Išči

  Seznam uniformnih poliedrov

  Seznam uniformnih poliedrov vsebuje

  • vseh 75 neprizmatičnih uniformnih poliedrov
  • nekaj predstavnikov neskončne množice prizem in antiprizem
  • posebni primer poliedra: Skillingova oblika s prekrivajočimi se robovi

  Na seznamu pa ni

  • 40 potencialno uniformnih poliedrov z izrojenimi oblikami oglišč, ki pa imajo prekrivajoče se robove
  • 11 uniformnih poploščenj s konveksnimi ploskvami
  • 14 uniformnih poploščenj z nekoveksnimi ploskvami
  • neskončna množica uniformnih poploščenj v hiperbolični ravnini

  Vsebina

  Seznam uniformnih poliedrov

  Konveksni uniformni poliedri so našteti po stopnjah konfiguracije oglišč od 3 stranskih ploskev na eno oglišče in v rastočem redu števila stranic stranskih ploskev. Ta urejenost omogoča prikaz topoloških podobnosti.

  Konveksne oblike (3 stranske ploskve/oglišče)

  ime slika razred telesa Wythoffov simbol konfiguracija oglišč Bowersova okrajšava grupa simetrije W# U# K# oglišča (V) robovi (E) stranske ploskve (F) χ = V-E+F tip stranske ploskve
  tetraeder Tetrahedron.png R 3|2 3 Tetrahedron vertfig.png
  3.3.3
  Tet Td W001 U01 K06 4 6 4 2 4{3}
  tristrana prizma Triangular prism.png P 2 3|2 Triangular prism vertfig.svg
  3.4.4
  Trip D3h -- -- -- 6 9 5 2 2{3}+3{4}
  prisekani tetraeder Truncated tetrahedron.png A 2 3|3 Truncated tetrahedron vertfig.png
  3.6.6
  Tut Td W006 U02 K07 12 18 8 2 4{3}+4{6}
  prisekana kocka Truncated hexahedron.png A 2 3|4 Truncated cube vertfig.png
  3.8.8
  Tic Oh W008 U09 K14 24 36 14 2 8{3}+6{8}
  prisekani dodekaeder Truncated dodecahedron.png A 2 3|5 Truncated dodecahedron vertfig.png
  3.10.10
  Tid Ih W010 U26 K31 60 90 32 2 20{3}+12{10}
  kocka Hexahedron.png R 3|2 4 Cube vertfig.png
  4.4.4
  Cube Oh W003 U06 K11 8 12 6 2 6{4}
  petstrana prizma Pentagonal prism.png P 2 5|2 Pentagonal prism vertfig.png
  4.4.5
  Pip D5h -- U76 K01 10 15 7 2 5{4}+2{5}
  šeststrana prizma Hexagonal prism.png P 2 6|2 Hexagonal prism vertfig.png
  4.4.6
  Hip D6h -- -- -- 12 18 8 2 6{4}+2{6}
  osemstrana prizma Octagonal prism.png P 2 8|2 Octagonal prism vertfig.png
  4.4.8
  Op D8h -- -- -- 16 24 10 2 8{4}+2{8}
  desetstrana prizma Decagonal prism.png P 2 10|2 Decagonal prism vf.png
  4.4.10
  Dip D10h -- -- -- 20 30 12 2 10{4}+2{10}
  dvanajststrana prizma Dodecagonal prism.png P 2 12|2 Dodecagonal prism vf.png
  4.4.12
  Twip D12h -- -- -- 24 36 14 2 12{4}+2{12}
  prisekani oktaeder Truncated octahedron.png A 2 4|3 Truncated octahedron vertfig.png
  4.6.6
  Toe Oh W007 U08 K13 24 36 14 2 6{4}+8{6}
  veliki rombikubooktaeder Great rhombicuboctahedron.png A 2 3 4| Great rhombicuboctahedron vertfig.png
  4.6.8
  Girco Oh W015 U11 K16 48 72 26 2 12{4}+8{6}+6{8}
  veliki rombiikozidodekaeder Great rhombicosidodecahedron.png A 2 3 5| Great rhombicosidodecahedron vertfig.png
  4.6.10
  Grid Ih W016 U28 K33 120 180 62 2 30{4}+20{6}+12{10}
  dodekaeder Dodecahedron.png R 3|2 5 Dodecahedron vertfig.png
  5.5.5
  Doe Ih W005 U23 K28 20 30 12 2 12{5}
  prisekani ikozaeder Truncated icosahedron.png A 2 5|3 Truncated icosahedron vertfig.png
  5.6.6
  Ti Ih W009 U25 K30 60 90 32 2 12{5}+20{6}

  Konveksne oblike (4 stranske ploskve/oglišče)

  ime slika razred
  telesa
  Wythoffov simbol konfiguracija oglišč Bowersova okrajšava grupa simetrije W# U# K# oglišča (V) robovi (E) stranske ploskve (F) χ = V-E+F tip stranske ploskve
  oktaeder Octahedron.png R 4|2 3 Octahedron vertfig.png
  3.3.3.3
  Oct Oh W002 U05 K10 6 12 8 2 8{3}
  kvadratna antiprizma Square antiprism.png P |2 2 4 Square antiprism vertfig.png
  3.3.3.4
  Squap D4d -- -- -- 8 16 10 2 8{3}+2{4}
  petstrana antiprizma Pentagonal antiprism.png P |2 2 5 Pentagonal antiprism vertfig.png
  3.3.3.5
  Pap D5d -- U77 K02 10 20 12 2 10{3}+2{5}
  šeststrana antiprizma Hexagonal antiprism.png P |2 2 6 Hexagonal antiprism vertfig.png
  3.3.3.6
  Hap D6d -- -- -- 12 24 14 2 12{3}+2{6}
  osemstrana antiprizma Octagonal antiprism.png P |2 2 8 Octagonal antiprism vertfig.png
  3.3.3.8
  Oap D8d -- -- -- 16 32 18 2 16{3}+2{8}
  desetstrana antiprizma Decagonal antiprism.png P |2 2 10 Decagonal antiprism vf.png
  3.3.3.10
  Dap D10d -- -- -- 20 40 22 2 20{3}+2{10}
  dvanajststrana antiprizma Dodecagonal antiprism.png P |2 2 12 Dodecagonal antiprism vf.png
  3.3.3.12
  Twap D12d -- -- -- 24 48 26 2 24{3}+2{12}
  kubooktaeder Cuboctahedron.png A 2|3 4 Cuboctahedron vertfig.png
  3.4.3.4
  Co Oh W011 U07 K12 12 24 14 2 8{3}+6{4}
  mali rombikubooktaeder Small rhombicuboctahedron.png A 3 4|2 Small rhombicuboctahedron vertfig.png
  3.4.4.4
  Sirco Oh W013 U10 K15 24 48 26 2 8{3}+(6+12){4}
  mali rombiikozidodekaeder Small rhombicosidodecahedron.png A 3 5|2 Small rhombicosidodecahedron vertfig.png
  3.4.5.4
  Srid Ih W014 U27 K32 60 120 62 2 20{3}+30{4}+12{5}
  ikozidodekaeder Icosidodecahedron.png A 2|3 5 Icosidodecahedron vertfig.png
  3.5.3.5
  Id Ih W012 U24 K29 30 60 32 2 20{3}+12{5}

  Konveksne oblike (5 stranskih ploskev/oglišče)

  ime slika razred
  telesa
  Wythoffov simbol konfiguracija oglišča Bowersova okrajšava grupa simetrije W# U# K# oglišča (V) robovi (E) stranske ploskve (F) χ=V-E+F tip stranske ploskve
  ikozaeder Icosahedron.png R 5|2 3 Icosahedron vertfig.png
  3.3.3.3.3
  Ike Ih W004 U22 K27 12 30 20 2 20{3}
  prirezana kocka Snub hexahedron.png A |2 3 4 Snub cube vertfig.png
  3.3.3.3.4
  Snic O W017 U12 K17 24 60 38 2 (8+24){3}+6{4}
  prirezani dodekaeder Snub dodecahedron ccw.png A |2 3 5 Snub dodecahedron vertfig.png
  3.3.3.3.5
  Snid I W018 U29 K34 60 150 92 2 (20+60){3}+12{5}


  Nekonveksne oblike s konveksnimi stranskimi ploskvami

  ime slika razred
  telesa
  Wythoffov simbol konfiguracija oglišč Bowersova okrajšava grupa simetrije W# U# K# oglišča (V) robovi (E) stranske ploskve (F) χ = V-E+F tip stranskih ploskev
  oktahemioktaeder Octahemioctahedron 3-color.png C+ 3/2 3|3 Octahemioctahedron vertfig.png
  6.3/2.6.3
  Oho Td W068 U03 K08 12 24 12 0 8{3}+4{6}
  tetrahemiheksaeder Tetrahemihexahedron.png C+ 3/2 3|2 Tetrahemihexahedron vertfig.png
  4.3/2.4.3
  Thah Td W067 U04 K09 6 12 7 1 4{3}+3{4}
  kubohemioktaeder Cubohemioctahedron.png C+ 4/3 4|3 Cubohemioctahedron vertfig.png
  6.4/3.6.4
  Cho Oh W078 U15 K20 12 24 10 -2 6{4}+4{6}
  veliki dodekaeder Great dodecahedron.png R+ 5/2|2 5 Great dodecahedron vertfig.png
  (5.5.5.5.5)/2
  Gad Ih W021 U35 K40 12 30 12 -6 12{5}
  veliki ikozaeder Great icosahedron.png R+ 5/2|2 3 Great icosahedron vertfig.png
  (3.3.3.3.3)/2
  Gike Ih W041 U53 K58 12 30 20 2 20{3}
  veliki ditrigonalni ikozaeder Great ditrigonal icosidodecahedron.png C+ 3/2|3 5 Great ditrigonal icosidodecahedron vertfig.png
  (5.3.5.3.5.3)/2
  Gidtid Ih W087 U47 K52 20 60 32 -8 20{3}+12{5}
  mali rombiheksaeder Small rhombihexahedron.png C+ 3/2 2 4| Small rhombihexahedron vertfig.png
  4.8.4/3.8
  Sroh Oh W086 U18 K23 24 48 18 -6 12{4}+6{8}
  mali kubikubooktaeder Small cubicuboctahedron.png C+ 3/2 4|4 Small cubicuboctahedron vertfig.png
  8.3/2.8.4
  Socco Oh W069 U13 K18 24 48 20 -4 8{3}+6{4}+6{8}
  nekonveksen veliki rombikubooktaeder Uniform great rhombicuboctahedron.png C+ 3/2 4|2 Uniform great rhombicuboctahedron vertfig.png
  4.3/2.4.4
  Querco Oh W085 U17 K22 24 48 26 2 8{3}+(6+12){4}
  mali dodekahemidodekaeder Small dodecahemidodecahedron.png C+ 5/4 5|5 Small dodecahemidodecahedron vertfig.png
  10.5/4.10.5
  Sidhid Ih W091 U51 K56 30 60 18 -12 12{5}+6{10}
  veliki dodekahemiikozaeder Great dodecahemicosahedron.png C+ 5/4 5|3 Great dodecahemicosahedron vertfig.png
  6.5/4.6.5
  Gidhei Ih W102 U65 K70 30 60 22 -8 12{5}+10{6}
  mali ikozihemidodekaeder Small icosihemidodecahedron.png C+ 3/2 3|5 Small icosihemidodecahedron vertfig.png
  10.3/2.10.3
  Seihid Ih W089 U49 K54 30 60 26 -4 20{3}+6{10}
  mali dodekikozaeder Small dodecicosahedron.png C+ 3/2 3 5| Small dodecicosahedron vertfig.png
  10.6.10/9.6/5
  Siddy Ih W090 U50 K55 60 120 32 -28 20{6}+12{10}
  mali rombidodekaeder Small rhombidodecahedron.png C+ 2 5/2 5| Small rhombidodecahedron vertfig.png
  10.4.10/9.4/3
  Sird Ih W074 U39 K44 60 120 42 -18 30{4}+12{10}
  mali dodekikozidodekaeder Small dodecicosidodecahedron.png C+ 3/2 5|5 Small dodecicosidodecahedron vertfig.png
  10.3/2.10.5
  Saddid Ih W072 U33 K38 60 120 44 -16 20{3}+12{5}+12{10}
  rombikozaeder Rhombicosahedron.png C+ 2 5/2 3| Rhombicosahedron vertfig.png
  6.4.6/5.4/3
  Ri Ih W096 U56 K61 60 120 50 -10 30{4}+20{6}

  Nekonveksne prizmatične oblike

  ime slika razred
  telesa
  Wythoffov simbol konfiguracija oglišč Bowersova okrajšava grupa simetrije W# U# K# oglišča (V) robovi (E) stranske ploskve (F) χ = V-E+F tip stranske ploskve
  pentagramska prizma Pentagrammic prism.png P+ 2 5/2|2 Pentagrammic prism vertfig.png
  5/2.4.4
  Stip D5h -- U78 K03 10 15 7 2 5{4}+2{5/2}
  heptagramska prizma (7/3) Heptagrammic prism 7-3.png P+ 2 7/3|2 Septagrammic prism-3-7 vertfig.png
  7/3.4.4
  Giship D7h -- -- -- 14 21 9 2 7{4}+2{7/3}
  heptagramska prizma (7/2) Heptagrammic prism 7-2.png P+ 2 7/2|2 Septagrammic prism vertfig.png
  7/2.4.4
  Ship D7h -- -- -- 14 21 9 2 7{4}+2{7/2}
  pentagramska antiprizma Pentagrammic antiprism.png P+ |2 2 5/2 Pentagrammic antiprism vertfig.png
  5/2.3.3.3
  Stap D5h -- U79 K04 10 20 12 2 10{3}+2{5/2}
  pentagramska križna antiprizma Pentagrammic crossed antiprism.png P+ |2 2 5/3 Pentagrammic crossed-antiprism vertfig.png
  5/3.3.3.3
  Starp D5d -- U80 K05 10 20 12 2 10{3}+2{5/2}

  Druge nekonveksne oblike z nekonveksnimi stranskimi ploskvami

  ime slika razred
  telesa
  Wythoffov simbol konfiguracija oglišč Bowersova okrajšava grupa simetrije W# U# K# oglišča robovi stranske ploskve χ tip stranske ploskve
  mali zvezdni dodekaeder Small stellated dodecahedron.png R+ 5|2 5/2 Small stellated dodecahedron vertfig.png
  (5/2)5
  Sissid Ih W020 U34 K39 12 30 12 -6 12{5/2}
  veliki zvezdni dodekaeder Great stellated dodecahedron.png R+ 3|2 5/2 Great stellated dodecahedron vertfig.png
  (5/2)3
  Gissid Ih W022 U52 K57 20 30 12 2 12{5/2}
  Ditrigonalni dodecadodecaeder Ditrigonal dodecadodecahedron.png S+ 3|5/3 5 Ditrigonal dodecadodecahedron vertfig.png
  (5/3.5)3
  Ditdid Ih W080 U41 K46 20 60 24 -16 12{5}+12{5/2}
  Small ditrigonal icosidodecahedron Small ditrigonal icosidodecahedron.png S+ 3|5/2 3 Small ditrigonal icosidodecahedron vertfig.png
  (5/2.3)3
  Sidtid Ih W070 U30 K35 20 60 32 -8 20{3}+12{5/2}
  zvezdni prisekani heksaeder Stellated truncated hexahedron.png S+ 2 3|4/3 Stellated truncated hexahedron vertfig.png
  8/3.8/3.3
  Quith Oh W092 U19 K24 24 36 14 2 8{3}+6{8/3}
  veliki rombiheksaeder Great rhombihexahedron.png S+ 4/33/2 2| Great rhombihexahedron vertfig.png
  4.8/3.4/3.8/5
  Groh Oh W103 U21 K26 24 48 18 -6 12{4}+6{8/3}
  veliki kubikubooktaeder Great cubicuboctahedron.png S+ 3 4|4/3 Great cubicuboctahedron vertfig.png
  8/3.3.8/3.4
  Gocco Oh W077 U14 K19 24 48 20 -4 8{3}+6{4}+6{8/3}
  veliki dodekahemidodekaeder Great dodecahemidodecahedron.png S+ 5/35/2|5/3 Great dodecahemidodecahedron vertfig.png
  10/3.5/3.10/3.5/2
  Gidhid Ih W107 U70 K75 30 60 18 -12 12{5/2}+6{10/3}
  mali dodekahemiikozaeder Small dodecahemicosahedron.png S+ 5/35/2|3 Small dodecahemicosahedron vertfig.png
  6.5/3.6.5/2
  Sidhei Ih W100 U62 K67 30 60 22 -8 12{5/2}+10{6}
  dodekadodekaeder Dodecadodecahedron.png S+ 2|5/2 5 Dodecadodecahedron vertfig.png
  (5/2.5)2
  Did Ih W073 U36 K41 30 60 24 -6 12{5}+12{5/2}
  veliki ikozihemidodekaeder Great icosihemidodecahedron.png S+ 3/2 3|5/3 Great icosihemidodecahedron vertfig.png
  10/3.3/2.10/3.3
  Geihid Ih W106 U71 K76 30 60 26 -4 20{3}+6{10/3}
  veliki ikozidodekaeder Great icosidodecahedron.png S+ 2|5/2 3 Great icosidodecahedron vertfig.png
  (5/2.3)2
  Gid Ih W094 U54 K59 30 60 32 2 20{3}+12{5/2}
  kubiprirezan kubooktaeder Cubitruncated cuboctahedron.png S+ 4/3 3 4| Cubitruncated cuboctahedron vertfig.png
  8/3.6.8
  Cotco Oh W079 U16 K21 48 72 20 -4 8{6}+6{8}+6{8/3}
  veliki prirezan kubooktaeder Great truncated cuboctahedron.png S+ 4/3 2 3| Great truncated cuboctahedron vertfig.png
  8/3.4.6
  Quitco Oh W093 U20 K25 48 72 26 2 12{4}+8{6}+6{8/3}
  prirezan veliki dodekaeder Great truncated dodecahedron.png S+ 2 5/2|5 Truncated great dodecahedron vertfig.png
  10.10.5/2
  Tigid Ih W075 U37 K42 60 90 24 -6 12{5/2}+12{10}
  mali zvezdni prirezan dodekaeder Small stellated truncated dodecahedron.png S+ 2 5|5/3 Small stellated truncated dodecahedron vertfig.png
  10/3.10/3.5
  Quitsissid Ih W097 U58 K63 60 90 24 -6 12{5}+12{10/3}
  veliki zvezdni prirezan dodekaeder Great stellated truncated dodecahedron.png S+ 2 3|5/3 Great stellated truncated dodecahedron vertfig.png
  10/3.10/3.3
  Quitgissid Ih W104 U66 K71 60 90 32 2 20{3}+12{10/3}
  prirezan veliki ikozaeder Great truncated icosahedron.png S+ 2 5/2|3 Great truncated icosahedron vertfig.png
  6.6.5/2
  Tiggy Ih W095 U55 K60 60 90 32 2 12{5/2}+20{6}
  veliki dodekikozaeder Great dodecicosahedron.png S+ 5/35/2 3| Great dodecicosahedron vertfig.png
  6.10/3.6/5.10/7
  Giddy Ih W101 U63 K68 60 120 32 -28 20{6}+12{10/3}
  veliki rombidodekaeder Great rhombidodecahedron.png S+ 3/25/3 2| Great rhombidodecahedron vertfig.png
  4.10/3.4/3.10/7
  Gird Ih W109 U73 K78 60 120 42 -18 30{4}+12{10/3}
  ikozidodekadodekaeder Icosidodecadodecahedron.png S+ 5/3 5|3 Icosidodecadodecahedron vertfig.png
  6.5/3.6.5
  Ided Ih W083 U44 K49 60 120 44 -16 12{5}+12{5/2}+20{6}
  veliki ikozikozidodekaeder Great icosicosidodecahedron.png C+ 3/2 5|3 Great icosicosidodecahedron vertfig.png
  6.3/2.6.5
  Giid Ih W088 U48 K53 60 120 52 -8 20{3}+12{5}+20{6}
  mali ditrigonalni dodeciikozidodekaeder Small ditrigonal dodecicosidodecahedron.png S+ 5/3 3|5 Small ditrigonal dodecicosidodecahedron vertfig.png
  10.5/3.10.3
  Sidditdid Ih W082 U43 K48 60 120 44 -16 20{3}+12{;5/2}+12{10}
  veliki ditrigonalni dodeciikozidodekaeder Great ditrigonal dodecicosidodecahedron.png S+ 3 5|5/3 Great ditrigonal dodecicosidodecahedron vertfig.png
  10/3.3.10/3.5
  Gidditdid Ih W081 U42 K47 60 120 44 -16 20{3}+12{5}+12{10/3}
  veliki dodeciikozidodekaeder Great dodecicosidodecahedron.png S+ 5/2 3|5/3 Great dodecicosidodecahedron vertfig.png
  10/3.5/2.10/3.3
  Gaddid Ih W099 U61 K66 60 120 44 -16 20{3}+12{5/2}+12{10/3}
  mali ikoziikozidodekaeder Small icosicosidodecahedron.png S+ 5/2 3|3 Small icosicosidodecahedron vertfig.png
  6.5/2.6.3
  Siid Ih W071 U31 K36 60 120 52 -8 20{3}+12{5/2}+20{6}
  rombidodekadodekaeder Rhombidodecadodecahedron.png S+ 5/2 5|2 Rhombidodecadodecahedron vertfig.png
  4.5/2.4.5
  Raded Ih W076 U38 K43 60 120 54 -6 30{4}+12{5}+12{5/2}
  nekonveksen veliki rombiikozaeder Uniform great rhombicosidodecahedron.png S+ 5/3 3|2 Uniform great rhombicosidodecahedron vertfig.png
  4.5/3.4.3
  Qrid Ih W105 U67 K72 60 120 62 2 20{3}+30{4}+12{5/2}
  zvrnjeni dodekadodekaeder Snub dodecadodecahedron.png S+ |2 5/2 5 Snub dodecadodecahedron vertfig.png
  3.3.5/2.3.5
  Siddid I W111 U40 K45 60 150 84 -6 60{3}+12{5}+12{5/2}
  obrnjeni zvrnjeni dodekadodekaeder Inverted snub dodecadodecahedron.png S+ |5/3 2 5 Inverted snub dodecadodecahedron vertfig.png
  3.5/3.3.3.5
  Isdid I W114 U60 K65 60 150 84 -6 60{3}+12{5}+12{5/2}
  veliki zvrnjeni ikozidodekaeder Great snub icosidodecahedron.png S+ |2 5/2 3 Great snub icosidodecahedron vertfig.png
  3.4.5/2
  Gosid I W116 U57 K62 60 150 92 2 (20+60){3}+12{5/2}
  veliki obrnjeni zvrnjeni ikozidodekaeder Great inverted snub icosidodecahedron.png S+ |5/3 2 3 Great inverted snub icosidodecahedron vertfig.png
  3.3.5/3
  Gisid I W113 U69 K74 60 150 92 2 (20+60){3}+12{5/2}
  veliki retrozvrnjeni ikozidodekaeder Great retrosnub icosidodecahedron.png S+ |3/25/3 2 Great retrosnub icosidodecahedron vertfig.png
  (34.5/2)/2
  Girsid I W117 U74 K79 60 150 92 2 (20+60){3}+12{5/2}
  veliki zvrnjeni dodeciikozidodekaeder Great snub dodecicosidodecahedron.png S+ |5/35/2 3 Great snub dodecicosidodecahedron vertfig.png
  33.5/3.3.5/2
  Gisdid I W115 U64 K69 60 180 104 -16 (20+60){3}+(12+12){5/2}
  zvrnjeni ikozidodekadodekaeder Snub icosidodecadodecahedron.png S+ |5/3 3 5 Snub icosidodecadodecahedron vertfig.png
  3.3.5.5/3
  Sided I W112 U46 K51 60 180 104 -16 (20+60){3}+12{5}+12{5/2}
  mali zvrnjeni ikoziikozidodekaeder Small snub icosicosidodecahedron.png S+ |5/2 3 3 Small snub icosicosidodecahedron vertfig.png
  35.5/2
  Seside Ih W110 U32 K37 60 180 112 -8 (40+60){3}+12{5/2}
  mali retrozvrnjeni ikoziikozidodekaeder Small retrosnub icosicosidodecahedron.png S+ |3/23/25/2 Small retrosnub icosicosidodecahedron vertfig.png
  (35.5/3)/2
  Sirsid Ih W118 U72 K77 60 180 112 -8 (40+60){3}+12{5/2}
  veliki dirombikozododekaeder Great dirhombicosidodecahedron.png S+ |3/25/3 3

  5/2

  Great dirhombicosidodecahedron vertfig.png
  (4.5/3.4.3.
  4.5/2.4.3/2)/2
  Gidrid Ih W119 U75 K80 60 240 124 -56 40{3}+60{4}+24{5/2}
  ikoziprisekani dodekadodekaeder Icositruncated dodecadodecahedron.png S+ 5/3 3 5| Icositruncated dodecadodecahedron vertfig.png
  10/3.6.10
  Idtid Ih W084 U45 K50 120 180 44 -16 20{6}+12{10}+12{10/3}
  prisekani dodekadodekaeder Truncated dodecadodecahedron.png S+ 5/3 2 5| Truncated dodecadodecahedron vertfig.png
  10/3.4.10
  Quitdid Ih W098 U59 K64 120 180 54 -6 30{4}+12{10}+12{10/3}
  veliki prisekani ikozidodekaeder Great truncated icosidodecahedron.png S+ 5/3 2 3| Great truncated icosidodecahedron vertfig.png
  10/3.4.6
  Gaquatid Ih W108 U68 K73 120 180 62 2 30{4}+20{6}+12{10/3}

  Posebni primer

  ime slika razred
  telesa
  Wythoffov simbol konfiguracija oglišč Bowersova okrajšava grupa simetrije W# U# K# oglišča (V) robovi (E) stranske ploskve (F) χ =V-E+F tip stranskih ploskev
  veliki zvrnjeni dirhombidodekaeder
  Skillingova oblika
  Great disnub dirhombidodecahedron.png S++ | (3/2) 5/3 (3) 5/2 Great disnub dirhombidodecahedron vertfig.png
  (5/2.4.3.3.3.4. 5/3.4.3/2.3/2.3/2.4)/2
  Gidisdrid Ih -- -- -- 60 240 (*1) 204 24 120{3}+60{4}+24{5/2}

  Pojasnila:

  • W# pomeni številko, ki jo je uporabil ameriški matematik Magnus J. Wenninger (rojen 1919)
  za različne oblike poliedrov z oznakami W001 - W119

  Zunanje povezave