Išči

    Seznam vojaških kratic

    To je razporeditveni, krovni seznam seznamov vojaških kratic oz. kratic, ki se uporabljajo v vojski/oboroženih silah, ki so bile v rabi oziroma so še.