Išči

  Standardna tvorbena entalpija

  Standardna tvorbena entalpija (znak ΔHto ali ΔtHo ) je toplota, ki se sprosti ali porabi pri nastanku enega mola spojine iz elementov pri standardnih pogojih.

  Standardne tvorbene entalpije elementov so po dogovoru enake nič (0).

  ΔHto(CO2) = - 394 kJ/mol

  Negativni predznak pomeni, da se pri reakciji energija sprošča (eksotermna reakcija).

  Standardna tvorbena entalpija ΔHto ogljikovega dioksida CO2 je - 394 kJ/mol, kar pomeni, da se pri tvorbi 1 mol ogljikovega dioksida iz elementov sprosti 394 kJ energije.

  ΔHto(NO2) = + 33,1 kJ/mol

  Pozitivni predznak pomeni, da se pri reakciji energija porablja in jo je potrebno dovesti (endotermna reakcija).

  Tvorbena entalpija ΔHto dušikovega dioksida NO2 je + 33,1 kJ/mol, kar pomeni, da je za tvorbo 1 mol dušikovega dioksida iz elementov potrebno dovesti 33,1 kJ energije.

  Enačbo je potrebno zmeraj urediti.

  Glej tudi