Išči

  Slovenska književnost

  Hinko Smrekar - karikatura slovenskih literatov iz leta 1913, hrani Narodni muzej Slovenije

  Slovenska književnost se začne z zapisi Brižinskih spomenikov okoli leta 1000. Pisatelji in pesniki so razdeljeni po obdobjih:

  Vsebina

  Pismenstvo (500—1550)

  Reformacija (1550—1600)

  Protireformacija (1600—1630)

  Barok (1630—1750)

  Razsvetljenstvo (1750—1819)

  Romantika (1819—1849)

  Realizem (1848—1899)

  Moderna (1899—1918)

  Sopotniki moderne

  Književnost med obema vojnama (1918—1941)

  Ekspresionizem in slovenske zgodovinske avantgarde (1918—1930)

  Socialni realizem (1930–1941)

  Koroški slovenski starejši bukovniki in pisatelji/ce

  starejši

  medvojna generacija

  Medvojna književnost (1941—1945)

  Književnost po drugi svetovni vojni (1945—danes)

  Ivan Minatti (1924–2012)
  Ivan Korošec (1924–2015)
  Ciril Zlobec (1925–2018)
  Tone Pavček (1928–2011)
  Janez Menart (1929–2004)
  Kajetan Kovič (1931–2014)
  Lojze Krakar (1926–1995)
  Dane Zajc (1929–2005)
  Gregor Strniša (1930–1987)
  Veno Taufer (1933–)
  Saša Vegri (1934–2011)
  Miroslav Košuta (1936–)
  Viljem Černo (1937–2017)
  Svetlana Makarovič (1939–)
  Niko Grafenauer (1940–)
  Tomaž Šalamun (1941–2014)
  Marko Kravos (1943–)
  Iztok Geister (1945–)
  Milan Dekleva (1946–)
  Ivo Svetina (1948–)
  Milan Jesih (1950–)
  Boris A. Novak (1953–)
  Aleš Debeljak (1961–2016)
  Maja Vidmar (1961–)
  Klara Filipič (1988–)
  Boris Pahor(1913–)
  Vitomil Zupan (1914–1987)
  Alojz Rebula (1924–)
  Ivan Korošec (1924–2015)
  Andrej Hieng (1925–2000)
  Marjan Rožanc (1930–1990)
  Pavle Zidar (1932–1992)
  Peter Božič (1932–2009)
  Rudi Šeligo (1935–2004)
  Florjan Lipuš (1937–)
  Bogdan Novak (1944–)
  Mate Dolenc (1945–)
  Lojze Kovačič (1928–2004)
  Tomaž Ogris (1946–)
  Drago Jančar(1948–)
  Vlado Žabot(1958–)
  Igor Karlovšek(1958–)
  Feri Lainšček (1959–)
  Miha Mazzini (1961–)
  Jani Virk (1962–)
  Andrej Blatnik (1963–)
  Sebastijan Pregelj (1970–)
  Goran Vojnović (1980–)
  Nejc Gazvoda (1985–)
  Nada Gaborovič (1924–2006)
  Žiga Gombač (1976-)
  Dominik Smole (1929–1992)
  Tone Partljič (1940–)
  Drago Jančar (1948–)
  Branka Jurca (1914—1999)
  Miha Mate (1945—)
  Vitan Mal (1946—)
  Anton Ingolič (1907—1992)

  Sodobni/e koroški/e slovenski/e pisatelji/ce

  Avtorji na internetu

  Dela nekaterih zgoraj omenjenih avtorjev obstajajo kot elektronske knjige na Wikiviru, v Virtualni slovenski knjigarni Beseda (berejo se z brezplačnim programom Adobe Reader) in na spletni strani Zbirka slovenskih leposlovnih besedil.

  Glej tudi

  Zunanje povezave

  Knjiga Portal:Literatura