Išči

  Teritorialna obramba Republike Slovenije

  Teritorialna obramba Republike Slovenije
  Sign of Slovenian Army.svg
  Aktivno1990–1993
  PripadnostSlovenija Republika Slovenija
  Konfliktislovenska osamosvojitvena vojna
  Teritorialna obramba socialistične Republike Slovenije
  JTO-logo.svg
  Aktivno1968–1990
  PripadnostFlag of Slovenia (1945-1991).svg Socialistična republika Slovenija

  Teritorialna obramba Republike Slovenije (tudi Teritorialna obramba Slovenije; TO RS, TOS, TO) je bila predhodnica Slovenske vojske.

  Vsebina

  Zgodovina

  Postroj 30. razvojne skupine Teritorialne obrambe v Kočevski reki 17. decembra 1990

  Po napadu Sovjetske zveze na Češkoslovaško avgusta 1968 je jugoslovanski politični vrh sprejel doktrino o splošni ljudski obrambi ter sklep o ustanovitvi teritorialnih obramb republik in pokrajin. Teritorialna obramba Socialistične republike Slovenije je bila ustanovljena 20. novembra 1968.[1]

  Po zmagi Demosa na prvih demokratičnih volitvah v Sloveniji leta 1990 je zvezna oblast v Beogradu ukazala razorožitev TO Slovenije, vendar ukaza v Sloveniji niso v celoti upoštevali. Veliko orožja je takrat izginilo iz skladišč in je bilo kasneje uporabljeno pri ustanavljanju prvih enot Teritorialne obrambe Republike Slovenije.

  Poveljstvo

  V Sloveniji je bil glavni štab TO ustanovljen 20. novembra 1968. V začetku je bilo poveljstvo skoraj izključno v rokah slovenskih častnikov, po letu 1974 pa je vse več vodilnih položajev v TO prešlo v roke srbskih častnikov JLA. Razlog za to je bilo vse večje nezaupanje v TO s strani srbskih politikov, ki so se bali demokratičnih gibanj v nekaterih republikah.[navedi vir]

  Prisega prvih slovenskih nabornikov na Igu, 2. junij 1991

  V letu 1990 je Slovenija ustanovila nov štab TO. Sprejete so bile nove insignije, maja 1991 pa sta bila odprta prva učna centra za usposabljanje vojaških obveznikov na Igu pri Ljubljani in Pekrah pri Mariboru. 2. junija 1991 je prisegla prva generacija slovenskih vojakov.

  Poveljniki[2]
  Načelniki štaba[2]
  Politični komisarji štaba[2]

  Organizacija

  Poveljevalni jezik v TO je bil slovenski, TO pa je bila organizirana v obliki odredov ter brigad kot pomožna udarna sila JLA.

  V času drugega razvojnega obdobja TO RS (1975-80) so bili na podlagi v letu 1974 sprejetih zveznih zakonov: Zakona o ljudski obrambi, Zakona o vojaški obveznosti in Zakona o službi v oboroženih silah ter leta 1976 sprejetega republiškega Zakona o splošnem ljudskem odporu ustanovljeni Občinski štabi Teritorialne obrambe (OŠTO)[3] Ustanovljenih je bilo 60 OŠTO, in sicer:

  OŠTO so bili ukinjeni v veliki reorganizaciji TO RS v aprilu/maju 1991 v skladu z Zakonom o obrambi in zaščiti, ki je bil sprejet 29. marca 1991 in stopil v veljavo 14. aprila istega leta.[4] 30. aprila so bili ukinjeni občinski štabi in naslednji dan (1. maja) ustanovljeni območni štabi.[5]

  Po letu 1990 je bila TO organizirana kot samostojna vojska v skladu z ustavo RS, ki je bila sprejeta že leta 1990.

  Viri in opombe

  1. Tomaž Kladnik: "Nastanek TO Slovenije", Revija Obramba (november 2008), 4.
  2. 2,0 2,1 2,2 Mirko Munda: Beograjska spletka (Večer: 2001), 52-53.
  3. Boris Bolfek, "Teritorialna obramba kot oblika vojaške organizacije." magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, 2010, s. 58, 59.
  4. Uradni-list.si - Uradni list Republike Slovenije (XLVIII, št. 15), 6. april 1991.
  5. ZVVS.si - Ministrstvu za obrambo in Generalštabu Slovenske vojske za podelitev bojnih zastav

  Glej tudi