Išči

  Stranska ploskev

  Stranska ploskev poliedra je vsak mnogokotnik, ki tvori njegovo mejo. Zgled: vsak kvadrat, ki omejuje kocko je stranska ploskev kocke.

  Kocka – trije kvadrati kot stranske ploskve za eno skrajno točko telesa.

  Definicija

  V konveksni geometriji je stranska ploskev politopa vsak presek podporne hiperravnine za in politopa . Iz tega sledi, da množica stranskih ploskev politopa vključuje sam politop in prazno množico. Zgled: polieder je v celoti na eni hiperravnini . Po tem opisu bi se lahko reklo, da je polieder stranska ploskev.

  Stranska ploskev z razsežnostjo se imenuje k-stranska ploskev.

  Vsi naslednji zgledi so n-stranske ploskve 4-razsežnega politopa (polihorona):

  Faceta

  Kadar politop leži v n-razsežnem prostoru, je stranska ploskev v -razsežnostih matematika. Zgled: celica v polihoronu se imenuje faceta, stranska ploskev poliedra je faceta, prav tako je faceta tudi rob v mnogokotniku. Stranska ploskev v -razsežnostih se imenuje greben.

  Zunanje povezave