Išči

  Tehnecij

  molibdentehnecijrutenij
  Mn

  Tc
  Re 
   

  Tc-TableImage.svg
  Splošno
  Ime, znak, število tehnecij, Tc, 43
  Kemijska vrsta prehodne kovine
  Skupina, perioda, blok 7, 5 , d
  Gostota, trdota 11500 kg/m3, NA
  Izgled srebrnkasto-siva (kovinska)
  Lastnosti atoma
  Atomska teža [98] a. e. m.
  Polmer atoma (izračunan) 135 (183) pm
  Kovalentni polmer 156 pm
  van der Waalsov polmer ni podatka
  Elektronska konfiguracija [Kr]4d6 5s1
  e- na energijski nivo 2, 8, 18, 14, 1
  Oksidacijsko stanje (oksid) 7 (močna kislina)
  Zgradba mreže heksagonalna
  Fizikalne lastnosti
  Agregatno stanje trdno (__)
  Tališče 2430 K (3915 °F)
  Vrelišče 4538 K (7709 °F)
  Molarna prostornina 8,63 ×10−6 m3/mol
  Izparilna toplota 660 kJ/mol
  Talilna toplota 24 kJ/mol
  Parni tlak 0,0229 Pa pri 2473 K
  Hitrost zvoka ni podatka
  Razne lastnosti
  Elektronegativnost 1,9 (Paulingova lestvica)
  Elektronska afiniteta -53 kJ/mol)
  Prva ionizacijska energija 720 kJ/mol
  Specifična toplota 210 J/(kg · K)
  Električna prevodnost 6,7 106/(m·ohm)
  Toplotna prevodnost 50,6 W/(m·K)
  1. ionizacijski potencial 702 kJ/mol
  2. ionizacijski potencial 1470 kJ/mol
  3. ionizacijski potencial 2850 kJ/mol
  Najstabilnejši izotopi
  izo NA t1/2 DM DE MeV DP
  97Tc {sint.} 2,6 E6 let ε 0,320 97Mo
  98Tc {sint.} 4,2 E6 let β- 1,796 98Ru
  99Tc {sint.} 211,100 let β- 0,294 99Ru
  Če ni označeno drugače, so
  uporabljene enote SI in standardni pogoji.

  Tehnécij je kemijski element, ki ima v periodnem sistemu simbol Tc in atomsko število 43. Ta srebrno siva radioaktivna, kristalinska prehodna kovina, ki jo zelo redko najdemo v naravi, se pojavlja kot eden od produktov fizije urana in se uporablja pri slikanju kosti in protikorozivni zaščiti. Kemijske lastnosti tehnecija so nekje vmes med lastnostmi renija in mangana.

  Pomembne lastnosti

  Tehnecij je srebrnkasto-siva kovina, ki na vlažnem zraku počasi potemni. Pod oksidacijskimi pogoji tehnecij (VII) obstaja kot pertehnetatni ion TcO4-. Kemija tehnecija je med renijevo in manganovo. Tehnecij se raztaplja v solitrni, dušikovi in koncentrirani žvepleni kislini, a ni topen v klorovodikovi kislini. Ta element je zelo dober inhibitor korozije za jeklo in izvrsten superprevodnik pri temperaturah 11 K.

  Ta element je nenavaden, saj nima stabilnih izotopov in je torej na Zemlji izjemno redek. Pogosta oksidacijska stanja tehnecija vključujejo +2, +4, +5, +6 in +7.

  Zunanje povezave