Išči

  Seznam slovenskih opernih skladateljev

  B

  Darijan Božič - Matija Bravničar - Danilo Bučar -

  C

  Kruno Cipci -

  F

  Anton Foerster -

  G

  Fran Gerbič - Vinko Globokar - Radovan Gobec - Jani Golob - Peter Golovin - Janko Gregorc - Jerko Gržinčič -

  H

  Emil Hochreiter -

  I

  Benjamin Ipavec - Josip Ipavec - John Ivanuš -

  J

  Davorin Jenko - Brina Jež Brezavšček - Josip Jiranek - Matjaž Jarc

  K

  Božidar Kantušer - Marij Kogoj - Marjan Kozina -

  L

  Josip Lavtižar - Bogo Leskovic - Mihovil Logar -

  N

  Aleksandra Naumovski Potisk

  M

  Gašpar Mašek - Alojzij Mav - Pavel Mihelčič - Marko Mihevc - Jurij Mihevec -

  O

  Janez Osredkar - Slavko Osterc -

  P

  Viktor Parma - Marijan Pišl - Mirko Polič - Franc Pollini -

  R

  Josip Raha - Pavel Rasberger -

  S

  Alojzij Sancin - Kazimir Sancin - Hugolin Sattner - Risto Savin (Friderik Širca) - Ferdo Skok - Anton Stöckl - Tomaž Svete - Heribert Svetel -

  Š

  Saša Šantel - Pavel Šivic - Lucijan Marija Škerjanc - Danilo Švara -


  T

  Matija Tomc -

  V

  Marko Vezovišek - Fran Serafin Vilhar - Miroslav Vilhar - Ubald Vrabec - Mitja Vrhovnik Smrekar - Larisa Vrhunc -

  W

  Hugo Wolf -

  Glej tudi