Išči

  Slovenska vojska

  Slovenska vojska
  Sign of Slovenian Army.svg
  Ustanovitev 1991
  Veje/rodovi sil enovejne oborožene sile
  Sedež Ljubljana
  Vodstvo
  Vrhovni poveljnik predsednik Republike Slovenije Nataša Pirc Musar
  Minister za obrambo minister za obrambo Republike Slovenije Marjan Šarec
  Načelnik generalštaba generalmajor Robert Glavaš
  Pripadniki
  Vojaška polnoletnost 18
  Nabor ukinjen 2003
  V aktivni
  vojaški službi
  1,002,714, age 17 (prostovoljno) (2019 ocena)
  Sposobni za
  vojaško službo
  822,226, age 17 (prostovoljno) (2019 ocena)
  Letni doprinos
  vojaške polnoletnosti
  20,556 (2019 ocena)
  Aktivni pripadniki 7557 (stalna sestava 2022 )
  Rezervni pripadniki 1662 (pogodbena rezerva 2022 )
  Vojaški izdatki
  Proračun €976.6 (2022)
  Delež BDP 1,44 (2022)
  Sorodni članki
  Zgodovina Teritorialna obramba Republike Slovenije
  Slovenska osamosvojitvena vojna
  Čini Čini Slovenske vojske

  Flag of the Slovenian Armed Forces.jpg
  Zastava Slovenske vojske

  Himna Slovenske vojske:

  Slovénska vôjska (kratica: SV) so vse organizirane formacijske in druge kadrovske sestave, namenjene za izvajanje vojaške obrambe Republike Slovenije, ki so pod enotnim poveljstvom, z enotnimi oznakami pripadnosti SV in odkrito nosijo orožje. Slovenska vojska je nastala leta 1993 iz takratne Teritorialne obrambe Republike Slovenije (TO). Sprva je vojska temeljila na naborniškemu sistemu, ki pa je bil leta 2003 ukinjen, nadomestila pa ga je profesionalna vojska. Velika prelomnica za Slovensko vojsko je bil vstop Slovenije v NATO. Danes je Slovenska vojska moderna oborožena sila s 7557 pripadniki stalne in 1662 pripadniki rezervne sestave, ki izvaja različne naloge doma in po svetu.

  Vrhovni poveljnik Slovenske vojske je predsednik Republike Slovenije, načelnik Generalštaba Slovenske vojske pa skrbi za njeno operativno delovanje. Trenutni načelnik je generalmajor Robert Glavaš, trenutni glavni podčastnik pa štabni praporščak Danijel Kovač.

  Zgodovina SV

  Slovenska vojaška zgodovina sega v čas Karantanije prve neodvisne slovenske države. Ta je nastala okoli 7. stoletja in je trajala skoraj 300 let. V tistem času so se Karantanci borili proti Bavarcem in Avarom. Zaradi premoči Avarov so morali Karantanci okoli leta 743 za pomoč prosti Bavarce, ki so v deželi počasi začeli uveljavljati svojo nadvlado in širiti krščansko vero. To je pripeljalo do številnih uporov, ki pa niso bili uspešni in so bili krvavo zatrti. Leta 788 je Karantanija postala del frankovske države in s tem je bilo svobodne slovenske države dokončno konec.

  V naslednjih stoletjih so prebivalci na današnjem območju Slovenije služili različnim vladarjem ter se borili za tuje interese. Izjema so bili turški vpadi, ki so v 14. stoletju postajali vedno bolj pogosti. Takrat so se ljudje organizirali in se pogumno upirali dosti močnejšemu sovražniku z juga. Na žalost pa ti niso morali računati na pomoč svojih tujih vladarjev, ki so dostikrat pobegnili in nemočne ljudi prepustili surovemu ubijanju. To in prekomerno izkoriščanje preprostih kmečkih ljudi je pripeljalo do kmečkih uporov, ki so v letih 1478, 1515, 1573, 1635 in 1731 pustošili po deželi. Čeprav so bili po večini krvavo zatrti, so imeli pozitivni učinek na slovensko nacionalno zavest. Napoleonove vojne in ustanovitev Ilirskih provinc je slovensko nacionalno zavest še dodatno spodbudilo. Po porazu Napoleonove armade, v kateri so se borili tudi Slovenci, je območje današnje Slovenije ponovno prešlo pod Avstrijsko cesarstvo. Drugo polovico 19. stoletja so zaznamovale številne bitke, v katerih so se slovenski polki izkazali kot zelo dobri in zanesljivi.

  Prelom v slovenski vojaški zgodovini je predstavljala prva svetovna vojna. V njej so bili slovenski vojaki v sestavu Avstro-Ogrske armade. Ta se je takrat borila na treh glavnih bojiščih: vzhodnem, balkanskem in italijanskem. Čeprav je na vseh umrlo veliko vojakov slovenske narodnosti (izstopa predvsem vzhodno bojišče), je za slovenski narod najbolj pomembno italijansko bojišče, ki je dobršen del potekalo tudi čez slovensko ozemlje. Na tem bojišču se je po dolgem času ponovno zgodilo, da se Slovenci nismo borili zgolj za tuje interese, temveč proti novemu okupatorju in za lasten obstanek. Po porazu Avstro-Ogrske armade leta 1918 se je na slovenskem ozemlju oblikovala prva slovenska vojska v sodobni zgodovini. Vodil jo je general Rudolf Maister in je štela okoli 12.000 vojakov. Njegovi vojski je v povojnem kaosu uspelo obdržati Maribor z zaledjem in vzhodno Koroško, ne pa tudi Primorske, ki je po vojni postala del Italije. Leta 1919 so njeni pripadniki postali sestavni del kraljeve jugoslovanske vojske.

  Po aprilski vojni leta 1941 je bilo slovensko ozemlje razkosano med tri okupatorje. Kmalu zatem se je v Sloveniji začel odpor in v letih 1941 do 1945 so bile ustanovljene prve slovenske partizanske enote, ki pa so po koncu druge svetovne vojne postale sestavni del jugoslovanske ljudske armade JLA (do leta 1951 samo JA)). Tako je ostalo vse do leta 1968, ko so države članice Varšavskega pakta napadle Češkoslovaško. Nepričakovan napad je jugoslovanske politike prepričal, da Jugoslavija potrebuje dodatne oborožene sile, in tako je bila ustanovljena Teritorialna obramba (TO).

  Teritorialna obramba je bila takrat nekakšna pomožna sila jugoslovanske ljudske armada. Organizirana je bila v obliki odredov, ki so delovali v posameznih pokrajinah. V Sloveniji je bil poveljevalni jezik slovenski. prav tako je bila večina vojakov v TO Slovencev, zato so jo lokalni prebivalci dosti raje sprejemali kot enote JLA. Za oboroževanje TO so večinoma skrbele občine, prav to oboroževanje pa je motilo JLA. Zato so po letu 1974 začeli vodilne položaje v TO prevzemati častniki JLA. Zaradi demokratičnih sprememb v Sloveniji in teženj po odcepitvi je leta 1990 vodstvo Jugoslavije izdalo ukaz o razorožitvi TO, ki pa ni bil izpolnjen v celoti. Po zasedbi republiškega štaba TO (RŠTO) oktobra 1990 in zasegu orožja, je TO pretrgala vse povezave s JLA. Maja 1991 so se v TO začeli usposabljati prvi vojaški obvezniki, ki so slovenski državi prisegli 2. junija 1991. Petindvajsetega junija 1991 je Republika Slovenija razglasila samostojnost, s čimer se je začela t. i. desetdnevna vojna, ki je trajala od 26. junija do 7. julija. V vojni se je TO odlično izkazala, tako da je ob podpisu Brionske deklaracije imela pod svojim nadzorom celotno ozemlje Slovenje. Zadnji vojak JLA je Slovenijo zapustil 26. oktobra 1991.

  Leta 1993 se je TO preoblikovala v slovensko vojsko (SV). Velika prelomnica slovenske vojske je bila ustanovitev profesionalne vojske in ukinitev naborniškega sistema leta 2003 ter vstop Slovenije v NATO in Evropsko unijo leta 2004. Od svoje ustanovitve pa do danes je SV sodelovala na številnih kriznih žariščih po svetu; Albanija, Ciper, Bosna in Hercegovina, Libanon, Kosovo, Čad in Afganistan.

  Struktura SV

  Slovenska vojska je organizirana kot enotna vojska brez delitve na zvrsti, ter deluje na strateški, operativni in taktični ravni. Na strateški ravni deluje Generalštab Slovenske vojske (GŠSV), na operativni ravni delujeta Poveljstvo sil ter Poveljstvo za doktrino razvoj, izobraževanje in usposabljanje (PDRIU), na taktični ravni pa delujejo brigade in bataljoni.

  Glede na svojo organiziranost vojska opravlja naloge na kopnem, v zraku in na morju.

  Deli se na naslednje rodove:

  Glede na vlogo v delovanju se sile SV delijo na:

  Naloge in sestava SV

  Naloge

  Glavne naloge slovenske vojske so:

  Sestava

  Slovenska vojska je sestavljena iz:

  Stalna sestava so poklicni pripadniki Slovenske vojske, rezervna pa državljani, ki sklenejo pogodbo o službi v rezervni sestavi, in vojaški obvezniki, ki so dolžni služiti v rezervni sestavi. Prostovoljci so vojaški obvezniki, ki se sami odločijo za trimesečno vojaško usposabljanje.

  SESTAVA SV - podatki za december 2016 ŠTEVILO DELEŽ
  Stalna sestava 6414 90,2 %
  Pogodbena rezerva 697 9,8 %
  Skupaj 7111 100 %

  STALNA SESTAVA SV

  Stalna sestava so poklicni pripadniki vojske: vojaki, podčastniki, častniki in vojaški uslužbenci (vojaške osebe) ter civilne osebe. Civilne osebe delajo v vojski, vendar ne opravljajo vojaške službe.

  STALNA SESTAVA - podatki za december 2016 ŠTEVILO DELEŽ
  Častniki 1056 16,4 %
  Podčastniki 1948 30,4 %
  Vojaki 2389 37,3 %
  Nižji vojaški uslužbenci 257 4,0 %
  Višji vojaški uslužbenci 334 5,2 %
  Civilne osebe 430 6,7 %
  Skupaj 6414 100 %

  Vojaški vikariat Slovenske vojske

  Vojaški vikariat Slovenske vojske je osrednja ustanova Slovenske vojske, ki skrbi za izvajanje duhovne oskrbe pripadnikov Slovenske vojske, ne glede na njihovo veroizpoved in politično prepričanje.

  Oborožitev in oprema

  Oprema slovenske vojske je še vedno raznolika. Nekaj opreme izvira še iz časov SFRJ, del pa je posodobljen. Sem spadajo tanki M-55 S, med relativno sodobne oborožitvene sisteme pa spadajo izraelske havbice kalibra 155mm, oklepna vozila Valuk in Svarun. Kljub vsem posodobitvam ima slovenska vojska še veliko zastarele opreme, mnoge enote so tehnično in številčno podhranjene.

  Pehotna in podporna oborožitev

  Protioklepna oborožitev

  Bojna vozila

  Artilerija

  Zračna obramba

  Letala in helikopterji

  Letala:

  Helikopterji:

  Mornarica

  Vojaški objekti

  SV in mednarodni odnosi

  Slovenski vojaki na mednarodnih vajah v tujini.
  Pripadniki slovenske garde na paradi v Parizu.

  Slovenska vojska sodeluje na številnih mirovnih operacijah in mednarodnih vojaških vajah.

  Mirovne operacija:

  Operacija Organizator Kraj Čas
  ALBA OVSE Albanija 1997
  AFOR NATO Albanija 1998
  UNTSO OZN Sirija 1998-2010
  UNIFIL OZN Libanon 2005-2010
  UNMIC OZN Kosovo 1999-2002
  KFOR NATO Kosovo 2000-2010
  UNFYC OZN Ciper 1997-2001
  OHR OZN BiH 2001-2003
  SFOR-LHO NATO BiH 1997-2004
  SFOR-MSU NATO BiH 1999-2004
  SFOR-MNB NATO BiH 2002-2004
  SFOR-ROLE1 NATO BiH 2000-2004
  SFOR-HQ NATO BiH 2001-2004
  SFOR-NSE NATO BiH 2003-2004
  Joint Enterprise NATO BiH 2005-2010
  ALTHEA EUFOR BiH 2005-2010
  ISAF NATO Afganistan 2004-2010
  CENTCOM NATO ZDA 2004-2010
  CONCORDIA EU Makedonija 2003

  Mednarodne vojaške vaje:

  Ime vaje Čas
  Cooperative Nugget (ZDA) 1997
  Cooperative Key 2002
  Cunning Wassel 2002
  Clever Ferret 2003
  Elite 2003

  Nakup opreme

  Na ministrstvu za obrambo se trenutno razpravlja o nakupu 14 oklepnikov Pandur EVO. Čakajo na odločitev nove vlade za nakup. Sicer pa je novi obrambni minister Matej Tonin glede 56 oklepnikov Boxer že preden je prišel na položaj obrambnega ministra hotel, da dokončajo nakup Boxer (armoured fighting vehicle) zato je možnost če bodo uredili problem s ceno oklepnika, da bodo namesto 14 oklepnikov Pandur EVO kupili 56 Boxerjev, kar bo pripomoglo k izgradnji dveh srednjih bataljonskih bojnih skupin.

  GLAVNI NAKUPI ŠTEVILO CENA DOBAVA
  Joint Light Tactical Vehicle 91 33.000.000 2023-2024
  GTK Boxer 8x8 45 ? 2024-2026
  Alenia C-27J Spartan 1 72.000.000 2021-2026
  Eurocopter AS532 Cougar 2 ? 2021-2026

  Viri in opombe

  1. "V Slovenijo prispelo 38 novih oklepnih vozil JLTV". www.24ur.com. Pridobljeno dne 2021-05-12.
  2. "Predstavitev lahkih kolesno oklepnih vozil LKOV 4x4 | GOV.SI". Portal GOV.SI. Pridobljeno dne 2021-06-05.

  Glej tudi

  Zunanje povezave