Išči

  Seznam zavarovanih živalskih vrst v Sloveniji

  Seznam zavarovanih živalskih vrst v Sloveniji je narejen na podlagi Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah[1], ki vsebuje poleg splošnih določil tudi dve prilogi. Poleg priloge 1, t. j. Seznam živalskih vrst, katerih živali so zavarovane,[2] vsebuje uredba tudi prilogo 2, t. j. Seznam živalskih vrst, katerih habitate se varuje,[3] ki pa ni predmet tega seznama.

  Zavarovane vrste živali

  Zavarovanje vrste je le eden izmed ukrepov varstva za ohranjanje vrstne pestrosti v naravi. Ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti poleg zaščite posameznih, najbolj ogroženih vrst živali urejajo tudi ravnanje z njihovim genskim materialom ter habitati in ekosistemi vred.

  Na državni ravni je zavarovanih nad 200[4] vrst oziroma višjih taksonomskih skupin živali. Zavarovane so predvsem tiste vrste, ki so neposredno ogrožene zaradi uničevanja osebkov, medtem ko je v strokovnih predlogih rdečih seznamov ogroženih živalskih vrst navedenih bistveno več vrst (okoli 2000 taksonov) živali. Najpogostejši razlog za ogroženost vrst je poškodovanje ali uničenje življenjskega prostora [4], zato so varstveni ukrepi za njegovo ohranjanje bistveni tudi za ohranjanje vrst.

  Pojasnila k seznamu

  V seznamu so določene tiste živalske vrste, ki so domorodne (avtohtone) in tiste živalske vrste, ki niso domorodne (alohtone) na območju Republike Slovenije.

  Navedene živalske vrste v interesu Evropske unije so tiste, za katere na evropskem ozemlju držav članic Evropske unije velja, da so prizadete, ranljive, redke (živijo na omejenih geografskih območjih ali so redko raztresene na širšem geografskem območju) ali endemične.

  Okrajšava spp. se uporablja za označevanje vseh na območju Slovenije domorodnih vrst višjega taksona oz. za označevanje vseh na območju Evropske unije domorodnih vrst višjega taksona.

  Navajanja sistematskih enot v stolpcu »takson« so le informativna in ne za namene klasifikacije.

  Seznam

  Sesalci (Mammalia)

  Zavarovani sesalci, ki so domorodni na območju Republike Slovenije
  Takson Zavarovana vrsta
  znanstveno ime slovensko ime znanstveno ime slovensko ime fotografija
  red Erinaceomorpha
  Erinaceidae ježi Erinaceus europaeus rjavoprsi jež Rjavoprsi jež
  Erinaceus concolor beloprsi jež Beloprsi jež
  red Chiroptera netopirji
  vse na območju Slovenije domorodne vrste Mali podkovnjak
  red Lagomorpha zajci in žvižgači
  Leporidae zajci in kunci Lepus timidus planinski zajec Planinski zajec
  red Rodentia glodavci
  Arvicolidae voluharice Chionomys nivalis (syn. Microtus nivalis) evropska snežna voluharica Evropska snežna voluharica
  Castoridae bobri Castor fiber bober Bober
  Cricetidae hrčki Cricetus cricetus veliki hrček Veliki hrček
  Gliridae polhi vse na območju Slovenije domorodne vrste razen: Glis glis vse na območju Slovenije domorodne vrste razen: navadni polh Podlesek
  Sciuridae veverice Sciurus vulgaris navadna veverica Navadna veverica
  Red Carnivora zveri
  Canidae psi Canis aureus zlati šakal Šakal
  Canis lupus volk Volk
  Felidae mačke Felis silvestris divja mačka Divja mačka
  Lynx lynx evrazijski ris Evrazijski ris
  Mustelidae podlasice in sorodniki Lutra lutra vidra Vidra
  Mustela erminea hermelin Hermelin
  Mustela nivalis mala podlasica Mala podlasica
  Mustela putorius dihur Dihur
  Ursidae medvedi Ursus arctos rjavi medved Rjavi medved
  red Cetacea kiti in delfini
  vse vrste Velika pliskavka
  Zavarovani sesalci, ki niso domorodni na območju Republike Slovenije
  Takson Zavarovana vrsta
  znanstveno ime slovensko ime znanstveno ime slovensko ime fotografija
  red Erinaceomorpha
  Erinaceidae ježi Erinaceus algirus alžirski jež
  red Soricomorpha
  Soricidae rovke Crocidura canariensis C canariensis
  Crocidura sicula Crocidura sicula 01-cropped.jpg
  Talpidae krti Galemys pyrenaicus pirenejski pižmov vihulj Galemys pyrenaicus 01 by-dpc.jpg
  red Chiroptera netopirji
  vse na območju Evropske unije domorodne vrste mali netopir
  red Rodentia glodavci
  Cricetidae hrčki Mesocricetus newtoni [5]
  Gliridae polhi vse na območju Evropske unije domorodne vrste razen: Glis glis vse na območju Evropske unije domorodne vrste razen: navadni polh Vrtni polh
  Sciuridae veverice Marmota marmota latirostris Marmota marmota latirostris
  Pteromys volans evropska poletuša evropska poletuša
  Sciurus anomalus kavkaška veverica Kavkaška veverica
  Spermophilus citellus tekunica Tekunica
  Spermophilus suslicus Spermophilus suslicus3.JPG
  Dipodidae Sicista betulina brezova miš Brezova miš
  Sicista subtilis Sicista subtilis
  red Carnivora zveri
  Canidae psi Alopex lagopus polarna lisica Polarna lisica
  Felidae mačke Lynx pardinus iberski ris Iberski ris
  Mustelidae podlasice in sorodniki Mustela eversmannii stepski dihur Stepski dihur
  Mustela lutreola vidrica Vidrica
  Vormela peregusna [5] pegasti dihur pegasti dihur
  Phocidae pravi tjulnji Phoca hispida saimensis Phoca hispida saimensis
  Monachus monachus Sredozemska medvedjica Sredozemska medvedjica
  red Artiodactyla sodoprsti kopitarji
  Bovidae votlorogi Bison bonasus zober Zober
  Capra aegagrus bezoarska koza Bezoarska koza
  Capra pyrenaica pyrenaica španski kozorog Španski kozorog
  Ovis gmelini musimon muflon Muflon
  Ovis orientalis ophion rdeča ovca rdeča ovca
  Rupicapra pyrenaica ornata gams (abruška podvrsta) gams (abruška podvrsta)
  Rupicapra rupicapra balcanica gams (balkanska podvrsta)
  Rupicapra rupicapra tatrica gams (tatrska podvrsta) gams (tatrska podvrsta)
  Cervidae jeleni Cervus elaphus corsicanus jelen (korziška podvrsta) Jelen (korziška podvrsta)

  Ptice (Aves)

  Zavarovane ptice, ki so domorodne na območju Republike Slovenije
  Takson Zavarovana vrsta Slika
  znanstveno ime slovensko ime znanstveno ime slovensko ime fotografija
  red Gaviiformes slapniki vse na območju Slovenije domorodne vrste Ledni slapnik
  red Podicipediformes ponirki vse na območju Slovenije domorodne vrste Čopasti ponirek
  red Procellariiformes cevonosci vse na območju Slovenije domorodne vrste Ledni viharnik
  red Pelecaniformes veslonožci vse na območju Slovenije domorodne vrste Veliki kormoran
  red Ciconiiformes močvirniki vse na območju Slovenije domorodne vrste Bela štorklja
  red Phoenicopteriformes plamenci vse na območju Slovenije domorodne vrste Plamenec
  red Anseriformes plojkokljuni vse na območju Slovenije domorodne vrste razen Anas platyrhynchos vse na območju Slovenije domorodne vrste razen mlakarica Labod pevec
  red Falconiformes ujede vse na območju Slovenije domorodne vrste
  red Galliformes kure vse na območju Slovenije domorodne vrste razen Phasianus colchicus in Perdix perdix (gojene živali) vse na območju Slovenije domorodne vrste razen fazan in jerebica (gojene živali) Divji petelin
  red Gruiformes žerjavovci vse na območju Slovenije domorodne vrste Navadni žerjav
  red Charadriiformes pobrežniki vse na območju Slovenije domorodne vrste Srebrni galeb
  red Columbiformes golobje vse na območju Slovenije domorodne vrste razen Columba livia domestica vse na območju Slovenije domorodne vrste razen domači golob Golob grivar
  red Cuculiformes kukavice vse na območju Slovenije domorodne vrste Kukavica
  red Strigiformes sove vse na območju Slovenije domorodne vrste Lesna sova
  red Caprimulgiformes ležetrudniki vse na območju Slovenije domorodne vrste Podhujka
  red Apodiformes hudourniki vse na območju Slovenije domorodne vrste Črni hudournik
  red Coraciiformes vpijati vse na območju Slovenije domorodne vrste Evropska zlatovranka
  red Piciformes plezalci vse na območju Slovenije domorodne vrste Zelena žolna
  red Passeriformes pevci vse na območju Slovenije domorodne vrste razen Corvus corone cornix, Garrulus glandarius in Pica pica vse na območju Slovenije domorodne vrste razen siva vrana, šoja in sraka Domači vrabec
  Zavarovane ptice, ki niso domorodne na območju Republike Slovenije
  Takson Zavarovana vrsta
  znanstveno ime slovensko ime znanstveno ime slovensko ime
  red Gaviiformes slapniki vse na območju Evropske unije domorodne vrste
  red Podicipediformes ponirki vse na območju Evropske unije domorodne vrste
  red Procellariiformes cevonosci vse na območju Evropske unije domorodne vrste
  red Pelecaniformes veslonožci vse na območju Evropske unije domorodne vrste
  red Ciconiiformes močvirniki vse na območju Evropske unije domorodne vrste
  red Phoenicopteriformes plamenci vse na območju Evropske unije domorodne vrste
  red Anseriformes plojkokljuni vse na območju Evropske unije domorodne vrste razen Anas platyrhynchos vse na območju Slovenije domorodne vrste razen mlakarica
  red Falconiformes ujede vse na območju Evropske unije domorodne vrste
  red Galliformes kure vse na območju Evropske unije domorodne vrste razen Phasianus colchicus in Perdix perdix (gojene živali) vse na območju Evropske unije domorodne vrste razen fazan in jerebica (gojene živali)
  red Gruiformes žerjavovci vse na območju Evropske unije domorodne vrste
  red Charadriiformes pobrežniki vse na območju Evropske unije domorodne vrste
  red Columbiformes golobje vse na območju Evropske unije domorodne vrste razen Columba livia domestica vse na območju Evropske unije domorodne vrste razen domači golob
  red Cuculiformes kukavice vse na območju Evropske unije domorodne vrste
  red Strigiformes sove vse na območju Evropske unije domorodne vrste
  red Caprimulgiformes ležetrudniki vse na območju Evropske unije domorodne vrste
  red Apodiformes hudourniki vse na območju Evropske unije domorodne vrste
  red Coraciiformes vpijati vse na območju Evropske unije domorodne vrste
  red Piciformes plezalci vse na območju Evropske unije domorodne vrste
  red Passeriformes pevci vse na območju Evropske unije domorodne vrste razen Corvus corone cornix, Garrulus glandarius in Pica pica vse na območju Evropske unije domorodne vrste razen siva vrana, šoja in sraka

  Plazilci (Reptilia)

  Zavarovani plazilci, ki so domorodni na območju Republike Slovenije
  Takson Zavarovana vrsta
  znanstveno ime slovensko ime znanstveno ime slovensko ime fotografija
  red Testudines želve
  Cheloniidae orjaške črepahe, glavate karete Caretta caretta glavata kareta Glavata kareta
  Dermochelyidae usnjače Dermochelys coriacea orjaška usnjača Orjaška usnjača
  Emydidae sklednice Emys orbicularis močvirska sklednica Močvirska sklednica
  red Squamata luskarji
  podred Lacertilia kuščarji vse na območju Slovenije domorodne vrste[6]
  Anguidae slepci Anguis fragilis slepec Slepec
  Ophisaurus apodus žoltoplaz Žoltoplaz
  podred Serpentes kače
  Colubridae goži Hierophis gemonensis
  (syn. Coluber gemonensis, Coluber laurenti)
  belica belica
  Coluber viridiflavus črnica Črnica
  Coronella austriaca smokulja Smokulja
  Elaphe longissima navadni gož Navadni gož
  Elaphe quatuorlineata progasti gož Progasti gož
  Natrix natrix belouška Belouška
  Natrix tessellata kobranka Kobranka
  Telescopus fallax črnostrel Črnostrel
  Viperidae gadi Vipera ammodytes modras Modras
  Vipera aspis laški gad laški gad
  Vipera berus navadni gad Navadni gad
  Zavarovani plazilci, ki niso domorodni na območju Republike Slovenije
  Takson Zavarovana vrsta
  znanstveno ime slovensko ime znanstveno ime slovensko ime fotografija
  red Testudines želve
  Testudinidae kornjače Testudo graeca mavrska kornjača Mavrska kornjača
  Testudo hermanni grška kornjača Grška kornjača
  Testudo marginata širokoroba kornjača Širokoroba kornjača
  Cheloniidae orjaške črepahe, glavate karete Chelonia mydas orjaška črepaha Orjaška črepaha
  Eretmochelys imbricata prava kareta Prava kareta
  Lepidochelys kempii atlantska morska želva Atlantska morska želva
  Emydidae sklednice Mauremys caspica rečna sklednica Rečna sklednica
  Mauremys leprosa Mauremys leprosa 03.JPG
  red Squamata luskarji
  podred Lacertilia kuščarji
  Lacertidae kuščarice vse na območju Evropske unije domorodne vrste Živorodna kuščarica
  Scincidae skinki Ablepharus kitaibelii ivanja kuščarica Ivanja kuščarica
  Chalcides bedriagai španski valjasti skink Španski valjasti skink
  Chalcides ocellatus pegasti skink Pegasti skink
  Chalcides sexlineatus Chalcides sexlineatus
  Chalcides simonyi
  Chalcides viridianus Chalcides viridianus
  Ophiomorus punctatissimus breznogi peščeni skink breznogi peščeni skink
  Gekkonidae gekoni Euleptes europaea
  (syn. Phyllodactylus europaeus)
  listoprsti gekon listoprsti gekon
  Tarentola angustimentalis Tarentola angustimentalis
  Tarentola boettgeri Tarentola boettgeri
  Tarentola delalandii Tarentola delalandii
  Tarentola gomerensis Tarentola gomerensis
  Agamidae agame Laudakia stellio
  (syn. Stellio stellio)
  hardun hardun
  Chamaeleonidae kameleoni Chamaeleo chamaeleon navadni kameleon Navadni kameleon
  podred Serpentes kače
  Colubridae goži Dolichophis caspius
  (syn. Coluber caspius)
  Coluber caspius.jpg
  Coluber cypriensis
  Hemorrhois hippocrepis podkvarica podkvarica
  Coluber jugularis velika poljarica Velika poljarica
  Platyceps najadum
  (syn. Coluber najadum)
  vitka poljarica vitka poljarica
  Hemorrhois nummifer
  (syn. Hemorrhois nummifer)
  Hemorrhois nummifer
  Eirenis modestus
  (syn. Eirenis modesta)
  Eirenis modestus
  Zamenis situla
  (syn. Elaphe situla)
  leopardovka leopardovka
  Viperidae gadi Macrovipera schweizeri Macrovipera schweizeri
  Vipera seoanei Vipera seoanei 05.jpg
  Vipera ursinii mali gad mali gad
  Vipera xanthina Vipera xanthina
  Boidae udavi Eryx jaculus stepski udav Stepski udav


  Dvoživke (Amphibia)

  Zavarovane dvoživke, ki so domorodne na območju Republike Slovenije
  Takson Zavarovana vrsta
  znanstveno ime slovensko ime znanstveno ime slovensko ime fotografija
  red Caudata repati krkoni
  Salamandridae močeradi Salamandra atra
  (syn. Salamandra aurorae)
  planinski močerad Planinski močerad
  Salamandra salamandra navadni močerad Navadni močerad
  Triturus alpestris planinski pupek Planinski pupek
  Triturus carnifex veliki pupek Veliki pupek
  Triturus vulgaris navadni pupek Navadni pupek
  Proteidae močerilarji Proteus anguinus človeška ribica Človeška ribica
  red Anura brezrepci, žabe
  Alytidae (syn. Discoglossidae) kolutojezičnice Bombina bombina nižinski urh Nižinski urh
  Bombina variegata hribski urh Hribski urh
  Ranidae prave žabe Rana arvalis plavček Plavček
  Rana dalmatina rosnica Rosnica
  Rana kl. esculenta zelena žaba Zelena žaba
  Rana latastei laška žaba Laška žaba
  Rana ridibunda debeloglavka Debeloglavka
  Rana temporaria sekulja Sekulja
  Pelobatidae česnovke Pelobates fuscus navadna česnovka Navadna česnovka
  Bufonidae krastače Bufo bufo navadna krastača Navadna krastača
  Pseudepidalea viridis (syn. Bufo viridis) zelena krastača Zelena krastača
  Hylidae rege Hyla arborea zelena rega Zelena rega
  Zavarovane dvoživke, ki niso domorodne na območju Republike Slovenije
  Takson Zavarovana vrsta
  znanstveno ime slovensko ime znanstveno ime slovensko ime fotografija
  red Caudata repati krkoni
  Salamandridae močeradi Chioglossa lusitanica progasti močerad Progasti močerad
  Euproctus asper pirenejski evprokt Pirenejski evprokt
  Euproctus montanus korziški evprokt Korziški evprokt
  Euproctus platycephalus ščukasti pupek Ščukasti pupek
  Lyciasalamandra luschani (syn. Mertensiella luschani)
  Salamandra lanzai Salamandra lanzai
  Salamandrina terdigitata naočar Naočar
  Triturus cristatus severni veliki pupek Severni veliki pupek
  Triturus italicus južnoitalijanski pupek Južnoitalijanski pupek
  Triturus karelinii južni veliki pupek
  Triturus marmoratus Triturus marmoratus
  Triturus montandoni karpatski pupek karpatski pupek
  Triturus vulgaris ampelensis [5]
  Plethodontidae brezpljučarji Speleomantes ambrosii (syn. Hydromantes ambrosii) Hydromantes ambrosii
  Speleomantes flavus (syn. Hydromantes flavus) Speleomantes flavus
  Speleomantes genei (syn. Hydromantes genei) evropski jamski močerad evropski jamski močerad
  Speleomantes imperialis (syn. Hydromantes imperialis) Speleomantes imperialis
  Speleomantes strinatii (syn. Hydromantes strinatii) Speleomantes strinatii
  Speleomantes supramontis (syn. Hydromantes supramontis) Speleomantes supramontis
  red Anura brezrepci, žabe
  Discoglossidae (syn. Alytidae) kolutojezičnice Alytes cisternasii iberijski porodničar iberijski porodničar
  Alytes muletensis balearski porodničar balearski porodničar
  Alytes obstetricans porodničarska krastača Porodničarska krastača
  Discoglossus galganoi Discoglossus galganoi
  Discoglossus montalentii Discoglossus montalentii
  Discoglossus pictus Discoglossus pictus
  Discoglossus sardus Discoglossus sardus
  Ranidae prave žabe Rana graeca Benny Trapp Griechischer Frosch Rana graeca.jpg
  Rana iberica španska žaba Španska žaba
  Rana italica Rana italica
  Pelobatidae česnovke Pelobates cultripes Pelobates cultripes
  Pelobates syriacus sirijska česnovka Sirijska česnovka
  Bufonidae krastače Bufo calamita smrdlja Smrdlja
  Hylidae rege Hyla intermedia italijanska rega Italijanska rega
  Hyla meridionalis Hyla meridionalis
  Hyla sarda sardska rega Sardska rega

  Ribe (Pisces)

  Zavarovane ribe, ki so domorodne na območju Republike Slovenije
  Takson Zavarovana vrsta
  znanstveno ime slovensko ime znanstveno ime slovensko ime fotografija
  nadrazred Agnatha brezzobke
  Petromyzontidae piškurji Eudontomyzon mariae vzhodni potočni piškur Vzhodni potočni piškur
  Lampetra planeri zahodni potočni piškur Zahodni potočni piškur
  Lethenteron zanandreai laški potočni piškur
  Petromyzon marinus morski piškur Morski piškur
  razred Chondrichthyes hrustančnice
  Lamniformes morski psi Carcharodon carcharias beli morski volk Beli morski volk
  Cetorhinus maximus morski pes orjak Morski pes orjak
  razred Osteichthyes kostnice
  Acipenseridae jesetri Acipenser naccarii jadranski jeseter Jadranski jeseter
  Acipenser ruthenus keciga Keciga
  Acipenser sturio atlantski jeseter atlantski Jeseter
  Anguillidae jegulje Anguilla anguilla jegulja Jegulja
  'Gasterosteidae zeti Gasterosteus aculeatus zet Zet
  Umbridae senčice Umbra krameri velika senčica Velika senčica
  Cyprinidae krapovci Chalcalburnus chalcoides pegunica
  Chondrostoma genei primorska podust Primorska podust
  Chondrostoma soetta saveta
  Cyprinus carpio (negojene živali) krap (negojene živali) Krap
  Gobio albipinnatus beloplavuti globoček
  Gobio kessleri keslerjev globoček Kesslerjev golobček
  Leucaspius delineatus belica Belica
  Leuciscus souffia blistavec in primorski blistavec Blistavec
  Pelecus cultratus sabljarka Sabljarka
  Rutilus rubilio mazenica Mazenica
  Cobitidae činklje Cobitis bilineata primorska nežica Primorska nežica
  Cobitis elongata velika nežica
  Cobitis elongatoides navadna nežica
  Cobitis taenia polžača Polžača
  Syngnathiformes morska šila Hippocampus guttulatus dolgonosi morski konjiček Dolgonosi morski konjiček
  Hippocampus hippocampus kratkonosi morski konjiček kratkonosi morski konjiček
  Percidae ostriži Gymnocephalus baloni grbasti okun Grbasti okun
  Gymnocephalus schraetser (syn. Gymnocephalus schraetzer) smrkež Smrkež
  Blenniidae smrkavice Salaria fluviatilis (syn. Blennius fluviatilis) smrkavica Salaria fluviatilis
  Gobiidae glavoči, kapiči Padogobius bonelli potočni glavoč Potočni glavoč
  Molidae loparji Mola mola morski mesec Morski mesec
  Ranzania laevis lopar Lopar
  Zavarovane ribe, ki niso domorodne na območju Republike Slovenije
  Takson Zavarovana vrsta
  znanstveno ime slovensko ime znanstveno ime slovensko ime fotografija
  razred Osteichthyes kostnice
  red Salmoniformes lososi Coregonus oxyrinchus (syn. Coregonus oxyrhynchus) nosata ozimica Coregonus oxyrinchus
  red Cypriniformes
  Cyprinidae krapovci Anaecypris hispanica Anaecypris hispanica
  Phoxinus percnurus Phoxinus percnurus
  Valenciidae Valencia hispanica
  red Perciformes ostrižnjaki
  Percidae ostriži Romanichythys valsanicola [5]
  Zingel asper Zingel asper

  Iglokožci (Echinodermata)

  Zavarovani iglokožci, ki so domorodni na območju Republike Slovenije
  Takson Zavarovana vrsta
  znanstveno ime slovensko ime znanstveno ime slovensko ime fotografija
  Phanerozonia Astropecten spinulosus bodičasta zvezda Astropecten spinulosus
  Astropecten irregularis bleda zvezda Astropecten irregularis
  Spinulosa Anseropoda placenta lisasta morska zvezda Lisasta morska zvezda
  Echinoidea nepravilni morski ježki Paracentrotus lividus vijoličasti morski ježek Vijoličasti morski ježek
  Zavarovani iglokožci, ki niso domorodni na območju Republike Slovenije
  Takson Zavarovana vrsta
  znanstveno ime slovensko ime znanstveno ime slovensko ime fotografija
  Echinoidea nepravilni morski ježki Centrostephanus longispinus diadema Diadema

  Žuželke (Insecta)

  Zavarovane žuželke, ki so domorodne na območju Republike Slovenije
  Takson Zavarovana vrsta
  znanstveno ime slovensko ime znanstveno ime slovensko ime fotografija
  red Coleoptera hrošči Aegosoma scabricorne Aegosoma scabricorne
  Aesalus scarabaeoides Aesalus scarabaeoides
  Agabus solieri
  Anophthalmus spp. brezokci Anophthalmus schmidtii
  Anoxia matutinalis
  Aphaenopidius spp. afenopodiji
  Aphaobiella spp. jajčarčki
  Aphaobius spp. jajčarji
  Astagobius spp.
  Atranus collaris Atranus collaris
  Bathyscimorphus spp.
  Bathysciotes spp.
  Bembidion friebi
  Bembidion incognitum
  Bembidion starkii
  Blaps mortisaga smrtni sel Blaps mortisaga
  Blaps mucronata mrtvaški sel
  Bolbelasmus unicornis Bolbelasmus unicornis
  Broscus cephalotes krešič glavač Broscus cephalotes
  Buprestis novemmaculata Buprestis novemmaculata
  Buprestis octoguttata osempikčasti krasnik Buprestis octoguttata
  Buprestis rustica Buprestis rustica
  Buprestis splendens Buprestis splendens
  Bythoxenus spp.
  Calosoma auropunctatum zlatopikasti moškatnik Zlatopikasti moškatnik
  Calosoma sycophanta veliki moškatnik Veliki moškatnik
  Capnodis tenebrionis sadni koreninar Capnodis tenebrionis
  Carabus auronitens zlatikasti krešič Zlatikasti krešič
  Carabus carinthiacus koroški krešič
  Carabus intricatus modri krešič Modri krešič
  Carabus menetriesi pacholei barjanski krešič
  Carabus scabriusculus Carabus scabriusculus
  Carabus variolosus močvirski krešič Močvirski krešič
  Cassida atrata Cassida atrata
  Cerambyx cerdo strigoš, hrastov kozliček Strigoš alik hrastov kozliček
  Cerambyx miles Cerambyx miles
  Cerambyx nodulosus
  Cerambyx scopolii scopolijev kozlicek Scopolijev kozliček
  Ceuthmonocharis spp. mrharčki posavčki
  Chalcophora mariana borov krasnik Borov krasnik
  Copris lunaris lunasti nosorožec Lunasti nosorožec
  Creophilus maxillosus Creophilus maxillosus
  Cucujus cinnaberinus Cucujus cinnaberinus
  Cybister laterimarginatus škofovska kapa
  Cychrus angustatus
  Cychrus schmidti schmidtov ozkovrati krešič
  Dicerca berolinensis Dicerca berolinensis
  Dorcadion arenarium kraški poljski kozliček Kraški poljski kozliček
  Dorcadion aethiops Dorcadion aethiops
  Dorcadion fulvum fulvum Dorcadion fulvum fulvum
  Dorcadion pedestre panonski poljski kozliček panonski poljski kozliček
  Dromius schneideri
  Dytiscus circumflexus Dytiscus circumflexus
  Dytiscus dimidiatus Dytiscus dimidiatus
  Dytiscus semisulcatus
  Emus hirtus Emus hirtus
  Ergates faber kovač Kovač
  Eurythyrea austriaca Eurythyrea austriaca
  Gnorimus variabilis Gnorimus variabilis
  Graphoderus bilineatus ovratniški plavač Graphoderus bilineatus
  Hydraena carniolica
  Hydrochara flavipes
  Hydrophilus atterimus barjanski potapnik
  Hydrophilus piceus črni potapnik Črni potapnik
  Isotomus speciosus Isotomus speciosus
  Laemostenus elegans
  Lamia textor črni kosec Črni kosec
  Lathrobium cavicola
  Leptodirus hochenwartii drobnovratnik Drobnovratnik
  Leptorhabdium illyricum ilirski kozliček
  Limoniscus violaceus vijolična pokalica vijolična pokalica
  Liocola lugubris marmornata minica Marmornata minica
  Lophyridia littoralis
  Lucanus cervus rogač Rogač
  Lytta vesicatoria španska muha Španska muha
  Machaerites spp.
  Macronychus quadrituberculatus Macronychus quadrituberculatus
  Meloe proscarabaeus hrapava travnica, majnica Hrapava travnica
  Meloe rugosus
  Meloe violaceus vijoličasta travnica Vijoličasta travnica
  Melolontha hippocastani mali majski hrošč Mali majski hrošč
  Melolontha pectoralis Melolontha pectoralis
  Morimus funereus bukov kozliček Bukov kozliček
  Musaria cephalotes
  Nebria psammodes
  Necrophilus subterraneus Necrophilus subterraneus
  Necydalis ulmi Necydalis ulmi
  Nicrophorus germanicus črni grobar Črni grobar
  Odacantha melanura močvirski ovratničar Odacantha melanura
  Oreina liturata črtasta gornica
  Oreina melanocephala črnoglava gornica
  Oreina plagiata rdeča gornica rdeča gornica
  Orestia carniolica
  Orotrechus spp. jamski krešiči
  Oryctes nasicornis nosorožec Nosorožec
  Oryotus spp. ploskonožci
  Osmoderma eremita eremit, puščavnik Eremit, puščavnik
  Parapropus spp.
  Patrobus styriacus
  Phryganophilus ruficollis
  Poecilonota rutilans
  Polyphylla fullo mlinar Mlinar
  Polystichus connexus Polystichus connexus
  Potosia aeruginosa blesteča minica
  Pretneria spp. jamski mrharčki
  Procerus gigas orjaški krešič Orjaški krešič
  Prospelaeobates spp.
  Pterostichus justusi
  Pterostichus morio
  Pterostichus schaschli
  Pterostichus variolatus
  Purpuricenus kaehleri Kaehlerjev škrlatnik Kaehlerjev škrlatnik
  Rhagium sycophanta veliki kleščar veliki kleščar
  Rhamnusium bicolor Rhamnusium bicolor
  Rhopalopus femoratus
  Rhopalopus insubricus
  Rhopalopus ungaricus
  Rhysodes sulcatus brazdar Brazdar
  Rosalia alpina alpski kozliček Alspki kozliček
  Saperda similis Saperda similis
  Scarites laevigatus
  Scarites terricola
  Sclerophaedon carniolicus
  Selatosomus cruciatus križarska pokalica Križarska pokalica
  Spelaeodromus spp.
  Sphodrus leucophthalmus Sphodrus leucophthalmus
  Stephanopachys substriatus Stephanopachys substriatus
  Tragosoma depsarium Tragosoma depsarium
  Typhlotrechus spp.
  Xylodrepa quadrimaculata Xylodrepa quadrimaculata
  Xylosteus spinolae Xylosteus spinolae
  Zabrus tenebrioides žitni brzec Zabrus tenebrioides
  Zuphium olens Zuphium olens
  red Trichoptera mladoletnice Chaetopteryx irenae
  Hagenella clathrata Hagenella clathrata
  red Lepidoptera metulji Agdistis intermedia Agdistis intermedia
  Bembecia himmighoffeni
  Callimorpha quadripunctaria črtasti medvedek Črtasti medvedek
  Carcharodus flocciferus močvirski ostrozob
  Carcharodus lavatherae čišljakov ostrozob čišljakov ostrozob
  Caryocolum peregrinella
  Catocala puerpera purpurni trakar purpurni trakar
  Chamaesphecia hungarica Chamaesphecia hungarica
  Charissa certhiatus
  Chazara briseis puščavnik puščavnik
  Chesias rufata Chesias rufata
  Choristoneura lafauryana
  Cochylimorpha halophilana
  Coenonympha oedippus barjanski okarček barjanski okarček
  Coenonympha tullia munčev okarček munčev okarček
  Colias myrmidone bakreni senožetnik Bakreni senožetnik
  Crambus uliginosella
  Cucullia xeranthemi Cucullia xeranthemi
  Cupido osiris modri kupid modri kupid
  Cymbalophora pudica Cymbalophora pudica
  Diachrysia nadeja
  Diachrysia zosimi Diachrysia zosimi
  Diaphora luctuosa Diaphora luctuosa
  Discestra stigmosa
  Earias vernana Earias vernana
  Eilema palliatella
  Erannis ankeraria kraški zmrzlikar
  Erebia calcaria lorkovićev rjavček Lorkovićev rjavček
  Erebia styx trentarski rjavček
  Eriogaster catax hromi volnoritec
  Eublemma purpurina Eublemma purpurina
  Eucosma flavispeculana
  Eudonia angustea Eudonia angustea
  Euphydryas aurinia travniški postavnež Travniški postavnež
  Euphyia mesembrina
  Eupithecia carpophagata
  Eupithecia ochridata Eupithecia ochridata
  Eupithecia riparia
  Gastropacha populifolia Gastropacha populifolia
  Gnopharmia stevenaria
  Gortyna puengeleri
  Grammodes bifasciata
  Hadena adriana
  Hecatera cappa
  Hemaris fuciformis Hemaris fuciformis
  Hemaris tityus Hemaris tityus
  Hipparchia statilinus primorski konjar Primorski konjar
  Hypochalcia dignella
  Hypodryas maturna gozdni postavnež Gozdni postavnež
  Idaea emarginata Idaeae emarginata
  Iolana iolas veliki mehurkar Veliki mehurkar
  Laelia coenosa Laelia coenosa
  Lasionycta calberlai
  Leptidea morsei veliki frfotavček Veliki frfotavček
  Lithophane merckii
  Lopinga achine scopolijev zlatook Scopolijev zlatook
  Luperina rubella
  Lycaena dispar močvirski cekinček Močvirski cekinček
  Lythria cruentaria Lythria cruentaria
  Maculinea alcon sviščev mravljiščar Sviščev mravljiščar
  Maculinea arion veliki mravljiščar Veliki mravljiščar
  Maculinea nausithous temni mravljiščar Temni mravljiščar
  Maculinea teleius strašnični mravljiščar Strašnični mravljiščar
  Malacosoma franconicum Malacosoma franconicum
  Meridiophila fascialis
  Nudaria mundana Nudaria mundana
  Nymphalis vaualbum vzhodni lepotec Vzhodni lepotec
  Odice arcuinna
  Omia cymbalariae
  Ostrinia palustralis Ostrinia palustralis
  Paradrina flavirena
  Paradrymonia vittata
  Parnassius apollo gorski apolon Gorski apolon
  Parnassius mnemosyne črni apolon Črni apolon
  Pelosia obtusa Pelosia obtusa
  Pennisetia bohemica
  Perigrapha i-cinctum Perigrapha i-cinctum
  Perisomena caecigena kraški pavlinček
  Phragmatobia luctifera Phragmatobia luctifera
  Phtheochroa fulvicinctana
  Plebicula escheriv primorski modrin
  Plusia festucae Plusia festucae.jpg
  Polygonia egea Polygonia egeae
  Praestilbia armeniaca
  Proserpinus proserpinus Proserpinus proserpina
  Saturnia pyri veliki nočni pavlinček Veliki nočni pavlinček
  Schinia cardui
  Schrankia taenialis Schrankia taenialis
  Scoparia perplexela
  Sedina buettneri Sedina buettneri
  Trichosea ludifica Trichosea ludifica
  Triodia adriatica jadranski zavrtač Triodia adriatica
  Tyria jacobaeae Tyria jacobeae
  Vacciniina optilete pohorski borovničar
  Yigoga signifera Yigoga signifera
  Yponomeuta sedella Yponomeuta sedella
  Zerynthia polyxena petelinček Petelinček
  Zygaena angelicae ternovanensis trnovski ovnič
  Zygaena brizae
  Zygaena cynarae
  Zygaena ephialtes spremenljivi ovnič Spremenljivi ovnič
  Zygaena punctum
  Neuropteroidea mrežekrilci Chrysopa hungarica
  Heteroptera stenice Aethus nigritus
  Agramma ruficorne
  Camponotidea saundersii
  Centrocoris variegatus Centrocoris variegatus
  Chartoscirta cincta
  Dictyla convergens
  Dictyla lupuli
  Dimorphocoris schmidti schmidtov dvoličnik
  Gardena insignis
  Hebrus ruficeps
  Lamprodema maurum
  Mesovelia furcata
  Neides tipularius Neides tipularius
  Platycranus boreae burjevka
  Tholagmus flavolineatus
  Thyreocoris scarabaeoides
  Tritomegas sexmaculatus Tritomegas sexmaculatus
  red Mantodea bogomolke Empusa fasciata krpatonoga bogomolka Krpatonoga bogomolka
  red Orthoptera kobilice Saga pedo žagarica Žagarica
  red Odonata kačji pastirji Aeshna caerulea šotna deva Šotna deva
  Aeshna subarctica mahovna deva Mahovna deva
  Aeshna viridis zelena deva Zelena deva
  Ceriagrion tenellum rdeči škratec Rdeči škratec
  Coenagrion hastulatum barjanski škratec Barjanski škratec
  Coenagrion mercuriale brzični škratec Brzični škratec
  Cordulegaster heros veliki studenčar Veliki studenčar
  Gomphus flavipes rumeni porečnik Rumeni porečnik
  Lestes dryas obrežna zverca Obrežna zverca
  Lestes macrostigma južna zverca
  Lestes virens loška zverca Loška zverca
  Leucorrhinia caudalis mrtvični spreletavec Mrtvični spreletavec
  Leucorrhinia dubia barjanski spreletavec Barjanski spreletavec
  Leucorrhinia pectoralis dristavični spreletavec Dristavični spreletavec
  Lindenia tetraphylla velika peščenka velika peščenka
  Ophiogomphus cecilia kačji potočnik Kačji potočnik
  Somatochlora alpestris alpski lesketnik Alpski lesketnik
  Somatochlora arctica barjanski lesketnik Barjanski lesketnik
  Somatochlora metallica kovinski lesketnik Kovinski lesketnik
  Sympetrum danae črni kamenjak Črni kamenjak
  Sympetrum depressiusculum stasiti kamenjak Stasiti kamenjak
  Sympetrum flaveolum rumeni kamenjak Rumeni kamenjak
  Sympetrum meridionale sredozemski kamenjak Sredozemski kamenjak
  Sympetrum pedemontanum pasasti kamenjak Pasasti kamenjak
  Zavarovane žuželke, ki niso domorodne na območju Republike Slovenije
  Takson Zavarovana vrsta
  znanstveno ime slovensko ime znanstveno ime slovensko ime fotografija
  red Coleoptera hrošči Carabus hampei
  Carabus hungaricus Carabus hungaricus
  Carabus olympiae
  Carabus zawadszkii
  Dorcadion fulvum cervae
  Duvalius gebhardti
  Duvalius hungaricus
  Dytiscus latissimus Dytiscus latissimus
  Pilemia tigrina
  Probaticus subrugosus
  Propomacrus cypriacus
  Pseudogaurotina excellens
  Pseudoseriscius cameroni
  Pytho kolwensis Pytho kolwensis
  red Lepidoptera metulji Apatura metis
  Arytrura musculus
  Catopta thrips
  Chondrosoma fiduciarium
  Coenonympha hero Coenonympha hero
  Cucullia mixta
  Dioszeghyana schmidtii
  Erebia christi Erebia christi
  Erebia sudetica Erebia sudetica
  Glyphipterix loricatella
  Gortyna borelii lunata
  Fabriciana elisa
  Hyles hippophaes Hyles hippophaes
  Lignyoptera fumidaria Lignyoptera fumidaria
  Lycaena helle Lycaena helle
  Melanargia arge Melanargia arge
  Papilio alexanor Papilio alexanor
  Papilio hospiton Papilio hospiton
  Phyllometra culminaria
  Plebicula golgus
  Polymixis rufocincta isolata
  Polyommatus eroides
  Pseudophilotes bavius [5] Pseudophilotes bavius
  Xylomoia strix
  red Mantodea bogomolke Apteromantis aptera
  red Orthoptera kobilice Brachytrupes megacephalus
  Baetica ustulata
  Isophya stysi
  Isophya costata
  Isophya harzi [5]
  Myrmecophilus baronii
  Odontopodisma rubripes
  Paracaloptenus caloptenoides
  Pholidoptera transsylvanica
  Stenobothrus eurasius
  red Odonata kačji pastirji Cordulegaster trinacriae
  Gomphus graslinii Gomphus graslinii
  Leucorrhinia albifrons ozibni spreletavec ozibni spreletavec
  Macromia splendens Macromia splendens
  Oxygastra curtisii Oxygastra curtisii
  Sympecma braueri vzhodni zimnik

  Pajkovci (Arachnida)

  Zavarovani pajkovci, ki so domorodni na območju Republike Slovenije
  Takson Zavarovana vrsta
  znanstveno ime slovensko ime znanstveno ime slovensko ime fotografija
  Araneae pajki Macrothele calpeiana Macrothele calpeiana

  Raki (Crustacea)

  Zavarovani raki, ki so domorodni na območju Republike Slovenije
  Takson Zavarovana vrsta
  znanstveno ime slovensko ime znanstveno ime slovensko ime fotografija
  red Isopoda enakonožci Sphaeromides virei jamska veslavka
  red Decapoda deseteronožci Astacus astacus potočni rak Potočni rak
  Austropotamobius pallipes primorski koščak Primorski koščak
  Austropotamobius torrentium navadni koščak Navadni koščak
  Homarus gammarus jastog Jastog
  Maja squinado veliki morski pajek Veliki morski pajek
  Palaemonetes antennarius primorska kozica Primorska kozica
  Scyllarus arctus rak nagajivček Rak nagajivček
  Zavarovani raki, ki niso domorodni na območju Republike Slovenije
  Takson Zavarovana vrsta
  znanstveno ime slovensko ime znanstveno ime slovensko ime fotografija
  red Isopoda enakonožci Armadillidium ghardalamensis

  Pijavke (Hirudinea)

  Zavarovane pijavke, ki so domorodne na območju Republike Slovenije
  Takson Zavarovana vrsta
  znanstveno ime slovensko ime znanstveno ime slovensko ime fotografija
  red Hirudinea pijavke Hirudo medicinalis medicinska pijavka Medicinska pijavka
  Hirudo verbana Hirudo verbana

  Mnogoščetinci (Polychaeta)

  Zavarovani mnogoščetinci, ki so domorodni na območju Republike Slovenije
  Takson Zavarovana vrsta
  znanstveno ime slovensko ime znanstveno ime slovensko ime fotografija
  razred Polychaeta mnogoščetinci Eunice aphroditois veliki morski črv Veliki morski črv

  Mehkužci (Molusca)

  Zavarovani mehkužci, ki so domorodni na območju Republike Slovenije
  Takson Zavarovana vrsta
  znanstveno ime slovensko ime znanstveno ime slovensko ime fotografija
  razred Gastropoda polži
  Anisus vorticulus drobni svitek Drobni svitek
  Arion rufus rdeči lazar Rdeči lazar
  Helix aspersa hrapavi vrtni polž Hrapavi vrtni polž
  Helix cincta pasasti vrtni polž Pasasti vrtni polž
  Helix pomatia veliki vrtni polž Veliki vrtni polž
  Luria lurida progasta porcelanka progasta porcelanka
  Mervicia eximia mervicija
  Mitra zonata progasta mitra Progasta mitra
  Theodoxus prevostianus topliški plavač Topliški plavač
  red Opistobranchia polži zaškrgarji
  podred Nudibranchia goli polži vse na območju Slovenije domorodne vrste
  razred Bivalvia školjke
  Anisomyaria Spondylus gaederopus morsko kopito morsko kopito
  Dreissenidae Congeria kusceri kuščerjeva kongerija
  Myoida (syn. Eulamellibranchia) Pholas dactylus zavrtač zavrtač
  Sphaerium corneum navadna kroglanka navadna kroglanka
  Mytiloida klapavice Lithophaga lithophaga morski datelj Morski datelj
  Pterioida Pinna nobilis veliki leščur Veliki leščur
  Unionoida Microcondylaea compressa
  Pseudanodonta complanata rečna brezzobka Rečna brezzobka
  Unio crassus navadni škržek Navadni škržek
  Unio elongatulus
  Zavarovani mehkužci, ki niso domorodni na območju Republike Slovenije
  Takson Zavarovana vrsta
  znanstveno ime slovensko ime znanstveno ime slovensko ime fotografija
  razred Gastropoda polži
  Caseolus calculus
  Caseolus commixta
  Caseolus sphaerula
  Chilostoma banaticum Drobacia banatica
  Discula leacockiana
  Discula tabellata
  Discula testudinalis
  Discula turricula
  Discus defloratus
  Discus guerinianus
  Elona quimperiana Elona quimperiana
  Geomalacus maculosus Geomalacus maculosus
  Geomitra moniziana
  Gibbula nivosa
  Hygromia kovacsi
  Idiomela subplicata
  Lampedusa imitatrix
  Lampedusa melitensis
  Leiostyla abbreviata
  Leiostyla cassida
  Leiostyla corneocostata
  Leiostyla gibba
  Leiostyla lamellosa (po podatkih IUCN izumrla)[7]
  Paladilhia hungarica
  Patella ferruginea prapolži Patella ferruginea
  Sadleriana pannonica
  Theodoxus transversalis Theodoxus transversalis
  razred Bivalvia školjke
  Unionoida Margaritifera auricularia Margaritifera auricularia

  Mahovnjaki (Bryozoa)

  Zavarovani mahovnjaki, ki so domorodni na območju Republike Slovenije
  Takson Zavarovana vrsta
  znanstveno ime slovensko ime znanstveno ime slovensko ime fotografija
  Bryozoa mahovnjaki Myriozoum truncatum lažna korala
  Sertella beaniana neptunove čipke neptunove čipke

  Spužve (Porifera)

  Zavarovane spužve, ki so domorodne na območju Republike Slovenije
  Takson Zavarovana vrsta
  znanstveno ime slovensko ime znanstveno ime slovensko ime fotografija
  Porifera spužve Hippospongia communis konjska spužva
  Spongia officinalis prava spužva Prava spužva

  Viri in opombe