Išči

  Talesov izrek

  Talesov izrèk [tálesov ~] je izrek (imenovan v čast Talesu) v ravninski geometriji, ki pravi, da je obodni kot nad premerom krožnice pravi; če imamo torej premer AC neke krožnice in od A in C različno točko B na njenem obodu, je kot ABC pravi kot.

  Talesov izrek

  Dokaz

  Točka O je središče krožnice; ker je OA = OB = OC, sta ΔOAB in ΔOBC enakokraka trikotnika in od tod sledi enakost kotov OBC = OCB in BAO = ABO. Označimo γ = BAO and δ = OBC.

  Vsota kotov v trikotniku OAB je 180°

  2γ + γ ′ = 180°

  in tudi v trikotniku OBC

  2δ + δ ′ = 180°

  velja pa tudi

  γ ′ + δ ′ = 180°

  Seštejemo prvi enačbi in odštejemo tretjo ter dobimo:

  2γ + γ ′ + 2δ + δ ′ − (γ ′ + δ ′) = 180°

  iz česar sledi

  γ + δ = 90°

  Q.E.D.

  Uporaba

  Konstrukcija tangente

  Izrek uporabimo pri konstrukciji tangente na krožnico k, ki gre skozi točko P. Določimo točko H tako da je OH = HP (razpolovišče daljice OP). Krog (H, OH) seka krožnico k v točkah T in T', ki sta dotikališči tangent.

  Glej tudi