Išči

  Titan (element)

  skandijtitanvanadij
  Ti
  Zr  
   
   
  Ti-TableImage.svg
  Splošno
  Ime, simbol, vrstno število titan, Ti, 22
  Kemijska vrsta prehodna kovina
  Skupina, perioda, blok 4, 4 , d
  Gostota, trdota 4507 kg/m3, 6
  Videz srebrnkasta kovina
  Ti,22.jpg
  Lastnosti atoma
  Relativna atomska masa 47,867 a. e. m.
  Atomski polmer (izračunan) 140 (176) pm
  Kovalentni polmer 136 pm
  van der Waalsov polmer ni podatka
  Elektronska konfiguracija [Ar]3d2 4s2
  e- na energijski nivo 2, 8, 10, 2
  Oksidacijsko stanje (oksid) 4 (amfoteren)
  Kristalna struktura heksagonalna
  Fizikalne lastnosti
  Agregatno stanje trdno (paramegneten)
  Tališče 1941 K (3034 °F)
  Vrelišče 3560 K (5949 °F)
  Molski volumen 10,64 ×10−6 m3/mol
  Izparilna toplota 421 kJ/mol
  Talilna toplota 15,45 kJ/mol
  Parni tlak 0,49 Pa pri 1933 K
  Hitrost zvoka 4140 m/s pri 293,15 K
  Razne lastnosti
  Elektronegativnost 1,54 (Paulingova lestvica)
  Specifična toplota 520 J/(kg · K)
  Električna prevodnost 2,34 106/(m·ohm)
  Toplotna prevodnost 21,9 W/(m·K)
  1. ionizacijski potencial 658,8 kJ/mol
  2. ionizacijski potencial 1309,8 kJ/mol
  3. ionizacijski potencial 2652,5 kJ/mol
  4. ionizacijski potencial 4174,6 kJ/mol
  5. ionizacijski potencial 9581 kJ/mol
  6. ionizacijski potencial 11533 kJ/mol
  7. ionizacijski potencial 13590 kJ/mol
  8. ionizacijski potencial 16440 kJ/mol
  9. ionizacijski potencial 18530 kJ/mol
  10. ionizacijski potencial 20833 kJ/mol
  Najstabilnejši izotopi
  izo NA t1/2 DM DE MeV DP
  44Ti {sint.} 63 let ε 0,268 44Sc
  46Ti 8,0 % Ti je stabilen s 24 nevtroni
  47Ti 7,3 % Ti je stabilen s 25 nevtroni
  48Ti 73,8 % Ti je stabilen s 26 nevtroni
  49Ti 5,5 % Ti je stabilen s 27 nevtroni
  50Ti 5,4 % Ti je stabilen z 28 nevtroni
  Če ni označeno drugače, so
  uporabljene enote SI in standardni pogoji.
  Članek se nanaša na kemijski element titan. Za druge pomene glej Titan (razločitev).

  Titán (latinsko titanium) je kemični element, ki ima v periodnem sistemu simbol Ti in atomsko število 22. Titan se kot lahka, trdna, belo-metalna, svetlikava in na korozijo odporna prehodna kovina uporablja pri trdnih lahkih zlitinah in v belih pigmentih. Ta element se pojavlja v številnih mineralih; glavna vira sta predvsem rutil in ilmenit.

  Zgodovina

  Element titan je leta 1791 v Creedu, Cornwall v Angliji opazil angleški duhovnik in amaterski kemik William Gregor. Nekaj let kasneje ga je nemški kemik Heinrich Klapproth odkril v rutilu. Leta 1795 je odkriti element poimenoval titan po titanih iz grške mitologije.

  Gospodarstvo

  Velik proizvajalec TiO2 je Cinkarna iz Celja, ki je eden največjih tovrstnih proizvajalcev v Evropi. Titanov dioksid (TiO2) je osnovni material za beljenje oz. barvanje sten prostorov in stavb

  Zunanje povezave