Išči

  Tetragonalni kristalni sistem

  Tetragonalni kristalni sistem ali tetragonalna singonija je eden od sedmih kristalnih sistemov. Tetragonalne kristalne mreže nastanejo z raztezanjem kubične kristalne mreže vzdolž enega od njenih mrežnih vektorjev, tako da kocka postane pokončna prizma, ki ima za osnovno ploskev kvadrat.

  Heksagonalna osnovna celica ima naslednje mrežne parametre:

  a = b ≠ c
  α = β = γ = 90°

  V tetragonalnem kristalnem sistemu sta dve Bravaisovi mreži: primitivna in telesno centrirana.

  Točkovne skupine tetragonalnega sistema, njihove mednarodne in Schönfliesove oznake in primeri mineralov so prikazani v naslednji preglednici. [1][2]

  Točkovna skupina Mednarodna oznaka Schöfliesova oznaka Primer
  Ditetragonalno bipiramidalna 4/m2/m2/m D4h rutil, piroluzit, cirkon
  Ditetragonalno piramidalna 4mm C4v diaboleit
  Tetragonalno bipiramidalna 4/m C4h šelit, vulfenit, levcit
  Tetragonalno piramidalna 4 C4 pinoit, rišelit
  Tetragonalno skalenoidalna 42m D2d halkopirit, stanit
  Tetragonalno trapezoedrična 422 D4 kristobalit, vardit
  Tetragonalno disfenoidalna 4 S4 kahnit, tugtupit

  Kristalne oblike

  V tetragonalnih točkovnih skupinah so možne naslednje kristalne oblike:

  Sklici

  1. http://webmineral.com/crystal/Tetragonal.shtml Webmineral
  2. Hurlbut, Cornelius S.; Klein, Cornelis (1985). Manual of Mineralogy (20 izd.). John Wiley & Sons, New York. COBISS 12123141. ISBN 0-471-80580-7.