Išči

  Sodišče

  Sodišče

  Sodišče je državni organ, ki avtorativno odloča o sporih med posamezniki, skupinami oz. organizacijami.

  Avtorativna odločitev je dokončna in izvršljiva odločitev. Pridržana je državnim organim, ki edina smejo legitimno razpolagati z nasiljem, seveda v mejah zakona.

  Zaradi zlorab sodne funkcije s strani vladarja se je sodna oblast zgodaj ločila od izvršilne (rimski pretorji). Danes je sodna oblast neodvisna od drugih dveh: izvršilne in zakonodajne oblasti in je pri opravljaju svoje funkcije vezano le na ustavo in zakon (neodvisnost sodstva).

  Ključno pravo pred sodišči je postopkovno pravo, ker varuje položaj obtoženega v razmerju do nasprotne stranke in sodišča.


  V Sloveniji poznamo: