Išči

  Stari vek


  Nastanek prvih držav

  Na nastanek prvih držav je vplival zapleten namakalni sistem poljedelstva. V Egiptu je bila vsa zemlja državna last. Za načrtovanje in gradnjo namakalnega sistema so skrbeli državni uradniki. Za red, mir in obrambo pa je skrbela vojska. Država je, da bi zadostila svoje potrebam (plačevanje uradnikov), uvedla davke, zaradi česar se je razvila tudi pisava. Država je nastala zaradi več vzrokov: gospodarskih (namakalno poljedelstvo, razvoj trgovine, širjenje obrti), družbeno vse večja razslojenost med ljudmi), političnih (uveljavitev oblasti, manjše skupine ljudi), vojaških (skrbela je za notranji red in obrambo države).

  Razvoj prvih visokih civilizacij

  Glavni članek: Prve visoke civilizacije

  Čas: 5. tisočletje pr. n. št.

  Prostor: