Išči

  Seznam slovenskih mladinskih pisateljev

  Seznam slovenskih mladinskih pisateljev.

  A

  Konči Ahačič, Vera Albreht, Ivo Antič, Emica Antončič, Vojan Tihomir Arhar, Anton Aškerc, Miha Avanzzo, Tatjana Angerer, Renata Anžič Trtnik

  B

  France Balantič, Milko Bambič, Milena Batič, Jana Bauer, Cvetka Bevc, France Bevk, Damjana Bihar, Tina Bilban, Janez Bitenc, Ivan Bizjak, Franček Bohanec, Adam Bohorič, Matej Bor, Andreja Borin, Marja Borštnik, Ivan Bratko, Bojana Bregar, Kristina Brenk, Vida Brest (Majda Peterlin), Anton Brezovnik, Josip Brinar, Andrej Brvar, Natalija Brumen,

  C

  Ivan Cankar, Božo Cerar, Marja Cerkovnik, Angelo Cerkvenik, Antonija (Tončka) Curk (1906–1996)

  Č

  Anica Černej, Ivanka Čadež, Darka Čeh?

  D

  Marjeta Dajčman, Jurij Dalmatin, Milan Dekleva, Karel Destovnik - Kajuh, Dušan Dim, Mira Dobravec, Mate Dolenc, Brane Dolinar (Brane Demšar), Tamara Doneva?, Julia Doria, Živa Viviana Doria, Feliks Anton Dev, Zdravko Duša, Slavko Dokl

  E

  Fran Erjavec, Ervin Fritz

  F

  Lea Fatur, Janko Ferk, Blaž Ferlinc, Fran Saleški Finžgar, Evald Flisar, Pavel Flere, France Forstnerič, Franjo Frančič, Marinka Fritz Kunc, Ervin Fritz, Anton Funtek, Jasna Furlan

  G

  Karel Grabeljšek, Nada Gaborovič, Engelbert Gangl, Kostja Gatnik, Alenka Glazer, Viktorija Zmaga Glogovec, Ferdo Godina, Cvetko Golar, Manko Golar, Pavel Golia, Berta Golob, Borut Gombač, Alenka Goljevšček, Dragica Gračner, Alojz Gradnik, Niko Grafenauer, Simon Gregorčič, Barbara Gregorič Gorenc, Goran Gluvić, Darja Gorup, Erna Gregorčič, Mara Grošelj, Karel Gržan, Olga Gutman

  H

  Barbara Habič, Maja Haderlap, Barbara Hanuš, Katarina Hergold Germ, Branko Hofman, Asja Hrvatin, Jože Hudales, Oskar Hudales, Krista Hafner, Branka Hubman

  I

  Alojz Ihan, Anton Ingolič

  J

  Gitica Jakopin, Janez Jalen, Marko Jarc, Jurij Japelj, Simon Jenko, Vida Jeraj, Marija Jezernik, Branka Jurca, Josip Jurčič, Vida Juvan, Milena Juriševič

  K

  Mila Kačič, Janez Kajzer, Ludovika Kalan, Alma Maksimilijana Karlin, Igor Karlovšek, Peter Kavalar, Vladimir Kavčič, Damjana Kenda Hussu, Janko Kersnik, Dragotin Kette, Aksinja Kermauner, Ladislav Kiauta, Milica Kitek, Vladislav Klemenčič, Marija Kmet, Darinka Kobal, Tatjana Pregl Kobe, Edvard Kocbek, Tomo Kočar, Neli Kodrič (Neli Kodrič Filipić), Tatjana Kokalj, Nina Kokelj, Manica Koman, Nataša Konc Lorenzutti, Andrej Kokot, Miklavž Komelj, Helena Koncut, Majda Koren, Ciril Kosmač, Stanko Kotnik, Srečko Kosovel, Miroslav Košuta, Polonca Kovač, Lojze Kovačič, Kajetan Kovič, Nada Kraigher, Matej Krajnc, Boris Kralj, Lojze Krakar, Nada Kraigher, Miško Kranjec, Marija Vida Kovačič, Marko Kravos, Sebastijan Krelj, Marjan Krnjić, Minka Krofta, Minka Krvina, Špela Kuclar, Mirko Kunčič, Lenčka Kupper, Ambrož Kvartič, Zofka Kveder

  L

  Anton Tomaž Linhart, Feri Lainšček, Fran Levstik, Elza Lešnik, Florjan Lipuš, Magda Lojk, Blaž Lukan, Tomaž Lapajne Dekleva, Milan Petek Levokov, Tamara Laganin, Magda Lojk, Danilo Lokar

  M

  Marjan Manček, Bogomir Magajna, Zvezdana Majhen, Svetlana Makarovič, Mimi Malenšek, Miha Mate, Neža Maurer, Nina Mav Hrovat (*1975), Pavel Medvešček, Janez Menart, Ivanka Mestnik, Ksaver Meško, Mira Mihelič, Frane Milčinski - Ježek, Fran Milčinski, Jana Milčinski, Ivan Minatti, Miloš Mikeln, Vinko Moderndorfer, Marjana Moškrič, Desa Muck, Josip Murn - Aleksandrov, Miki Muster, Rado Murnik, Erna Muser, Vitan Mal, Asta Malavašič, Pavel Mišmaš

  N

  Kogoj (Frane Milčinski - Ježek), Lili Novy, Fran Nedeljko, Bogdan Novak, Maja Novak, Nataša Novakovič, Franc (Frank) Novšak

  O

  Nejka Omahen, Josip Osti, Vinko Ošlak, Mojca Opresnik

  P

  Boris Pahor, Tone Partljič, Marko Pavček, Tone Pavček, Stane Peček, Vid Pečjak, Aleksandra Perič-Kovač, Ela Peroci, Luiza Pesjak, Žarko Petan, Janez Petkoš Matjaž Pikalo, Igor Plohl, Mojiceja Podgoršek, Luka Poklukar, Rok Poles, Jože Potrebuješ, Lila Prap, Sanja Pregl, Slavko Pregl, Tatjana Pregl Kobe, Ljuba Prenner (Teta Metka), France Prešeren, Prežihov Voranc (Lovro Kuhar), Ljudmila Prunk - Utva, Kristina Pučnik, Frane Puntar

  R

  Judita Rajnar, Mateja Reba, Tomo Rebolj, Slavica Remškar, Josip Ribičič, Radivoj Rehar (Radislav Rudan), Jože Rode, Franci Rogač, Silvestra Rogelj Petrič, Fran Roš, Andrej Rozman - Roza, Marjan Rožanc, Smiljan Rozman, Branko Rudolf, Ciril Rudolf, Franček Rudolf, Neva Rudolf, Vida Rudolf, Vilijem K. Rupret

  S

  Rosanda Sajko, Petra Samec, Tone Seliškar, Sonja Sever, Jože Sevlak, Valerija Skrinjar Tvrz, Maša Slavec, Emil Smasek, Breda Smolnikar, Jože Snoj, Cvetka Sokolov, Marko Stabej, Valentin Stanič, Josip Stritar, Gregor Strniša, Gustav Strniša, Jana Stržinar, Leopold Suhodolčan, Primož Suhodolčan, Ivo Svetina, Peter Svetina, Ivan Sivec, Zora Saksida, Barbara Smajila, Maja Smole, Maja Sušec

  Š

  Tomaž Šalamun, Severin Šali, Milan Šega, Franc Šetinc, Damijan Šinigoj, Črtomir Šinkovec, Ada Škerl, Jože Šmit, Branko Šömen, Ivo Šorli, Ljubka Šorli, Lojzka Špacapan, Katja Špur, Bina Štampe Žmavc, Karel Štrekelj, Milica Šturm, Janez Švajncer, Jurij Švajncer, Anja Štefan, Miroslav Šumnik

  T

  Ivan Tavčar, Zora Tavčar, Marjan Tomšič, Janez Trdina, Ivan Zamejski Trinko, Marijan Tršar, Primož Trubar, Elga Tušar (Emi Vega), Aleksandra Turšič

  U

  Evelina Umek

  V

  Matija Valjavec, Ilka Vašte, Josip Vandot, Šaša Vegri (Albina Dobršek Vodopivec), Irena Velikonja, Janja Vidmar, Stana Vinšek (Vida Rudolf), Janez Vipotnik, Valentin Vodnik, Eka (Alenka) Vogelnik, Marija Vogelnik, Mira Voglar, Marija Vogrič, Silvester Vogrinec, Marija Vojskovič, Zlata Vokač, Dea Volarič, Jože Volarič, Zlata Volarič, Anamarija Volk Zlobec, Sergej Vošnjak, Uroš Vošnjak, Tomaž Vrabič, Nande Vrbnjakov (Ferdo Kleinmayr), Drago Vresnik, Zima Vrščaj Holly, Saša Vuga, Saša Vrandečič (̈1975), Ivan Vrhovec, Zlata Volarič

  W

  Venceslav Winkler

  X

  Y

  Z

  Ifigenija Zagoričnik Simonović, Cvetko Zagorski, Dane Zajc, Pavle Zidar (Zdravko Slamnik), Ivo Zorman, Dim Zupan, Lojze Zupanc, Beno Zupančič, Zdravko Zupančič, Vitomil Zupan, Sandi Zalar

  Ž

  Zdenka Žebre, Tereza Žerdin, Marička Žnidaršič, Danila Žorž, Manja Žugman Širnik, Oton Župančič, Branko Žužek

  Glej tudi