpolkovnika Dežmana; NOT Stanko - Miloš, intendant Centralnega četniškega odreda; PETAR Jakob; PIPAN Ernest - Perić Slavko, obveščevalec v homoljskem okraju v Srbiji; Jože - Gorjan, poročnik VKJ, pomočnik poveljnika v Notranskem četniškem odredu (pri Marnu), poveljnik Notranjskega četniškega odreda, poveljnik bataljona v SNV (1945), operativec Glušičevega ObC, načelnik ObC 309 (tudi 400) v Gradcu, uslužbenec ambasade ZDA v Münchenu, pozneje emigriral v ZDA; PEVEC Jože - Ahil (Bojan), načelnik radijskega centra VP JVvD; RUS Srečko – Srač, pomočnik načelnika Dos; SLANC Rado - Zasavec, prvi poveljnik Žužemberka, pozneje načelnik intendantskega oddelka za Slovenijo pri Dinarskem četniškem območju; STAMENKOVIĆ Ljubomir, prvi poveljnik Novega mesta; STERNIŠA Marjan - Pribin, po smrti Milana Kranjca prevzel poveljstvo četniškega odreda; STOJAN Ivan - Grgur; TOMAŽIČ Drago - Cigo, tudi Štajerc, namestnik poveljnika 1. četniškega odreda (»Štajerskega bataljona«); ŽAGAR Albert - Ivan, narednik VKJ, propagandist v štajerskem četniškem odredu, po 1945 vodja križarske skupine v okolici Celja.

  Podporočniki (16):

  BAVDAŽ Alojz - Ataman; CIHELJKA Lojze - Čiro; DOBNIK Ferdinand - Gorazd; HLEBEC Jože - Krpan, poveljnik prvega Gorenjskega odreda 1943; JAMNIK Anton, poveljnik Šentjanža; KLEMENČIČ Franc; KRAMAR Gabrijel - Jelko; PAVLIČ Marjan - Svarun (Gopard), prej mornariški podčastnik, poveljnik četniške skupine za Trst in Gorico; PAVLIN Peter; PETERNEL Ivan - Janez, radiotelegrafist VP; PETAR Jakob; PETROVIĆ Martin - Davorin; PREČANICA Vasilije (vojaški uslužbenec); RUSJAN Aleksander - Saša; SREBOTNJAK Ivan - Vane in ŽITNIK Franc.

  Kurati (3):

  ROBIČ dr. Pavle, Gorenjski četniški odred, ŠINKAR Anton - Tonček, Centralni četniški odred, in LAVRIH Ivan.

  Glej tudi


  Literatura

  Zunanje povezave