Išči

  Seznam starodavnih ljudstev

  Seznam starodavnih ljudstev.  Ljudstva označena z * živijo še danes.

  A

  Agriani - Ahajci - Ajtolci - Akadijci - Akarnanci - Aksumci - Alani - Alemani - Ambisonti - Ambroni - Amonci - Amoriti - Andizeti - Angli - Anglosasi - Aorsi - Aramejci - Ardiejci - Arkadijci - Armoriški Veneti - Arverni - Asirci - Avari - Asdingi (Langobardi) - Atrebati - Avari - Avtariati - Azteki

  B

  Babilonci - Baktrijci - Baltski Veneti (Venedi) - Batavijci - Belgi - Brevki - Brigi - Briti - Burgundi -

  C

  Č

  D

  Dačani - Daorsi - Dardanci - Dokleati - Dorci

  E

  Eburoni - Edomci - Elejci - Eolci - Epirci - Etruščani

  F

  Feničani - Filestejci - Franki - Frigijci - Gepidi - Goti

  G

  Galci - Gepidi - Geti - Goti

  H

  Hati - Havki - Hazari - Hebrejci - Helveti - Hermanduri - Heruli - Hetiti - Hiksi - Histri - Huni

  I

  Iberci - Iliri - Indoarijci - Indogrki - Inki - Italiki - Izraleci (stari)

  J

  Japodi - Jazi - Jazigi - Jonci - Juti

  K

  Kaldejci - Kanaanci - Karijci - Karni - Kartažani - Katali - Kelti - Keravni - Kičeji - Kikimeki - Kimbri - Kimerijci - Kolapijani - Kostoboki - Kumani - Kušanci - Kušiti - Kvadi

  L

  Langobardi - Latobiki - Liburni - Lidijci

  M

  Maji* - Markomani - Medijci - Menapijci - Minojci - Mikenci - Miksteki* - Moabci - Morini - Moriski

  N

  Nervijci - Nordwestblock - Noriki (ljudstvo) - Normani - Nubijci* - Numidijci

  O

  Olmeki - Osmani -

  P

  Parizi - Parti - Partini - Pečenegi - Perzijci - Pikti - Pomorska ljudstva (12. stoletje pr. n. št.) - Prusi (Baltsko ljudstvo)

  R

  Remi - Rimljani

  S

  Sarmati - Sasi - Segestani - Seldžuki - Skiti - Skordiski - stari Grki - stari Egipčani - Severnojadranski Veneti - Subokrini - Sumerci - Svebi

  Š

  Špartanci

  T

  Tatari* - Tavriski - Tepaneki - Tigurini - Tolteki - Tračani - Tribali

  V

  Vandali - Veneti (razločitev) - Vlahi - Votadini - Vzhodni Goti

  Z

  Zahodni Goti - Zapoteki*

  Glej tudi