Išči

    Skalar

    Skalár ali skalárna količina je v matematiki neusmerjena količina, ki je določena in izražana samo s številom (npr. dolžina, čas, temperatura, delo, moč, ...).

    Izraz skalar je v matematiki protipomenka izraza vektor.

    Glej tudi