Išči

  Telur

  antimontelurjod
  Se
  Te
  Po  
   
   
  Te-TableImage.svg
  Splošno
  Ime, znak, število telur, Te, 52
  Kemijska vrsta metaloidi
  Skupina, perioda, blok 16 (VIA), 5 , p
  Gostota, trdota 6240 kg/m3, 2,25
  Izgled srebrnkast svetleče siv
  Te,52.jpg
  Lastnosti atoma
  Atomska teža 127,60 a. e. m.
  Polmer atoma (izračunan) 140 (123)pm
  Kovalentni polmer 135 pm
  van der Waalsov polmer 206 pm
  Elektronska konfiguracija [Kr]4d10 5s2 5p4
  e- na energijski nivo 2, 8, 18, 18, 6
  Oksidacijska stanja (oksid) ±2, 4, 6 (rahlo kisel)
  Zgradba mreže heksagonalna
  Fizikalne lastnosti
  Agregatno stanje trdno (nemagneten)
  Tališče 722,66 K (841,12 °F)
  Vrelišče 1261 K (1810 °F)
  Molarna prostornina 20,46 ×10−6 m3/mol
  Izparilna toplota 52,55 kJ/mol
  Talilna toplota 17,49 kJ/mol
  Parni tlak 23,1 Pa pri 272,65 K
  Hitrost zvoka 2610 m/s pri 293,15 K
  Razne lastnosti
  Elektronegativnost 2,1 (Paulingova lestvica)
  Specifična toplota 202 J/(kg · K)
  Električna prevodnost 200 /(m·ohm)
  Toplotna prevodnost 2,35 W/(m·K)
  1. ionizacijski potencial 869,3 kJ/mol
  2. ionizacijski potencial 1790 kJ/mol
  3. ionizacijski potencial 2698 kJ/mol
  4. ionizacijski potencial 3610 kJ/mol
  5. ionizacijski potencial 5668 kJ/mol
  6. ionizacijski potencial 6820 kJ/mol
  7. ionizacijski potencial 13200 kJ/mol
  Najstabilnejši izotopi
  izo NA t1/2 DM DE MeV DP
  120Te 0,096 % Te je stabilen z 68 nevtroni
  122Te 2,603 % Te je stabilen s 70 nevtroni
  123Te 0,908 >1 E13 let Epsilon 0,051 123Sb
  124Te 4,816 % Te je stabilen z 72 nevtroni
  125Te 7,139 % Te je stabilen s 73 nevtroni
  126Te 18,952 % Te je stabilen s 74 nevtroni
  128Te 31,687 2,2 E24 y Beta- 0,867 128Xe
  130Te 33,799 7,9 E20 let Beta- 2,528 130Xe
  Če ni označeno drugače, so
  uporabljene enote SI in standardni pogoji.

  Telúr je kemijski element, ki ima v periodnem sistemu simbol Te in atomsko število 52. Ta svetleči srebrnkasto-bel metaloid, ki je videti kot kositer, je kemijsko soroden selenu in žveplu. Uporablja se predvsem v zlitinah in kot polprevodnik.

  Zunanje povezave