Išči

  Seznam slovenskih besed z dvojnim naglasom

  To je seznam slovenskih besed z dvojnim (ali večkratnim) naglasom in istim pomenom. V slovenščini so dvojnice izjemno pogoste.

  A

  áneks, anéks

  B

  bólnica (= bolníšnica), bołníca (= pacientka)

  Búdimpešta, Budimpéšta

  C

  céntər, cêntər

  J

  júrišnik, juríšnik

  K

  klícati, klicáti

  N

  nogomêt, nógomet

  O

  otrôk, ôtrok

  P

  písati, pisáti; písala, pisála; písali, pisáli

  pòł (pol litra), pôl (ob pol osmih)

  pólnočnica, polnôčnica, polnočníca

  Portoróž, Pórtorož

  Prékmurje, Prekmúrje

  R

  razuméł, razúmeł

  S

  sícər, sicər, sicêr

  sladoléd, sládoled

  sprehôd, sprêhod

  stəzá, stəza, stêza

  T

  televízija, televizíja

  təmá, təma, têma

  têrmin, termín - besedi nimata istega pomena!

  U

  uníja, únija

  Z

  zélena, zêlena, zelêna - besede nimajo istega pomena!

  Ž

  želéł, žêleł

  živéł, žíveł