Išči

  Seznam zavarovanih domorodnih rastlinskih vrst v Sloveniji

  Seznam zavarovanih domorodnih rastlinskih vrst v Sloveniji je narejen na podlagi Uredbe o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah[1], ki vsebuje poleg splošnih določil tudi dve prilogi. V poglavju A je seznam zavarovanih rastlinskih vrst, ki so domorodne na območju Republike Slovenije.

  V poglavju B je seznam, ki vsebuje zavarovane rastlinske vrste v interesu Evropske skupnosti, ki niso domorodne na območju Republike Slovenije in niso predmet tega seznama. Slovenija mora kot država članica Evropske unije zagotoviti ustrezno varstvo tudi za tiste prosto živeče rastlinske vrste, ki sicer niso domorodne v naši državi, vendar pa so ogrožene na območju drugih držav članic Evropske skupnosti in navedene na seznamih Direktive o habitatih.

  Zavarovane vrste rastlin

  Rastlinske vrste zavarujemo zaradi tega, da bi ohranili pestrost narave. Zato ne zavarujemo le na pogled lepih in zanimivih rastlin, ampak vse tiste vrste, za katere obstaja možnost, da bodo na nekem območju izumrle.

  Pojasnila k seznamu

  V seznamu so določene tiste rastlinske vrste, ki so domorodne (avtohtone) na območju Republike Slovenije.

  Navajanja sistematskih enot v stolpcu »takson« so le informativna in ne za namene klasifikacije.

  Seznam

  Mahovi (Bryophyta)

  Zavarovani mahovi, ki so domorodni na območju Republike Slovenije
  Takson Zavarovana vrsta
  znanstveno ime slovensko ime znanstveno ime slovensko ime fotografija opombe
  Buxbaumia viridis * H
  Dicranium viride H
  Drepanocladus vernicosus * H
  Leucobrium glaucum sivozeleni mah H
  Mannia triandra H
  Sphagnum šotni mah, vse vrste * H

  Praprotnice (Pteridophyta)

  Zavarovane praprotnice, ki so domorodne na območju Republike Slovenije
  Takson Zavarovana vrsta
  znanstveno ime slovensko ime znanstveno ime slovensko ime fotografija opombe
  družina Lycopodiaceae lisičjakovke
  vse vrste družine Lycopodium annotinum1.jpg O
  družina Adiantaceae laskovke
  Adiantum capillus-veneris venerini lasci Adiantum capillus-veneris.jpg H
  družina Aspleniaceae sršajevke
  Asplenium adulterinum nepravi sršaj Slezinik-nepravy-asplenium-adulterinum-milde-l-2.jpg H

  Golosemenke (Gymnospermae)

  Zavarovane golosemenke, ki so domorodne na območju Republike Slovenije
  Takson Zavarovana vrsta
  znanstveno ime slovensko ime znanstveno ime slovensko ime fotografija opombe
  družina Taxaceae tisovke
  Taxus baccata navadna tisa Taxus baccata MHNT.jpg

  Kritosemenke (Angiospermae)

  Zavarovane kritosemenke, ki so domorodne na območju Republike Slovenije
  Takson Zavarovana vrsta
  znanstveno ime slovensko ime znanstveno ime slovensko ime fotografija opombe
  družina Amaryllidaceae narcisovke
  Galanthus nivalis navadni mali zvonček *
  Leucojum vernum pomladanski veliki zvonček, kronica * O
  Leucojum aestivum poletni veliki zvonček *
  Narcissus narcis, narcisa, vse vrste *
  družina Asphodelaceae zlatokorenovke
  Hemerocallis lilioasphodelus rumena maslenica * H
  družina Apiaceae kobulnice
  Apium repens plazeča zelena * H
  Eryngium alpinum alpska možina * H
  Hladnikia pastinacifolia rebrinčevolistna hladnikija H
  družina Aquifoliaceae bodikovke
  Ilex aquifolium navadna bodika *
  družina Araceae kačnikovke
  Calla palustris močvirska kačunka * H
  Dracunculus vulgaris navadni kaček *
  družina Asteraceae nebinovke
  Arnica montana arnika * C, O
  Artemisia genipi klasnati pelin *
  Carlina acanthifolia učenska kompava * H
  Leontopodium alpinum planika *
  Serratula lycopifolia raznolistna mačina H*
  družina Brassicaceae križnice
  Alyssum montanum subsp.pluscanescens žički grobeljnik H
  Arabis scopoliana Scopolijev repnjak * H
  družina Butomaceae vodoljubovke
  Butomus umbellatus kobulasta vodoljuba * H
  družina Campanulaceae zvončičevke
  Adenophora liliifolia navadna obročnica * H
  Campanula zoysii Zoisova zvončnica * H
  Physoplexis comosa šopasti repušnik *
  družina Caprifoliaceae kovačnikovke
  Linnaea borealis severna linejka * H
  družina Caryophyllaceae klinčnice
  Cerastium dinaricum dinarska smiljka H
  Dianthus vse vrste razen Dianthus barbatus klinček, nageljček, vse vrste razen brkati nageljček *
  Moehringia tommasinii Tommasinijeva popkoresa H
  Moehringia villosa kratkodlakava popkoresa H
  družina Convallariaceae šmarničevke
  Convallaria majalis šmarnica *
  družina Crassulaceae tolstičevke
  Jovibarba Opis: vse vrste netreskovec, vse vrste *
  Sedum maximum hermelika *
  Sempervivum vse vrste netresk, vse vrste *
  družina Cyperaceae ostričevke
  Eleocharis carniolica kranjska sita H
  družina Droseraceae rosikovke
  Drosera vse vrste rosika, vse vrste *
  družina Ericaceae vresovke
  Arctostaphyllos uva-ursi zimzeleni gornik * C, O
  Rhododendron luteum rumeni sleč * H
  družina Fabaceae metuljnice
  Genista holopetala primorska košeničica H
  družina Gentianaceae sviščevke
  Gentiana acaulis Kochov svišč * H
  Gentiana clusii Clusijev svišč *
  Gentiana froelichii Froelichov svišč *
  Gentiana lutea rumeni svišč, košutnik * C
  Gentiana pannonica panonski svišč * C
  Gentiana pneumonanthe močvirski svišč *
  družina Iridaceae perunikovke
  Gladiolus vse vrste vključno Gladiolus palustris meček, vse vrste * H
  Iris vse vrste vključno Gentiana froelichii perunika, vse vrste * H
  družina Lentiburuaceae mešinkovke
  Pinguicula vse vrste mastnica, vse vrste *
  družina Liliaceae lilijevke
  Bellevalia romana navadni hijacint * H
  Erythronium dens-canis navadni pasji zob * O
  Fritillaria meleagris močvirska logarica, močvirski tulipan * H
  Fritillaria orientalis gorska logarica *
  Lilium vse vrste lilija, vse vrste *
  Ruscus aculeatus bodeča lobodika * C, O
  Ruscus hypoglossum širokolistna lobodika * O
  Scilla litardierei travniška modra čebulica * H
  družina Marsileaceae marzilkovke
  Marsilea quadrifolia štiriperesna marzilka * H
  družina Orchidaceae kukavičevke vse vrste družine, vključno: H
  Cypripedium calceolus lepi čeveljc * H
  Himantoglossum adriaticum jadranska smrdljiva kukavica * H
  Liparis loeselii Loeselova grezovka * H
  Spiranthes aestivalis poletna škrbica * H
  družina Paeoniaceae potonikovke
  Paeonia vse vrste potonika, vse vrste * H
  družina Poaceae trave
  Stipa vse vrste bodalica,, vse vrste *
  družina Posidoniaceae pozejdonovke
  Posidonia oceanica morska pozejdonovka * H
  družina Primulaceae jegličevke
  Cyclamen purpurascens navadna ciklama, kokorik *
  Primula auricula avrikelj *
  Primula carniolica kranjski jeglič * H
  Primula x venusta idrijski jeglič, dražestni jeglič
  družina Ranunculaceae zlatičevke
  Anemone hortensis vrtna veternica * H
  Aquilegia bertolonii bertolonijeva orlica * H
  Helleborus vse vrste teloh, vse vrste *
  Eranthis hyemalis navadna jarica * H
  Pulsatilla vse vrste kosmatinec, vse vrste, vključno z velikonočnico * H
  družina Scrophulariaceae črnobinovke
  Lindernia procumbens polegla lindernija * H
  družina Thymelaeaceae volčinovke
  Daphne blagayana Blagayev volčin * H
  Daphne cneorum dišeči volčin * H

  Sklici in opombe

  1. "Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah,". Register predpisov Slovenije. 1.5.2004.

  Viri