Išči

  Skandij

  kalcijskandijtitan
  Sc
  Y  
   
   
  Sc-TableImage.svg
  Splošno
  Ime, simbol, vrstno število skandij, Sc, 21
  Kemijska vrsta prehodna kovina
  Skupina, perioda, blok 3, 4 , d
  Gostota, trdota 2985 kg/m3, 2,5
  Videz srebrnkasto bel
  Sc,21.jpg
  Lastnosti atoma
  Relativna atomska masa 44,955910 a. e. m.
  Atomski polmer (izračunan) 160 (184) pm
  Kovalentni polmer 144 pm
  van der Waalsov polmer ni podatka
  Elektronska konfiguracija [Ar]3d1 4s2
  e- na energijski nivo 2, 8, 9, 2
  Oksidacijska stanja (oksid) 3 (šibka baza)
  Kristalna struktura heksagonalna
  Fizikalne lastnosti
  Agregatno stanje trdno
  Tališče 1814 K (2806 °F)
  Vrelišče 3103 K (5126 °F)
  Molski volumen 15,00 ×10−6 m3/mol
  Izparilna toplota 314,2 kJ/mol
  Talilna toplota 14,1 kJ/mol
  Parni tlak 22,1 Pa pri 1812 K
  Hitrost zvoka ni podatka
  Razne lastnosti
  Elektronegativnost 1,36 (Paulingova lestvica)
  Specifična toplota 568 J/(kg · K)
  Električna prevodnost 1,77 106/(m·ohm)
  Toplotna prevodnost 15,8 W/(m·K)
  1. ionizacijski potencial 633,1 kJ/mol
  2. ionizacijski potencial 1235,0 kJ/mol
  3. ionizacijski potencial 2388,6 kJ/mol
  4. ionizacijski potencial 7090,6 kJ/mol
  5. ionizacijski potencial 8843 kJ/mol
  6. ionizacijski potencial 10679 kJ/mol
  7. ionizacijski potencial 13310 kJ/mol
  8. ionizacijski potencial 15250 kJ/mol
  9. ionizacijski potencial 17370 kJ/mol
  10. ionizacijski potencial 21726 kJ/mol
  Najstabilnejši izotopi
  izo NA t1/2 DM DE MeV DP
  45Sc 100 % Sc je stabilen s 24 nevtroni
  46Sc {sint.} 83,79 dni β- 2,367 46Ti
  Če ni označeno drugače, so
  uporabljene enote SI in standardni pogoji.

  Skándij je kemični element, ki ima v periodnem sistemu simbol Sc in atomsko število 21. Ta mehak, srebrnkast, bel prehodni element se pojavlja v redkih mineralih v Skandinaviji, in ga včasih klasificirajo skupaj z itrijem in lantanoidi kot redko zemljo.

  Zunanje povezave