Išči

  Terbij

  gadolinijterbijdisprozij
  Tb
  Bk  
   
   
  Tb-TableImage.svg
  Splošno
  Ime, znak, število terbij, Tb, 65
  Kemijska vrsta lantanoidi
  perioda, blok 6 , f
  Gostota, trdota 8219 kg/m3, ni podatka
  Izgled srebrnkasto bel
  Tb,65.jpg
  Lastnosti atoma
  Atomska teža 158,92534(2) a. e. m.
  Polmer atoma (izračunan) 175 (225) pm
  Kovalentni polmer ni podatka
  van der Waalsov polmer ni podatka
  Elektronska konfiguracija [Xe]6s²4f9
  e-na energijski nivo 2, 8, 18, 27, 8, 2
  Oksidacijska stanja (oksid) 4 (šibka baza)
  Zgradba mreže heksagonalna
  Fizikalne lastnosti
  Agregatno stanje trdno (_)
  Tališče 1629 K (2473 °F)
  Vrelišče 3503 K (5846 °F)
  Molarna prostornina 19,3 ×10−6 m3/mol
  Izparilna toplota 330,9 kJ/mol
  Talilna toplota 10,8 kJ/mol
  Parni tlak ni podatka
  Hitrost zvoka 2620 m/s pri 293,15 K
  Razne lastnosti
  Elektronegativnost 1,2 (Paulingova lestvica)
  Specifična toplota 180 J/(kg · K)
  Električna prevodnost 0,889 106/m ohm
  Toplotna prevodnost 11,1 W/(m·K)
  1. ionizacijski potencial 565,8 kJ/mol
  2. ionizacijski potencial 1110 kJ/mol
  3. ionizacijski potencial 2114 kJ/mol
  4. ionizacijski potencial 3839 kJ/mol
  Najstabilnejši izotopi
  izo NA t1/2 DM DE MeV DP
  157Tb {sint.} 71 let ε 0,060 157Gd
  158Tb {sint.} 180 let ε 1,220 158Gd
  β- 0,937 158Dy
  159Tb 100 % 159Tb je stabilen z 94 nevtroni
  Če ni označeno drugače, so
  uporabljene enote SI in standardni pogoji.

  Têrbij je kemični element, ki ima v periodnem sistemu simbol Tb in atomsko število 65. Je srebrnkasto-siva redkozemeljska kovina, ki jo je moč kovati in raztezati, ter dovolj mehka, da jo je moč rezati z nožem. Na zraku je zmerno stabilen. Obstajata dve kristalni modifikatiji, transformacijska temperatura med obema je 1289 °C.

  Zgodovina

  Terbij je leta 1843 odkril švedski kemik Carl Gustaf Mosander, ki ga je zaznal kot nečistočo v itrijevem oksidu Y2O3 in poimenoval po švedski vasi Ytterby. V čisti obliki ga niso izolirali vse do nedavnih izboljšav tehnik za izmenjavo ionov.

  Zunanje povezave