Išči

  Stroncij

  rubidijstroncijitrij
  Ca
  Sr
  Ba  
   
   
  Sr-TableImage.svg
  Splošno
  Ime, simbol, vrstno število stroncij, Sr, 38
  Kemijska vrsta zemljoalkalijska kovina
  Skupina, perioda, blok 2 (IIA), 5, s
  Gostota, trdota 2630 kg/m3, 1,5
  Videz srebrnkasto bel kovinski
  Sr,38.jpg
  Lastnosti atoma
  Relativna atomska masa 87,62 Da
  Atomski polmer 219 pm
  Kovalentni polmer 192 pm
  van der Waalsov polmer ni podatka
  Elektronska konfiguracija [Kr]5s2
  e-/energijski nivo 2, 8, 18, 8, 2
  Oksidacijska stanja (oksid) 2 (močna baza)
  Zgradba mreže ploskovno centrirana kocka
  Fizikalne lastnosti
  Agregatno stanje trdno (paramagneten)
  Tališče 1050 K (1431 °F)
  Vrelišče 1655 K (2520 °F)
  Molarna prostornina 33,94 ×10−6 m3/mol
  Izparilna toplota 144 kJ/mol
  Talilna toplota 8,3 kJ/mol
  Parni tlak 246 Pa pri 1042 K
  Hitrost zvoka ni podatka
  Razne lastnosti
  Elektronegativnost 0,95 (Paulingova lestvica)
  Specifična toplota 300 J/(kg · K)
  Električna prevodnost 7,62 106/(m·ohm)
  Toplotna prevodnost 35,3 W/(m·K)
  1. ionizacijski potencial 549,5 kJ/mol
  2. ionizacijski potencial 1064,2 kJ/mol
  3. ionizacijski potencial 4138 kJ/mol
  Najstabilnejši izotopi
  izo NA t1/2 DM DE MeV DP
  84Sr 0,56 % Sr je stabilen s 46 nevtroni
  86Sr 9,86 % Sr je stabilen z 48 nevtroni
  87Sr 7,0 % Sr je stabilen z 49 nevtroni
  88Sr 82,58 % Sr je stabilen s 50 nevtroni
  90Sr {sint.} 28,78 let beta- 0,546 90Y
  Če ni označeno drugače, so
  uporabljene enote SI in standardni pogoji.

  Stróncij je kemični element s simbolom Sr in vrstnim številom 38. Stroncij je mehka srebrnkasto-bela ali rumenkasta kovina, ki je kemijsko zelo reaktivna. Na zraku porumeni, pojavlja pa se v celestinu in stroncijanitu. Sr-90 je prisoten v radioaktivnih odpadkih in ima razpolovno dobo okoli 28 let.

  Zunanje povezave