Išči

  Toplota

  Toplota (Q) je energija, ki ob stiku dveh teles z različnima temperaturama spontano prehaja s telesa višje temperature na telo z nižjo temperaturo (drugi zakon termodinamike).

  V fiziki pripišemo toplotni energiji navadno simbol Q. Toplotno energijo po definiciji mednarodnega sistema enot merimo v joule-ih (izg. džul) (J), starejše enote za energijo so kalorija (cal) in kilokalorija (kcal).

  Če nekemu telesu dovajamo toploto (ga segrevamo), se mu notranja energija in temperatura povečujeta, z odvajanjem toplote (ohlajanjem telesa) pa zmanjšujeta.

  Toplote ne moremo izmeriti neposredno, ampak le posredno prek temperaturnih sprememb, ki jih povzroča.

  Vsebina

  Prenos toplote

  Toploto lahko prenašamo na tri načine: s prevodom toplote (kondukcijo), s prestopom toplote (konvekcijo) in s sevanjem (radiacijo).

  Prevod toplote (kondukcija)

  Je prenos toplote v trdnih telesih. Prevod poteka, če se temperatura v telesu spreminja od točke do točke ali s časom.

  Prestop toplote (konvekcija)

  Na površinah trdnih teles, ki jih obdaja tekočina (kapljevina ali plin), prestopa toplota na tekočino in obratno. Takšnemu prehodu toplote rečemo prestop toplote.

  Sevanje (radiacija)

  Vsa telesa, ki so toplejša od absolutne ničle, sevajo toplotno energijo. Primer takšnega prenosa toplote je prenos toplote v vesolju (vakuum), pri katerem ne sodelujeta ne kondukcija ne konvekcija.

  Zunanje povezave