Išči

  Skupina periodnega sistema

  Vsak stolpec v periodnem sistemu je skupina.

  Skupina periodnega sistema elementov je vertikalni stolpec v periodnem sistemu elementov. Standardni periodni sistem ima 18 skupin. V posamezni skupini so združeni elementi z enako elektronsko konfiguracijo najbolj zunanje elektronske orbitale njihovih atomov, od katere so najbolj odvisne kemijske lastnosti elementa. Za številčenje skupin obstojajo trije ustaljeni načini. Eden od njih uporablja arabske številke, druga dva pa rimske številke. IUPAC priporoča uporabo arabskih številk od 1 do 18.

  V obeh starih sistemih je precejšnja zmeda zaradi uporabe kombinacij rimskih številk in črk. Stari sistem IUPAC je s črkama A in B označeval levi in desni del periodnega sistema, medtem ko je sistem CAS s črkama A in B označeval glavne skupine (A) in prehodne elemente (B). Stari sistem IUPAC se je uporabljal predvsem v Evropi, sistem CAS pa v Ameriki. Novi sistem IUPAC je nadomestil oba stara sistema in preprečil morebitno zmedo. Prvi predlog za novi sistem je nastal leta 1985,[1] od leta 1990 pa je vključen v Nomenklaturo anorganske kemije.[2]

  Vsebina

  Imena skupin

  Skozi zgodovino se je uporabljal različen nabor imen skupin:[1][3]

  IUPAC skupina 1a 2 n/a 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  Mendelejev (I–VIII) IA IIA IIIB IVB VB VIB VIIB VIIIB IB IIB IIIB IVB VB VIB VIIB b
  CAS (US, A-B-A) IA IIA IIIB IVB VB VIB VIIB VIIIB IB IIB IIIA IVA VA VIA VIIA VIIIA
  old IUPAC (Europe, A-B) IA IIA IIIA IVA VA VIA VIIA VIIIB IB IIB IIIB IVB VB VIB VIIB 0
  Trivialno ime H in alkalijske koviner Zemljo­alkalijske koviner Kovniške kovine Trieli Tetreli Pnikto­genir Hal­ko­genir Halo­genir Žlahtni plinir
  Poimenovanje po elementur Liti­jeva skupina Berili­jeva skupina Skan­dijeva skupina Titan­ova skupina Vanadi­jeva skupina Kromova skupina Man­ga­nova skupina Železova skupina Kobal­tova skupina Nikljeva skupina Bakrova skupina Cinkova skupina Borova skupina Oglji­kova skupina Duši­kova skupina Kisi­kova skupina Fluor­ova skupina Helijeva ali Neonova skupina
  Perioda 1  H  He
  Perioda 2 Li Be B C N O F Ne
  Perioda 3 Na Mg Al Si P S Cl Ar
  Perioda 4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
  Perioda 5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
  Perioda 6 Cs Ba La–Yb Lu Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
  Perioda 7 Fr Ra Ac–No Lr Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
  a Skupina 1 vsebuje vodik (H) in alkalijske kovine. Elementi skupine imajo en s-elektron v zunanji elektronski lupini. Za vodik velja, da ne spada med alklijske kovin, ker se njegovo vedenje ne ujema z njihovimi. To napravi to skupino v nekem pogledu za izjemo..
  n/a Nima številke skupine
  b Skupina 18, žlahtni plini, niso bili odkriti v času nastanka Mendelejeve originalne tabele. Kasnje (1902), je Mendelejev sprejel dokaze njihovega obstoja, umeščeni so bili v novo "skupino 0".
  r Ime skupine po priporočilih IUPAC.
  Novo
  IUPAC
  ime
  Staro
  IUPAC
  (Evropa)
  CAS
  name
  (U.S.)
  Ime
  po elementu
  priporočeno
  IUPAC
  triviano ime
  Druga trivialna imena
  Skupina 1 IA IA  
  litijeva družina
  vodik
  in
  alkalijske kovine*
  Skupina 2 IIA IIA berilijeva družina zemljoalkalijske kovine*
  Skupina 3 IIIA IIIB skandijeva družina
  Skupina 4 IVA IVB titanova družina
  Skupina 5 VA VB vanadijeva družina
  Skupina 6 VIA VIB kromova družina
  Skupina 7 VIIA VIIB manganova družina
  Skupina 8 VIII VIIIB železova družina
  Skupina 9 VIII VIIIB kobaltova družina
  Skupina 10 VIII VIIIB nikljeva družina
  Skupina 11 IB IB bakrova družina Kovine za kovance
  Skupina 12 IIB IIB cinkova družina
  Skupina 13 IIIB IIIA borova družina trieli z grščine tri (tri, III)[4][5]
  Skupina 14 IVB IVA ogljikova družina tetreli iz grščine tetra (štiri, IV)[4][5]
  Skupina 15 VB VA dušikova družina pniktogeni* penteli z grščine penta (pet, V)[5]
  Skupina 16 VIB VIA kisikova družina halkogeni*
  Skupina 17 VIIB VIIA fluorova družina halogeni*
  Skupina 18 0 VIIIA helijeva družina
  or neonova družina
  žlahtni plini*

  Predlagana so bila tudi nekatera druga imena ne da bi bila splošno sprejeta: "hlapljive kovine (volatile metals)" za skupino 12;[6] "icosagens" for group 13;[7] "crystallogens",[4] "adamantogens",[8] in "merylides"[navedi vir] za skupino 14; in "aerogeni" za skupino 18.[5]

  Glej tudi

  Sklici

  1. 1,0 1,1 Fluck, E. (1988). "New Notations in the Periodic Table" (PDF). Pure Appl. Chem. IUPAC. 60 (3): 431–436. doi:10.1351/pac198860030431. Pridobljeno dne 24 March 2012.
  2. Leigh, G. J. Nomenclature of Inorganic Chemistry: Recommendations 1990. Blackwell Science, 1990. ISBN 0-632-02494-1.
  3. IUPAC (2005). "Nomenclature of inorganic chemistry" (PDF).
  4. 4,0 4,1 4,2 Liu, Ning; Lu, Na; Su, Yan; Wang, Pu; Quan, Xie (2019). "Fabrication of g-C3N4/Ti3C2 composite and its visible-light photocatalytic capability for ciprofloxacin degradation". Separation and Purification Technology. 211: 782–789. doi:10.1016/j.seppur.2018.10.027. Pridobljeno dne 17 August 2019.
  5. 5,0 5,1 5,2 5,3 Rich, Ronald (2007). Inorganic Reactions in Water. Springer. str. 307, 327, 363, 475. doi:10.1007/978-3-540-73962-3. ISBN 9783540739616.
  6. https://glosbe.com/en/en/volatile%20metal
  7. Greenwood, Norman N.; Earnshaw, Alan (1997). Chemistry of the Elements (2. izd.). Butterworth-Heinemann. str. 227. ISBN 978-0-08-037941-8.
  8. W. B. Jensen, The Periodic Law and Table

  Nadaljnje branje