Išči

  Strunzova klasifikacija

  Strunzova klasifikacija je sistem za kategorizacijo mineralov, ki temelji na njihovi kemični sestavi. Sistem je uvedel nemški mineralog Karl Hugo Strunz (1910-2006) v svojih Mineraloških tabelah (Mineralogische Tabellen), objavljenih leta 1941.[1]

  Strunz se je kot kustos Mineraloškega muzeja Friedrich-Wilhelmsove univerze v Berlinu (sedanje Humboldtove univerze v Berlinu) ukvarjal z urejanjem muzejske geološke zbirke po kristalografsko-kemijskih lastnostih mineralov.[1] Njegove Mineraloške tabele, ki so bile prvič objavljene leta 1941, so bile kasneje večkrat dopolnjene. Zadnja veljavna izdaja je bila objavljena leta 2001 9. izdaja.

  Strunz je minerale razdelil v devet razredov, ki se še naprej delijo v podrazrede, družine in skupine, odvisno od njihove kemijske sestave in kristalne strukture:

  1. Samorodne prvine
  2. Sulfidi (selenidi, teluridi, arzenidi, antimonidi in bizmutidi)
  3. Haloidi
  4. Oksidi in hidroksidi
  5. Karbonati, nitrati in borati
  6. Sulfati (telurati, kromati, molibdati in volframati)
  7. Fosfati (arzenati in vanadati)
  8. Silikati
  9. Organske snovi

  Nickel-Strunzova klasifikacija

  Nickel-Strunzova klasifikacija je dodelana in razširjena Strunzova klasifikacija, v kateri so minerali razdeljeni v deset in ne devet razredov. Iz Strunzovega 5. razreda (karbonati, nitrati in borati) so izločeni borati in uvrščeni v samostojen 6. razred. Strunzovi razredi 6-9 so zato preštevilčeni v razrede 7-10.[2]

  01 Samorodne prvine

  01.A - Kovine in kovinske zlitine
  01.B - Kovinski karbidi, silicidi, nitridi in fosfidi
  01.C - Polkovine in nekovine
  01.D - Nekovinski karbidi in nitridi

  02 Sulfidi

  02.A - Enostavni sulfidi, selenidi itd.
  02.C - Kovinski sulfidi, M:S = 1:1 (in podobni)
  02.D - Kovinski sulfidi, M:S = 3:4 in 2:3
  02.E - Kovinski sulfidi, M:S = 1:2
  02.F - Sulfidi arzena in alkalij; sulfidi s haloidi, oksidi, hidroksidi in H2O
  02.H - Žveplove soli arhetipa SnS
  02.J - Žveplove soli arhetipa PbS
  02.K - Sulfoarzenati, sulfoantimonati
  02.L - Nerazvrščene žveplove soli

  03 Halogenidi

  03.A - Enostavni halogenidi brez H2O
  03.B - Enostavni halogenidi s H2O
  03.C - Kompleksni haloidi
  03.D - Oksi haloidi, hidroksi haloidi in sorodni dvojni haloidi

  04 Oksidi in hidroksidi

  04.A - Kovina:kisik = 2:1 in 1:1
  04.B - Kovina:kisik = 3:4 in podobno
  04.C - Kovina:kisik = 2:3, 3:5 in podobno
  04.D - Kovina:kisik = 1:2 in podobno
  04.E - Kovina:kisik = < 1:2
  04.F - Hidroksidi (brez V ali U)
  04.G - Uranil hidroksidi
  04.H - Vadanati V[5+,6+]
  04.J - Arzeniti, antimoniti, bizmutiti in sulfiti
  04.K - Jodati

  05 Karbonati in nitrati

  05.A - Karbonati brez dodatnih anionov, brez H2O
  05.B - Karbonati z dodatnimi anioni brez H2O
  05.C - Karbonati brez dodatnih anionov s H2O
  05.D - Karbonati z dodatnimi anioni s H2O
  05.E - Uranil karbonati
  05.N - Nitrati

  06 Borati

  06.A - Monoborati
  06.B - Diborati
  06.C - Triborati
  06.D - Tetraborati
  06.E - Pentaborati
  06.F - Heksaborati
  06.G - Heptaborati in drugi megaborati
  06.H - Nerazvrščeni borati

  07 Sulfati

  07.A - Sulfati (selenati itd.) brez dodatnih anionov, brez H2O
  07.B - Sulfati (selenati itd.) z dodatnimi anioni, brez H2O
  07.C - Sulfati (selenati itd.) brez dodatnih anionov, s H2O
  07.D - Sulfati (selenati itd.) z dodatnimi anioni, s H2O
  07.E - Uranil sulfati
  07.F - Kromati
  07.G - Molibdati, volframati in niobati
  07.H - Uranovi in uranil molibdati in volframati
  07.J - Tiosulfati

  08 Fosfati

  08.A - Fosfati itd. brez dodatnih anionov, brez H2
  08.B - Fosfati itd. z dodatnimi anioni, brez H2
  08.C - Fosfati itd. brez dodatnih anionov, s H2O
  08.D - Fosfati itd. brez dodatnih anionov, brez H2O
  08.E - Uranil fosfati in arzenati
  08.F - Polifosfati, poliarzenati, [4]-polivanadati

  09 Silikati

  09.A - Otočni silikati (nezosilikati) z izoliranimi tetraedri
  09.B - Skupinski silikati (sorosilikati) z dimernimi strukturami
  09.C - Obročasti silikati (ciklosilikati)
  09.D - Enojne in dvojne niti (inosilikati)
  09.E - Plastnati silikati (filosilikati)
  09.F - Paličasti silikati (tektosilikati) brez zeolitske H2O
  09.G - Paličasti silikati (tektosilikati) z zeolitsko H2O
  09.H - Nerazvrščeni silikati
  09.J - Germanati

  10 Organske snovi

  10.A - Soli organskoh kislin
  10.B - Ogljikovodiki
  10.C - Drugi organski minerali

  Sklici

  1. 1,0 1,1 Knobloch, Eberhard (2003). The shoulders on which We stand/Wegbereiter der Wissenschaft (nemščina in angleščina). Springer. str. 170–173. ISBN 978-3540205579.
  2. Minerals arranged by the Nickel-Strunz (Ver10) Classification System. [1]

  Zunanje povezave